สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

การปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ

การอนุรักษ์วัตถุดิบที่หายากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นหัวข้อสำคัญแห่งอนาคตที่ REHAU ประสบความสำเร็จในการจัดการอยู่แล้วในปัจจุบัน เราพัฒนาและผลิตโซลูชันระบบที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสำหรับลูกค้า และยังปฏิบัติงานในลักษณะที่รับผิดชอบต่อมนุษยชาติและธรรมชาติอีกด้วย

REHAU ประเมินความเสี่ยงต่างๆ สำหรับพนักงานของสถานที่ทำงานแต่ละแห่งอย่างเป็นระบบ แม้กระทั่งก่อนที่พนักงานของเราจะเริ่มทำงานเป็นครั้งแรก เราจะกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาและปรับปรุงสภาพความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ในการดำเนินการนี้ เราปฏิบัติให้เหนือกว่ามาตรฐานขั้นต่ำโดยเจตนา

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

หัวใจสำคัญสำหรับหน้าที่รับผิดชอบของเราก็คือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ REHAU: หลักนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ในแง่ของความเสี่ยงและความยั่งยืน REHAU ได้แนะนำโปรแกรมในการประเมินและลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

บริษัทของเราดำเนินงานตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ในทุกสถานที่ตั้ง และได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดใบรับรองได้ที่นี่: ใบรับรอง TÜV ISO 14001

กิจกรรม

 • · เรามีการนำของเสียจากการผลิตกลับมาหมุนเวียนและใช้ซ้ำนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950

  · ผลิตภัณฑ์ของเรามีเครื่องหมายระบุส่วนประกอบวัสดุมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970

  · ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 เราได้เริ่มการพัฒนาแนวคิดในการจัดการขยะ

  · นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้ใช้แนวคิดการรีไซเคิลเพื่อนำผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบจากอุตสาหกรรมยานยนต์กลับมาใช้ใหม่

  · เราผลิตผลิตภัณฑ์ที่เอื้อให้ใช้วัสดุรีไซเคิลจากแหล่งอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ปล่องตรวจสอบการรีไซเคิล RAURECO ซึ่งช่วยให้สามารถใช้ “ผลิตภัณฑ์ DSD” ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผลิตเสร็จที่มีคุณภาพทางเทคนิคสูง

  · เราพัฒนาส่วนผสมของโพลีเมอร์ใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ และสามารถรีไซเคิลวัสดุของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วได้ในระดับสูง

  · นอกจากมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานระดับสากลเช่น ISO 14001 แล้ว REHAU ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถิ่นอีกด้วย เราได้รับการรับรองการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

  ใบรับรองข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมของ REHAU

การคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัย

เราเชื่อมั่นว่าโดยทั่วไปแล้วอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและปัญหาด้านอาชีวอนามัยนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้ นโยบายคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยของ REHAU นั้นยึดมั่นในหลักการนี้: หลักการคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัย

REHAU ใช้ระบบจัดการความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน OHSAS 18001 ในทุกหน่วยงานและได้รับการรับรองแล้วในประเทศเยอรมนี คุณสามารถดาวน์โหลดใบรับรองได้ที่นี่: ใบรับรองความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 2014