ปรัชญา

REHAU มุ่งสร้างสรรค์สูตรการผลิตใหม่ๆ ที่ขยายขอบเขตการใช้วัสดุโพลีเมอร์มาโดยตลอด แนวทางของเรา: ทดแทนวัสดุแบบเดิมด้วยโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติดีกว่า และสร้างโซลูชันระบบที่ให้มูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า เรามีพนักงานเกือบ 18,000 คนในหน่วยงานต่างๆ กว่า 170 แห่งใน 54 ประเทศ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเติบโตและความสำเร็จของบริษัท REHAU ยังคงขยายตัวในหกทวีป เพื่อที่จะปฏิบัติงานในฐานะคู่ค้าที่พร้อมทำงานในสถานที่ของลูกค้า บริษัทของเราเป็นบริษัทเอกชนที่มีเจตนารมย์ที่จะดำเนินงานโดยอิสระในอนาคตด้วย และมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะกลางและระยะยาว แทนที่จะให้ความสำคัญกับผลกำไรระยะสั้น นี่คือเหตุผลที่แม้กระทั่งในวันนี้ เรายังทุ่มเทกำลังของเราในหัวข้อที่มีความสำคัญต่ออนาคต เช่นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พลังงานหมุนเวียน การจัดการน้ำ การเดินทางและการดำรงชีวิตในอนาคต