การจัดซื้อ

สำนักงานใหญ่ของ REHAU Group ใน Muri ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นสำนักงานใหญ่สำหรับแผนกจัดการวัสดุและลอจิสติกส์ของเราด้วย บริษัทผู้ค้าที่เป็นอิสระนี้ดำเนินการจัดซื้อแบบรวมศูนย์สำหรับวัตถุดิบ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์จากทั่วโลกสำหรับ REHAU และนอกจากนี้ยังจัดการด้านการจัดส่งและลอจิสติกส์ด้วย ในการดำเนินงานเหล่านี้ สิ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือความประหยัด คุณภาพ บริการ คุณสมบัติที่ส่งมอบได้และความเชื่อถือได้

Highlights

เครือข่ายการจัดซื้อ

ในการดำเนินงานทั่วโลก เครือข่ายการจัดซื้อของ REHAU มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาวัสดุที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งรวมถึง:

นโยบายการจัดซื้อ

นโยบายการจัดซื้อของ REHAU เกิดจากวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยตรง ในที่นี้ จุดมุ่งเน้นสำคัญก็คือความพึงพอใจของลูกค้า ...

การจัดการซัพพลายเออร์

การจัดการกลุ่มวัสดุที่สม่ำเสมอเป็นหลักของแนวคิดในการจัดการซัพพลายเออร์ของเรา ...

คุณภาพ

คุณภาพคือรากฐานของความสำเร็จ ...