นโยบายการจัดซื้อ

การเพิ่มมูลค่าด้านความประหยัดและคุณภาพ

นโยบายการจัดซื้อของ REHAU เกิดจากวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยตรง ในที่นี้ จุดมุ่งเน้นสำคัญก็คือความพึงพอใจของลูกค้า ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเกิดจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็นผลเชื่อมโยงมาจากวัตถุประสงค์ของเราที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีการดำเนินงานในหลายประเทศ เรามีการแสวงหาซัพพลายเออร์ที่มีความสร้างสรรค์และมีความสามารถในการแข่งขันจากหลากหลายตลาดและสาขาอยู่อย่างต่อเนื่อง ความประหยัด คุณภาพ บริการ คุณสมบัติในการส่งมอบสินค้า และความเชื่อถือได้คือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราเชื่อมั่นในคู่ค้าซัพพลายเออร์ของเรา และเราคาดหมายความร่วมมือกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ แง่มุมของประสิทธิภาพ ความเคารพซึ่งกันและกันและความเสี่ยงจึงมีส่วนเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง เราคาดหมายให้ซัพพลายเออร์คู่ค้าของเราแสวงหาโอกาสในการประหยัดต้นทุนอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับที่เราทำ