คุณภาพ

มาตรฐานระดับมืออาชีพ

คุณภาพคือรากฐานของความสำเร็จ การตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดด้านคุณภาพของลูกค้ามีส่วนช่วยให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น ในหน่วยงานทุกแห่งของ REHAU เราทำงานตามหลักการณ์และกระบวนการด้านคุณภาพที่มีการใช้งานระดับนานาชาติ

Bavarian Quality Award 2011

กระบวนการและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของ REHAU ตลอดจนแนวคิดด้านคุณภาพที่สร้างสรรค์ทำให้เราได้รับตำแหน่งผู้ชนะในหมวดอุตสาหกรรมของรางวัล 2011 Bavarian Quality Awards

หลักการด้านคุณภาพของเราใช้กับทั้งพนักงานและซัพพลายเออร์ของเรา:

· เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตอบรับข้อกำหนดด้านคุณภาพของลูกค้า

· มีการวางแผน ผลิต ตรวจสอบและติดตามสถานะด้านคุณภาพ

· คุณภาพรวมถึงการดำเนินงาน บริการตรงตามหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามกำหนดเวลา

· การป้องกันข้อผิดพลาดสำคัญกว่าการแก้ไขข้อผิดพลาด ต้องมีการแก้ไขต้นเหตุของข้อผิดพลาดโดยทันที

· ระบบจัดการกระบวนการและคุณภาพมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

REHAU ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 และ ISO/IEC 27001:2005: