การจัดการซัพพลายเออร์

ความเชื่อถือได้ในระดับสากล

การจัดการกลุ่มวัสดุที่สม่ำเสมอเป็นหลักของแนวคิดในการจัดการซัพพลายเออร์ของเรา กลุ่มวัสดุแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้ซื้อหลัก (ฝ่ายจัดซื้อ) และวิศวกรหลัก (เทคโนโลยี) เครื่องมือจัดการซัพพลายเออร์ที่สำคัญก็คือ REHAU Supplier Evaluation (หรือเรียกว่า “Lieferantenbeurteilung” = LBU© ในภาษาเยอรมัน) ซึ่งจะมีการประเมินผลงานของซัพพลายเออร์อย่างเท่าเทียมกันตามผลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจและด้านเทคนิคที่เป็นธรรม เราจะสื่อสารถึงผลการประเมินกับซัพพลายเออร์อย่างเปิดกว้าง LBU นั้นจะสะท้อนถึงความสามารถของซัพพลายเออร์ และจึงเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางโดยรวมของกลุ่มซัพพลายเออร์