ศูนย์ฝึกอบรม REHAU

ความรู้ที่เข้มข้นและกระชับ

ศูนย์ฝึกอบรม REHAU เป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับโซลูชันระบบของเราในด้านงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม เรารักษาคำมั่นของเราในด้านคุณภาพด้วยการให้การฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายแก่สถาปนิก ช่างฝีมือ ผู้ค้าปลีกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโซลูชันของเราในเชิงลึก มีการจัดหลักสูตรเป็นประจำในศูนย์ฝึกอบรมของเรา ในสำนักงานขายของ REHAU และแม้แต่ในหน่วยงานของลูกค้าโดยตรง

ศักยภาพที่แท้จริงของโซลูชันระบบของเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการให้คำปรึกษาที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น หลักสูตรต่างๆ จะให้ความรู้ที่เข้มข้นและกระชับในทุกๆ ด้านของผลิตภัณฑ์ของเรา หัวข้อของหลักสูตรต่างๆ มีความหลากหลายเช่นเดียวกับความท้าทายที่คู่ค้าของเราประสบในการปฏิบัติงานประจำวัน:

· การผลิต การติดตั้งและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

· การจัดการลอจิสติกส์และการรับประกันคุณภาพ

· การตลาดและความเป็นผู้นำทางการค้า

ผู้ฝึกสอนของศูนย์ฝึกอบรม REHAU มีคุณสมบัติที่โดดเด่น และสามารถให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ทำให้ลูกค้าและคู่ค้าของเรามีความพร้อมในการแข่งขัน

การลงทะเบียนสัมมนา