งานและอาชีพ

Highlights

การทำงานที่ REHAU

REHAU ว่าจ้างบุคลากรประมาณ 18,000 คนในที่ตั้งมากกว่า 170 แห่งทั่วโลก

มาร่วมงานกับ REHAU

เรามีโอกาสให้กับนักศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาและมืออาชีพที่มีประสบการณ์

การพัฒนาบุคลากร

ผู้คนขับเคลื่อน REHAU...เราส่งเสริมการพัฒนาสำหรับพนักงานทุกชาติ ทุกภาษา