การพัฒนาบุคลากร

ผู้คนขับเคลื่อน REHAU การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกชาติทุกภาษาเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเรา เราจะส่งเสริมให้คุณก้าวหน้าในสายอาชีพ ถ้าคุณยินดีปฏิบัติงานและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

Highlights

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรของ REHAU ยึดหลักผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เราจะพิจารณาศักยภาพ ความคิดริเริ่มและความสามารถของคุณ ...