การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรของ REHAU ยึดหลักผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เราจะพิจารณาศักยภาพ ความคิดริเริ่มและความสามารถของคุณ เพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณได้รับภารกิจที่จะนำคุณก้าวหน้าต่อไป

ทั่วไป

เส้นทางการพัฒนาวิชาชีพ
นอกเหนือจากเส้นทางการทำงานด้านการบริหารจัดการทั่วไปแล้ว เรายังมีตัวเลือกในการพัฒนาสายการทำงานด้านวิชาชีพให้แก่พนักงานที่มีคุณสมบัติดีอีกด้วยเส้นทางการทำงานด้านการบริหารจัดการ
เราพร้อมสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถและเปี่ยมแรงจูงใจและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานเข้าสู่เส้นทางพัฒนาวิชาชีพแบบเฉพาะสายงาน (แนวตั้ง) ในฐานะผู้จัดการ คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวมในด้านวิชาชีพและบุคลากรสำหรับแผนกในบริษัท

พัฒนาศักยภาพของคุณ

เราเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและทุกสิ่งจะเกี่ยวพันกับคุณสมบัติของพนักงานของเรา เราจะร่วมมือกับพนักงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสำหรับงานในปัจจุบันและในอนาคต เราต้องการส่งเสริมบุคคลที่มีคุณสมบัติภายในบริษัทก่อน

และจะมีการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบ โปรไฟล์ความสามารถที่ได้จะทำให้ผู้จัดการสามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของพนักงานแต่ละคนได้ตรงตามเป้าหมาย เราเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญของผู้บังคับบัญชา

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายของบริษัท REHAU เป้าหมายของเราคือการรักษาคุณสมบัติของพนักงานและพัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมฝึกอบรมของเราให้มากกว่าแค่ความรู้และความสามารถ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของ REHAU มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความพึงพอใจในการทำงานและแรงจูงใจของพนักงาน

แนวคิดด้านการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพจะช่วยให้แต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ตามความสามารถและผลการปฏิบัติงานของตนเอง พนักงานของเราจะทำงานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อวางแผนโปรแกรมด้านคุณสมบัติทั้งภายในและภายนอกองค์กร REHAU มีแผนกฝึกอบรมเป็นเอกเทศ และทำงานเพื่อให้พนักงานของเรามีทักษะและความรู้ในการทำงานที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

การฝึกอบรมระหว่างประเทศ

REHAU สนับสนุนเส้นทางการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร โดยมีตั้งแต่โปรแกรมพนักงานฝึกหัดระหว่างประเทศไปจนถึงโปรแกรมการศึกษาเฉพาะทาง พนักงานของเราจะได้ประโยชน์จากแนวทางการพัฒนาสายอาชีพที่มุ่งเน้นตัวบุคคล