การฝึกงาน

ถ้าคุณกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดับอุดมศึกษาและต้องการหาประสบการณ์จริงที่จะช่วยเสริมการศึกษาของคุณ เราช่วยคุณได้

เรามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมนักเรียนและนักศึกษาในการพิจารณาเลือกการทำงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะให้ประสบการณ์ในการทำงานที่มีคุณค่าในสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ โอกาสในการฝึกงานโดยทั่วไปจะเป็นการทำงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิตและการตลาดของโซลูชันโพลีเมอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ สำหรับงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างและยานยนต์ เรายินดีต้อนรับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาทั้งระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษา