ผู้จบการศึกษาใหม่

ผู้จบการศึกษาใหม่

ถ้าคุณเพิ่งจบการศึกษาและพร้อมที่จะเริ่มชีวิตการทำงานในฐานะมืออาชีพ เราพร้อมต้อนรับคนที่ต้องการช่วยเรากำหนดทิศทางความสำเร็จในอนาคตอยู่เสมอ เรามีโอกาสในการพัฒนาสายอาชีพที่น่าสนใจมากมาย

ตำแหน่งพนักงานประจำ

เราจะช่วยคุณเริ่มอาชีพการทำงานของคุณ และพัฒนาคุณทีละก้าวสำหรับความรับผิดชอบ​​ของคุณในอนาคต ขั้นแรก คุณจะได้ความรู้ในด้านต่างๆ และทำงานในโครงการ โดยรับการสนับสนุนจากผู้จัดการของคุณในฐานะโค้ช

คุณจะได้สร้างเสริมความรู้จากการสัมมนาในองค์กร และถ้าจำเป็น คุณสามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกได้ เมื่อคุณมีความรู้ความสามารถมากขึ้น คุณจะได้ทำงานในโครงการใหญ่ขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ตามจุดแข็งและความสนใจของคุณเอง

โครงการพนักงานฝึกหัด

ภายในระยะเวลา 12 เดือนของโครงการพนักงานฝึกหัดด้านธุรกิจหรือเทคนิคนานาชาติของเรา เราจะเตรียมความพร้อมให้คุณผ่านการฝึกอบรมจากงานจริงและการฝึกอบรมทั่วไปสำหรับแต่ละตำแหน่ง คุณจะได้สับเปลี่ยนหน้าที่ในหลายแผนก เพื่อสั่งสมความรู้ในด้านต่างๆ ของทั้งบริษัท

หลังจากจบโครงการ คุณจะได้รับข้อเสนอตำแหน่งงานวิชาชีพหรือด้านการจัดการที่ท้าทายและเหมาะกับทักษะวิชาชีพและทักษะส่วนบุคคลของคุณในสถานที่ตั้งหน่วยงานแห่งใดแห่งหนึ่งของเราที่มีอยู่ทั่วโลก