วัฒนธรรมองค์กร

ในฐานะที่เป็นบริษัทเอกชนที่มีความสร้างสรรค์ เราอาศัยความเป็นมืออาชีพในระดับสูงสุดเพื่อรักษาตำแหน่งในฐานะแบรนด์พรีเมียมชั้นนำของโลกสำหรับโซลูชันจากโพลีเมอร์ ความสำเร็จของเราเป็นผลมาจากพนักงานที่มีความสามารถสูงและมีความยืดหยุ่น ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะให้ความมั่นคงในการทำงานในระยะยาว เรามีอัตราการหมุนเวียนพนักงานค่อนข้างต่ำ ซึ่งสะท้อนถึงการจัดการบุคลากรที่ชาญฉลาดและเชื่อถือได้ของเรา จากเสาหลักสามประการคือประสิทธิภาพการทำงาน ความเป็นอิสระ และการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา

ประสิทธิภาพ

ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนคือรากฐานที่สำคัญของเรา เนื่องจากความสำเร็จของ REHAU นั้นเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของแต่ละคนในการทำงาน พนักงานของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาที่ต่อเนื่องของ REHAU Group ด้วยการทำงานอย่างเต็มขีดความสามารถของตนเอง บริษัทของเราส่งเสริมความมุ่งมั่นนี้ผ่านการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามอัตราของตลาด และสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดก็คือการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน

ความเป็นอิสระ

เนื่องจาก REHAU นั้นไม่ได้ผูกพันกับตลาดหุ้น เราจึงปราศจากข้อจำกัดของความผันผวนในตลาดและมีความแน่นอนในระยะยาวทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงานของเรา และเรามีเจตนารมย์ที่จะรักษาสถานะนี้ไว้ในอนาคต REHAU มีลักษณะเด่นคือความเชื่อถือได้ของบริษัทที่ดำเนินการโดยเอกชนและมีเป้าหมายระยะกลางถึงระยะยาว แทนที่จะเน้นผลกำไรในระยะสั้น เรามุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อการเติบโตและเสถียรภาพที่มั่นคง เราเห็นว่าพนักงานเป็นนักธุรกิจภายในองค์กรของเรา และให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มและการปฏิบัติงานโดยอิสระของบุคลากรแต่ละคน

การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา

ที่ REHAU เราให้ความสำคัญกับบุคลากรของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นการทำงานร่วมกันในระยะยาวโดยมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นพิเศษ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนี้ การสื่อสารโดยปราศจากเงื่อนไขและตรงไปตรงมาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทั้งในหมู่พนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา นโยบาย "เปิดประตู" ของเราทำให้พนักงานมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นและขอคำแนะนำโดยตรงและอย่างมั่นใจในทุกระดับการทำงาน รวมถึงในระดับผู้บริหารของบริษัทด้วย