สภาพแวดล้อมการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานยุคใหม่ที่มีความโปร่งใสอย่างมาก พร้อมด้วยโอกาสในการพูดคุย มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ ช่วยให้พนักงานของเราบรรลุถึงศักยภาพของตนเองได้ ในปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ของเราทั่วโลกใช้แนวคิดในการออกแบบสำนักงานที่เป็นเอกเทศเหมือนกับคนที่ทำงานในที่ต่างๆ เหล่านั้น

Rheniumhaus Headquarters Building in Rehau, Germany

สถานที่ตั้งของ REHAU

REHAU เริ่มปฏิบัติงานจากโรงงานแห่งแรกใน Rehau ประเทศเยอรมนี และเริ่มดำเนินกิจการทั่วทั้งประเทศเยอรมนีและประเทศในแถบยุโรปตะวันตกที่อยู่ใกล้เคียง หลังจากนั้นได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคยุโรปไปจนถึงอเมริกาเหนือ เอเชีย และออสเตรเลีย กลุ่มบริษัทของเรามีบทบาทสำคัญในยุโรปตะวันออกมานานกว่าทศวรรษ

REHAU มีหน่วยงานในกว่า 170 แห่งทั่วโลก และมีความมุ่งมั่นที่จะอยู่ใกล้ชิดกับตลาดและลูกค้าของเรา ด้วยเหตุนี้ สำนักงานและโรงงานหลายแห่งของเราในประเทศจีน รัสเซีย อเมริกาเหนือและเยอรมนีจึงไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหญ่ แต่อยู่ที่ประตูสู่เขตอุตสาหกรรม ผลที่ได้รับนั้นไม่ใช่เพียงแค่ข้อได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ด้านลอจิสติกส์ แต่ยังมีผลดีต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานอีกด้วย