ที่ตั้ง

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 1948 REHAU ได้อาศัยความริเริ่มของบริษัทจนเติบโตเป็นธุรกิจระดับโลก ในช่วงทศวรรษแรก เราประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในเยอรมนีและออสเตรีย หลังจากนั้นได้มีการขยายกิจการไปทั่วภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชียและออสเตรเลีย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาบทบาทที่เข้มแข็งในยุโรปตะวันออก ในปัจจุบันเรามีพนักงานประมาณ 18,000 คนทั่วโลกที่ร่วมกันผลักดันการเติบโตและความสำเร็จของ REHAU เรามีหน่วยงานอยู่ในที่ตั้งกว่า 170 แห่งในหกทวีป เป็นธุรกิจเอกชนที่ดำเนินงานโดยอิสระและมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับตลาดและลูกค้าของเรา