REHAU Unlimited

"Unlimited": ฉบับ 4 - การเดินทางแห่งอนาคต

การเดินทางเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในโลกโลกาภิวัตน์ปัจจุบันนี้ แต่ไม่มีทางออกที่ง่ายในการที่จะเชื่อมโยงประชากรจำนวนมหาศาลของโลกไปพร้อมกับการลดการปล่อย CO2 ออกสู่บรรยากาศและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเรา ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ใหม่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นถ้าเราจะเปลี่ยนโฉมหน้าระบบการขนส่งทั่วโลกให้สำเร็จ

ยุทธศาสตร์การเดินทางในปัจจุบันจะต้องมีวิวัฒนาการต่อไปอีก และไม่ว่ากระแสแนวโน้มจะหันเหไปทางระบบไฟฟ้า ไฮบริดหรือระบบน้ำ หรือเครื่องยนต์แบบเดิมจะยังคงยืนหยัดไม่มีสิ่งใดมาแทนได้ สิ่งเหล่านี้ยังไม่มีใครสามารถบอกได้ ในตลาดที่มีการเปลี่ยนผันอย่างรวดเร็ว มีโซลูชันด้านเทคนิคหลายอย่างแข่งขันกัน เรายังไม่อาจบอกได้ว่าใครจะเข้าเส้นชัยก่อน คำตอบใดจะให้ความสมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน

สำหรับ REHAU "การเดินทางแห่งอนาคต" นั้นเป็นมากกว่าการพยากรณ์จากลูกแก้ว Unlimited ฉบับนี้พูดถึงการที่เราสำรวจไอเดียและกระแสความสนใจใหม่ๆ อย่างจริงจัง

อ่านออนไลน์ได้ทันที หรือดาวน์โหลดฉบับเต็ม:
"Unlimited" 4 ภาษาอังกฤษ
"Unlimited" 4 ภาษาเยอรมัน
"Unlimited" 4 ภาษาสเปน

"Unlimited": ฉบับ 3 - ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

การตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นของประชากรทั่วโลกที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นหนึ่งในปัญหาที่ยังไม่มีคำตอบในยุคสมัยของเรา: จำนวนประชากรโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่แหล่งพลังงานหลักของเราเช่นน้ำมัน ถ่านหินและก๊าซกำลังร่อยหรอลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจากหายนภัยที่เตาปฏิกรณ์เมืองฟุกุชิมา เห็นได้ชัดว่าพลังงานนิวเคลียร์นั้นไม่ใช่ทางออกระยะยาวในการตอบสนองความต้องการพลังงานของมนุษย์

แต่เราจะทำอะไรได้บ้าง การอภิปรายสาธารณะส่วนใหญ่เน้นไปที่ประเด็นแหล่งพลังงาน แต่เราควรมองหาวิธีหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานเป็นหลัก Unlimited ฉบับที่สามชวนคุณสนทนาเรื่องประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม:
"Unlimited" 3 ภาษาอังกฤษ
"Unlimited" 3 ภาษาเยอรมัน
"Unlimited" 3 ภาษาสเปน

"Unlimited": ฉบับ 2 - การดำรงชีวิตในอนาคต

ข้อมูลสถิติทำให้เกิดความกังวล: ปัจจุบันโลกของเรามีประชากรมากกว่า 7 พันล้านคน ภายในปี 2024 จะเพิ่มขึ้นเป็น 8 พันล้านคน นอกจากนี้ เรายังพบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนที่ดิน และทรัพยากรพลังงานธรรมชาติใกล้จะหมดลง

ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีความซับซ้อน: ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองในประเทศกำลังพัฒนา และการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของเมืองใหญ่ที่เรียกว่ามหานครขนาดยักษ์ พัฒนาการเหล่านี้ในโลกของเราต้องอาศัยรูปแบบการทำงานและดำรงชีวิตที่ชาญฉลาดและมุ่งสู่อนาคต

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม:
"Unlimited" 2 ภาษาอังกฤษ
"Unlimited" 2 ภาษาเยอรมัน
"Unlimited" 2 ภาษาสเปน

"Unlimited": ฉบับ 1 - การจัดการน้ำ

ใครๆ ก็พูดถึงความยั่งยืน เราก็เช่นกัน เป็นเวลากว่า 60 ปีแล้วที่เราพยายามตอบสนองหน้าที่รับผิดชอบของเราในฐานะนายจ้างและในฐานะบริษัทอุตสาหกรรม โดยอาศัยนโยบายทางธุรกิจระยะยาวที่มองอนาคตด้วยสายตายาวไกล

บทความในวารสารใหม่ Unlimited ของเราแสดงถึงระบบและผลิตภัณฑ์ของเราว่ามีส่วนช่วยตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญๆ ของโลกอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับใจความหลักของเราที่ว่า "REHAU ขับเคลื่อนผู้คน และผู้คนขับเคลื่อน REHAU"

Unlimited ฉบับแรกพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับน้ำ หากปราศจากน้ำ ย่อมปราศจากชีวิต ดังนั้นเราต้องทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อคุ้มครองทรัพยากรอันสำคัญและหายากยิ่งนี้

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม:
"Unlimited" 1 ภาษาอังกฤษ
"Unlimited" 1 ภาษาเยอรมัน
"Unlimited" 1 ภาษาสเปน