ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ

เงื่อนไขในการสั่งซื้อ

ข้อกำหนดสำหรับประเทศไทย: ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เมื่อสำนักงาน REHAU ในประเทศไทยออกใบสั่งซื้อ


เงื่อนไขการจำหน่าย

ข้อกำหนดสำหรับประเทศไทย: ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เมื่อสำนักงานขาย REHAU ในประเทศไทยดำเนินการตามการสั่งซื้อ