คอลเล็กชัน Creative

อิสระแห่งพลังสร้างสรรค์

RAUCORD Creative เป็นตระกูลผลิตภัณฑ์ถักทอเฉพาะของ REHAU ซึ่งประกอบด้วยคอลเล็กชันของ Loom, Abaca, Pulut และ Trend