ระบบหน้าต่างและประตู

เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานด้วยหน้าต่างและประตู uPVC

เมื่อใช้หน้าต่างที่ทำจากโปรไฟล์ของ REHAU คุณสมบัติฉนวนกันความร้อนชั้นเลิศจะทำให้ความร้อนไม่สามารถเข้าถึงภายในอาคารได้ ทำให้อุณภูมิเย็นสบายเหมาะแก่การพักอาศัย ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศและช่วยลดการปล่อย CO2 ได้อย่างมาก หน้าต่างที่ทำจากโปรไฟล์ของ REHAU เหมาะสำหรับบ้านที่ใช้พลังงานต่ำและการปรับปรุงพื้นที่โดยเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารเก่า

การออกแบบหน้าต่างและประตู uPVC ที่มีความยั่งยืนและประสิทธิภาพเป็นเลิศ

หน้าต่างและประตู uPVC ประสิทธิภาพสูงมีความโดดเด่นในด้านพิกัดความร้อน uPVC เป็นฉนวนโดยธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยกักอากาศเย็นไว้ภายในโครงสร้างอาคาร REHAU พยายามอย่างต่อเนื่องในการก้าวล้ำนวัตกรรมและใช้งานวัตถุดิบหายากอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งให้การออกแบบหน้าต่างและประตูประสิทธิภาพสูงที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสูงสุดสำหรับฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง และความแข็งแกร่งเพื่อป้องกันการโจรกรรม