นโยบาย

พันธกิจของ REHAU ต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

การคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญต่อ REHAU และวิธีดำเนินธุรกิจของเราตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลในประเทศที่เรามีเว็บไซต์ให้บริการ เราหวังว่านโยบายที่ระบุด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า REHAU อาจเก็บข้อมูลใดบ้าง และ REHAU จะใช้และรักษาข้อมูลนั้นอย่างไร และเราจะแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับใครบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับทางเว็บไซต์ของเรา REHAU จะไม่เก็บข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล ("ข้อมูลส่วนบุคคล")) ยกเว้นกรณีที่คุณสมัครใจเลือกที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้กับเรา (เช่น ผ่านการลงทะเบียน การสำรวจความคิดเห็น) ถ้าคุณไม่ประสงค์ให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอย่าส่งข้อมูลให้กับเรา

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราจะใช้ในการตอบข้อซักถามของคุณ ดำเนินการกับใบสั่งซื้อของคุณ หรือให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบัญชีที่ระบุ และนอกจากนี้ ในการสนับสนุนคุณในฐานะลูกค้าของเรา:
- we may store and process Personal Information and share it with our worldwide affiliates to better understand your business needs and how we can improve our products and services; or
- we (or a third party on our behalf) may use Personal Information to contact you about a REHAU offer in support of your business needs or to conduct surveys to understand better our customers' needs and profiles.

If you choose not to have your Personal Information used to support our customer relationship (especially direct marketing or market research), we will respect your choice.
ในปัจจุบันเราไม่จำหน่าย ให้เช่า หรือทำการตลาดในทางอื่นๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม (และไม่มีเจตนาที่จะทำ)

ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ (กล่าวคือ ไม่ใช่ผ่านการลงทะเบียน) สำหรับข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคล (เช่น ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่คุณเปิดก่อนหน้า จำนวนครั้งที่เข้าถึง เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย หน้าเว็บที่ดู) เราอาจใช้ข้อมูลนี้และแบ่งปันกับผู้ร่วมธุรกิจทั่วโลกเพื่อวัดการใช้เว็บไซต์ของเราและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์

เด็ก
ไม่ควรส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปที่เว็บไซต์ของ REHAU โดยเด็ก ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง REHAU ขอสนับสนุนให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองสั่งสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต REHAU จะไม่เก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจากเด็กโดยเจตนา เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงการเปิดเผยกับบุคคลที่สาม

ความปลอดภัย
REHAU
มีมาตรการป้องกันเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความปลอดภัย และพยายามที่จะทำให้ข้อมูลของคุณมีความถูกต้อง แม่นยำอยู่เสมอ เราใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การเสียหาย การปลอมแปลง การแก้ไขดัดแปลง และการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของ REHAU ประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น REHAU ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น

ข้อซักถามหรือความคิดเห็น
ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ REHAU (เช่น เพื่อตรวจทานและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ rehau.mailbox@rehau.com โดยใช้หัวเรื่องว่า "Privacy Policy"

ขณะที่อินเทอร์เน็ตมีพัฒนาการต่อไป นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราก็จะมีพัฒนาการตามไปเป็นลำดับ เราจะประกาศการแก้ไขนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราในหน้านี้ทันทีที่มีความตกลงที่จะแก้ไขนโยบายใดๆ ที่มีอยู่