REHAU ตีพิมพ์รายงานความยั่งยืนรูปแบบออนไลน์ฉบับที่ 3

ดด.วว.ปปปป

REHAU ตีพิมพ์รายงานความยั่งยืนรูปแบบออนไลน์ฉบับที่ 3

รุ่นต่อไป:สมาร์ทสปอยเลอร์ของเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาโดยREHAUมีฟังก์ชั่นที่เหนือความคาดหมายของ aerodynamics ที่ถูกพัฒนาขึ้น ในรายงานความยั่งยืนฉบับล่าสุด บริษัท ได้นำเสนอโครงการในอนาคตสำหรับโลกที่ชาญฉลาดและสะอาด

Dr. Stefan Girschik: รองซีอีโอ กลุ่ม REHAU: "การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการนำระบบดิจิทัลมาใช้งาน เป็นความท้าทายที่แยกกันไม่ออกสำหรับ บริษัท ของเราในยุคนี้"


เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ที่ REHAU ได้ออกรายงานสิ่งพิมพ์ในเรื่องความยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์นานาชาติที่กล่าวถึงว่า บริษัท ได้มีการจัดการกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความรับผิดชอบทางสังคมอย่างไร และบอกถึงเป้าหมายของปีต่อ ๆ ไป ซึ่งรายงานฉบับล่าสุดในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยสมัครใจนั้นได้ถูกตีพิมพ์อยู่ด้วย สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมการทำงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่สามารถถูกเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิกเดียว

 

"สิ่งพิมพ์ออนไลน์นั้นทำให้เราสามารถประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษพิมพ์อีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น ยังทำให้เราสามารถรับรู้ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ได้อีกด้วย    การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการนำระบบดิจิทัลมาใช้งาน เป็นความท้าทายที่แยกกันไม่ออกสำหรับ บริษัท ของเราในยุคนี้” Dr. Stefan Girschik รองซีอีโอ ผู้ซึ่งรับผิดชอบด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิตอลของกลุ่ม REHAU กล่าว


Dr. Stefan Girschik: รองซีอีโอ กลุ่ม REHAU: "การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการนำระบบดิจิทัลมาใช้งาน เป็นความท้าทายที่แยกกันไม่ออกสำหรับ บริษัท ของเราในยุคนี้"

เนื้อหาของรายงาน CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร) แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านพอลิเมอร์มีความมุ่งมั่นที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจเหล่านี้ บนพื้นฐานของค่านิยมที่น่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือ และนวัตกรรมของบริษัท เมนูหลักจะนำพาการใช้งานให้กับคุณ ซึ่งจะพาคุณไปสู่ความหลากหลายในโลกของREHAU เช่นความสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จ มาตรการกลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนาความยั่งยืน พร้อมกับกลยุทธ์สู่อนาคตที่ท้าทาย เช่น ความคิดริเริ่ม REHAU 2020 นี่คือวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท และยุทธศาสตร์การดำเนินการซึ่ง REHAU ให้คำจำกัดความไว้ว่า "ความชาญฉลาด" "มุ่งมั่น" "เรียบง่าย" และ "จูงใจ" เป้าหมายสูงสุดคือการเขียนเรื่องราวความสำเร็จของบริษัท และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากการได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดใหม่ ๆ และโอกาสในการปฏิรูประบบดิจิทัล คำนำ: "ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่มุ่งไปสู่อนาคต เราเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการความยั่งยืนจะเป็นประโยชน์ต่อเราและคู่ค้าของเราในระยะยาว ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงมุ่งเน้นการดำเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายในระยะยาวมากกว่าการมุ่งเน้นผลกำไรระยะสั้น"

 

เป็นครั้งที่สาม ที่ REHAU ได้ใช้รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราเองเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบขององค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยาและ สังคมวิทยา เพื่อบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่จะเผชิญกับเป้าหมายที่ท้าทายของเรา อ่านรายงานนี้ได้ที่ :http://nachhaltigkeit.rehau.com/.

 

Click here to view our sustainability report in English