Hệ thống cấp thoát nước

Phân phối nước đáng tin cậy

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp đường ống quốc tế và hợp tác với các đối tác công nghiệp của chúng tôi trên toàn thế giới; các chuyên gia lắp đặt, thiết kế, xây dựng và phát triển của REHAU đã phát triển hệ thống RAUTITAN và RAUPIANO PLUS cho dịch vụ đường ống cấp nước nóng lạnh và hệ thống thoát nước thải/nước mưa tương ứng. Hệ thống đường ống tích hợp RAUTITAN và RAUPIANO mang đến các tiêu chuẩn cao nhất về độ an toàn, tin cậy, vệ sinh, tiện ích và chi phí vòng đời.

Với trọng tâm cung cấp giải pháp hệ thống hoàn chỉnh vượt trội về chất lượng và kỹ thuật chuyên môn của sản phẩm, REHAU cung cấp sự hỗ trợ và dịch vụ toàn diện cho các đối tác dự án của chúng tôi. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm hỗ trợ thiết kế dự án, đào tạo chuyên gia lắp đặt tổng hợp thông qua mạng lưới chuyên gia lắp đặt ủy quyền của REHAU, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ và nhiều dịch vụ khác.

In