Địa nhiệt

Năng lượng tái tạo để sưởi ấm và làm mát

Dấu chân cacbon của căn nhà hoặc công trình càng thấp, sẽ sử dụng tài nguyên hữu hạn cho năng lượng càng ít – mà vẫn độc lập hoàn toàn với hệ thống điện nếu đây là mục tiêu của bạn. Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được với công nghệ bền vững của REHAU.

Phát hiện ra địa nhiệt Sử dụng nguồn tài nguyên một cách thông minh là ưu tiên quan trọng trong nhận thức về môi trường, và sử dụng năng lượng tái tạo để sưởi, làm mát và thông thoáng không gian trong nhà là cách thông minh cần phải thực hiện. Phát hiện ra giải pháp địa nhiệt cải tiến từ REHAU. Hệ thống của chúng tôi sử dụng ống dẫn ngầm để hấp thu năng lượng của trái đất, tăng sự thoải mái, giảm chi phí năng lượng và tạo môi trường trong lành.

Highlights

Địa nhiệt

Sưởi và làm mát không gian nhà bạn sử dụng năng lượng tái tạo từ trái đất và công nghệ trao đổi nhiệt mạch vòng ngầm ...
In