Hệ thống sục khí RAUBIOFLEX

Là đơn vị cải tiến hàng đầu thế giới về các giải pháp ứng dụng polyme, REHAU đã đạt được thành công to lớn trong việc cải tiến hệ thống sục khí nước thải. RAUBIOFLEX giúp giảm trước vốn đầu tư cơ bản.

Đặc tính vật liệu của màng EPDM:
- Độ kéo 18 N/mm (theo tiêu chuẩn DIN 53507A)
- Chịu nhiệt độ cao đến 80oC

In