RAUKANTEX SUPER HIGH GLOSS

Đặc điểm

Hình ảnh rực rỡ

Rất nhiều loại mặt ốp/laminate có độ bóng cao và rất đa dạng về độ phản chiếu. Dựa theo yêu cầu của khách hàng và lĩnh vực ứng dụng, bạn có thể lựa chọn bề mặt tối ưu với độ bóng thích hợp. Nhận thấy những sự khác biệt này và để đáp ứng yêu cầu đó, REHAU còn cung cấp lớp phủ siêu bóng phù hợp với các loại mặt ốp và laminate tương ứng ngoài bề mặt gương bóng cao cấp.

In