RAUKANTEX DESIGNO

Đặc điểm

Mặt bếp ấn tượng

RAUKANTEX Designo được thiết kế để phủ mặt bếp và các chi tiết kệ bếp. Sử dụng dòng sản phẩm mới từ vật liệu nhựa ABS đã được thử nghiệm và kiểm tra, bạn có thể không cần đến mặt bếp đúc sau và thiết kế đường cong với bán kính nhỏ. Bộ sưu tập thiết kế của chúng tôi phù hợp với bộ sưu tập của tất cả các nhà sản xuất mặt bếp.

Tải về

In