Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính mới của REHAU

08.20.2018

Hội đồng giám sát của Tập đoàn REHAU toàn cầu đã đưa ra thông báo Ông William Christensen đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới của REHAU. Ông Christensen trước đây là Giám đốc Marketing và hiện đang thay thế Ông Rainer Schulz, người đã đảm nhiệm công ty từ năm 2010.

Ông Jobst Wagner, Chủ tịch Hội đồng giám sát REHAU cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng khi Ông William Christensen, với các kinh nghiệm quản lý quốc tế của mình, nắm quyền lãnh đạo”. Ông Christense đã làm việc tại REHAU từ tháng 4 năm 2016. Trước khi gia nhập REHAU, doanh nhân 45 tuổi này đã hoàn thành việc học tại Mỹ và là một trong số những người trong Ban điều hành của Geberit, nơi ông nắm giữ mảng bán hàng quốc tế.

Giám đốc tài chính mới là Ông Kurt Plattner, thay thế vị trí của Ông Dieter Gleisberg. Ông Plattner đã làm việc tại REHAU 25 năm, gần đây nhất Ông giữ vị trí Trưởng kho bạc, Kiểm soát & Tài chính của trụ sở REHAU tại Muri, Thụy Sĩ.


 

William Christensen, CEO of REHAU Group

Ông William Christensen, Giám đốc điều hành của REHAU

    

Kurt Plattner, CFO of REHAU Group

Ông Kurt Plattner, Giám đốc tài chính của REHAU


In