Chính sách

CAM KẾT BẢO MẬT DỮ LIỆU CỦA REHAU

Bảo mật và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn là rất quan trọng đối với REHAU cũng như đối với cách chúng tôi tiến hành giao dịch theo các quy định về bảo mật thông tin cá nhân, bảo mật và bảo vệ dữ liệu tại các quốc gia mà chúng tôi duy trì trang web.Chúng tôi hy vọng chính sách nêu dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõnhững thông tin nào REHAU có thể thu thập, cách mà REHAU sử dụng và bảo vệ thông tin đó và những ai mà chúng tôi có thể chia sẻ nó.

Thông tin cá nhân
Thông qua các trang web của chúng tôi, REHAU sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn (vd: tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email ("Thông Tin Cá Nhân")), trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi (ví dụ như qua quátrình đăng ký, khảo sát).Nếu bạn không muốn Thông Tin Cá Nhân của mình được thu thập, vui lòng đừng gửi nó cho chúng tôi.

Khi bạn cung cấp Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi thường sử dụng nó để giải đáp thắc mắc, xử lýđơn đặt hàng của bạn hoặc cho phép bạn truy cập vào các thông tin tài khoản cụ thể.Ngoài ra, để hỗ trợ mối quan hệ khách hàng của chúng tôi với bạn:
- chúng tôi có thể lưu trữ và xử lýThông Tin Cá Nhân cũng như chia sẻ nó với các chi nhánh trên toàn thế giới để hiểu rõhơn nhu cầu kinh doanh của bạn cũng như cách thức mà chúng tôi có thể cải thiện các sản phẩm và dịch vụ, hoặc
- chúng tôi (hoặc bên thứ ba đại diện cho chúng tôi) có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân để liên hệ với bạn về đề nghị của REHAU để hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của bạn hoặc để tiến hành khảo sát nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu và hồ sơ của khách hàng.

Nếu bạn chọn không muốn Thông Tin Cá Nhân của mình được sử dụng để hỗ trợ mối quan hệ khách hàng của chúng tôi (đặc biệt là tiếp thị trực tiếp hoặc nghiên cứu thị trường), chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của bạn.Chúng tôi hiện không (và cũng không có ý định) bán, cho thuê hay nói cách khác là tiếp thị Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bên thứ ba.

Thông tin không nhận dạng cá nhân được thu thập tự động
Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động (vd: không phải qua quá trình đăng ký) thu thập thông tin không mang tính nhận dạng cá nhân (vd: loại trình duyệt internet và hệ điều hành máy tính được sử dụng, tên miền của trang web mà từ đó bạn truy cập, số lần truy cập, thời lượng truy cập trung bình, các trang đă xem).Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này và chia sẻ nó với các chi nhánh trên toàn thế giới để đánh giá việc sử dụng các trang web của chúng tôi và cải thiện nội dung trên trang.

Trẻ em
Trẻ em không được gửi Thông Tin Cá Nhân cho các trang web của REHAU khi chưa có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ.REHAU khuyến khích tất cả các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ hướng dẫn con em sử dụng an toàn và có trách nhiệm về Thông Tin Cá Nhân liên quan khi sử dụng internet.REHAU sẽ không cố ýthu thập hoặc sử dụng bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào từ trẻ em cho bất cứ mục đích nào, kể cả việc tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba.

Bảo mật
REHAU sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn và cố gắng lưu giữ nó chính xác. Chúng tôi bảo vệ cẩn thận Thông Tin Cá Nhân của bạn để tránh bị mất mát, phá hủy, giả mạo, sửa đổi và truy cập hoặc tiết lộ trái phép.

Liên kết dẫn đến các trang web khác
Các trang web của REHAU chứa các liên kết dẫn đến những trang web khác. REHAU không chịu trách nhiệm về các thông lệ bảo mật thông tin cá nhân hoặc nội dung của các trang web khác.

Thắc mắc và nhận xét
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay nhận xét nào về Chính sách Bảo mật Dữ liệu của REHAU (ví dụ như để xem lại và cập nhật Thông Tin Cá Nhân), vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: rehau.mailbox@rehau.com với tiêu đề "Chính Sách Bảo Mật".

Vì internet ngày càng phát triển, Chính sách Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi về Chính sách Bảo mật Dữ liệu của mình trên trang này ngay sau khi cam kết đă được thực hiện để thay đổi bất kỳ chính sách hiện hành nào.

In