REHAU công bố báo cáo về sự bền vững lần thứ ba bằng phiên bản trực tuyến

03.05.2018

REHAU công bố báo cáo về sự bền vững lần thứ ba bằng phiên bản trực tuyến

Thế hệ Tiếp theo: Những bộ phận lướt gió thông minh, được REHAU phát triển, cung cấp các chức năng vượt xa so với sự cải tiến về khí động học. Trong Báo cáo về sự Bền vững mới nhất, công ty trình bày các dự án hướng tới tương lai cho một thế giới thông minh và sạch sẽ.


Trong 3 năm liên tiếp, REHAU công bố báo cáo về sự bền vững: Một ấn bản quốc tế cho thấy cách công ty xử lý trách nhiệm về môi trường, kinh tế và xã hội cũng như đề ra mục tiêu cho những năm tới. Báo cáo mới gần đây nhất về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) cũng được REHAU công bố trên tinh thần tự nguyện. Điều mới là các thông tin về vấn đề môi trường sống, môi trường làm việc và sự phát triển kinh tế có thể dễ dàng truy cập chỉ với một thao tác nhấp chuột.

 

“Ấn bản trực tuyến không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bởi vì những bản in giấy không còn cần thiết nữa mà còn giúp chúng ta bắt kịp các xu hướng hiện nay,” Tiến sỹ Stefan Girschik, Phó Tổng Giám đốc Điều hành, người chịu trách nhiệm về tính bền vững và sự chuyển đổi kỹ thuật số của Tập đoàn REHAU, đã nói. Ông cho biết, tính bền vững và sự kỹ thuật số hóa là những thách thức không tách rời nhau đối với các công ty trong thời đại của chúng ta.


Tiến sĩ Stefan Girschik, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn REHAU cho biết: “Sự bền vững và sự kỹ thuật số hóa là những thách thức không tách rời nhau đối với các công ty trong thời đại của chúng ta.”

Các nội dung của báo cáo CSR cho thấy rõ rằng các chuyên gia pô-li-me rất quyết liệt đối mặt với các thách thức xã hội và kinh tế này: Dựa trên các giá trị của sự tin tưởng, độ tin cậy và sự đổi mới của công ty, người sử dụng được định hướng thông qua bảng chọn. Điều này mở ra nhiều con đường đi vào thế giới REHAU – thông qua các cân bằng môi trường thành công, các biện pháp để thực hiện chiến lược về sự bền vững cũng như các chiến lược đầy tham vọng trong tương lai, ví dụ như sáng kiến REHAU năm 2020. Đây chính là về tầm nhìn và sứ mệnh của công ty và về những lĩnh vực hành động chiến lược mà REHAU mô tả là “thông minh”, “tập trung”, “đơn giản hóa” và “truyền cảm hứng”. Mục tiêu cuối cùng là tiếp tục viết lên câu chuyện về sự thành công của riêng công ty và tạo ra sự tăng trưởng bền vững, lấy cảm hứng từ những ý tưởng mới và các cơ hội của sự chuyển đổi kỹ thuật số. Phần lời nói đầu có nêu: “Là một công ty gia đình hướng tới tương lai, chúng tôi rất tin tưởng vào thực tế là sự quản lý bền vững sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chúng tôi và các đối tác của chúng tôi, cũng như về lâu dài.” Và hơn nữa: “Vì lý do này, những suy nghĩ và hành động của chúng tôi phải phù hợp với các mục tiêu lâu dài thay vì những lợi nhuận ngắn hạn.”

 

Lần thứ ba, REHAU sử dụng báo cáo về sự bền vững của riêng mình để thể hiện tầm quan trọng của trách nhiệm doanh nghiệp trong tất cả các khía cạnh của kinh tế, sinh thái và xã hội học, và tin tưởng truyền đạt cam kết của mình đến các mục tiêu đầy tham vọng của riêng REHAU. Báo cáo có sẵn tại: http://nachhaltigkeit.rehau.com/.

 

Click here to view our sustainability report in English

In