RAUKANTEX floor

Kirjeldus

RAUKANTEX floor

Paindlik töökohtade kujundamine

Paindlikkus on töökohtade kujundamisel üha enam nõutud teema. Andmeside ja energiakaablite integreerimisel võimaldavad kiire ja muutuva installeerimise topletpõrandad.


REHAU RAUKANTEX floor täidab moodulpõrandate tootjate vajadusi ja nõudmisi. Muuhulgas summutab põrandate nagisemist ja muudab need raskesti tuldvõtvaks.

Eelised

RAUKANTEX floor

Eelised

  • summutab nagisemist
  • raskestisüttiv
  • elektrijuhtivus (104 / 105)
  • eriretseptuur mineraalplaatidele (anhüdriid); töötlemisel püsib servakant plaadi küljes

Allalaadimiseks

Allalaadimiseks