Corporate Culture

Professionaalsus tähendab meie jaoks innovatiivset pereettevõtet, põhiline eeldus, olemaks maailmas tuntud kui polümeeridel põhinevate lahenduste parim pakkuja. Meie edukus on nende inimeste motiveeritud ja loova töö tulemus, kellele me oleme pakkunud pikaajalisi ja kindlaid töökohti. Suhteliselt madal voolavus räägib ise intelligentsest ja usaldusväärsest personalikontseptsioonist, mis tugineb kolmele sambale – saavutus, sõltumatus ja vahetu kommunikatsioon.

Saavutus

Iga üksiku töötaja saavutusvalmidus on meie jaoks keskse tähtsusega, kuna REHAU edu on kõigi töötajate motiveeritud tegutsemise tulemus. Meie töötajad kannavad kaasvastutust REHAU Grupi arengu eest, panustades parimal viisil oma isiklikesse tööülesannetesse. Meie ettevõte toetab motiveeritust õiglase, tööturul väjakujunenud ja saavutustele orienteeritud tasustamisega.

Sõltumatus

REHAU ei ole börsile orienteeritud ettevõte ega ole sõltunud tööturu ja aktsiaturu kõikumistest ja on seetõttu nii klientidele kui töötajatele olnud pikaajaliselt usaldusväärne. Nii peab see jääma ka tulevikus. REHAU on pikaajalistele eesmärkidele orienteeritud pereettevõte. Selle asemel, et seada esiplaanile lühiajaline kasum, panustame me pidevale kasvule ja kestvusele. Me näeme oma kaastöötajaid kui ettevõtjaid meie ettevõtte sees, toetame isiklikku initsiatiivi ja iseseisvat tegutsemist.

Vahetu kommunikatsioon

Töötaja on REHAU`s kesksel kohal. Toetame pikaajalist koostööd, mis põhineb usalduslikul suhtel. Seetõttu on tähtis vahetu kommunikatsioon nii töötajate endi kui töötajate ja juhtide vahel. REHAU kõikide tasandite töötajatel on „lahtiste uste“ printsiibi alusel võimalus esitada oma soove ja ettepanekuid juhtkonnale.