REHAU AKADEEMIA

Ühtne know-how

REHAU Akadeemia on keskne teadusinstituut polümeeridele baseerunud lahendustele ehituse ja tööstuse valdkonnas. Tagamaks kvaliteeti, vahendame me tootjatele ja edasimüüjatele suunatud koolitusi meie toodete kohta. Need toimuvad regulaarselt meie koolituskeskustes, REHAU müügibüroodes või ka vahetult kliendi juures.

Vaid suurpärane nõustamine kindlustab meie süsteemilahenduste optimaalse kasutamise kõigil tasanditel. Teemade mitmekesisus hõlmab kõiki väljakutseid, millega meie partnerid igapäevaselt kokku puutuvad:

  • tootmine, montaaž ja protsess
  • logistika ja kvaliteet
  • turundus ja müügi juhtimine

REHAU AKADEEMIA esmaklassilise kvalifikatsiooniga referendid aitavad meie partneritel pidevas konkurentsis püsida. See garanteerib kestva teadusliku edumaa.