Biomasa & biogāze

Nākotnes energoapgāde

Atjaunojamo energoresursu jomā izšķiroša nozīme ir biomasai kā akumulējamai enerģijas formai, kas spēj nodrošināt ēku pamata siltumpatēriņu. Visā pasaulē pēdējo gadu laikā ir uzbūvēts tūkstošiem biogāzes iekārtu, apkures sistēmu, kas darbojas ar smalcinātu kurināmo, un biomasas apkures katlu, kas nodrošina strāvas padevi un apkuri. REHAU stabili darbojas šajā tirgū kā nozarei specifisku sistēmu piegādātājs, viens no vadošajiem inovatoriem un kompetents servisa partneris.

Drukāt