Logi un durvis

Optimāla ēku siltumizolācija un vizuālais noformējums

Ēkas noformējums būtiski ietekmē tās radīto iespaidu – tiklab vizuālā, kā funkcionālā un enerģētiskā ziņā. Izvēloties mūsu logu un fasāžu sistēmas, Jūs iegūstat vācu markas kvalitāti un saņemat produktus, kas ļauj rast individuālus risinājumus visām prasībām. Piemēram, unikālā logu profilu sistēma GENEO: logs no šiem profiliem ļauj samazināt enerģijas zudumus caur logu par 76%, vienlaicīgi nodrošinot optimālu komfortu.

Mūsu piedāvājumu spektrs ir daudzpusīgs: sākot no profilu sistēmām logiem, fasādēm, paceļami bīdāmām durvīm, ziemasdārziem un terasēm līdz ruļļslēģiem un iekšējām palodzēm. Līdztekus inovatīviem sistēmrisinājumiem mēs Jūs atbalstām ar pirmklasīgiem servisa pakalpojumiem visās celtniecības fāzēs – no objekta plānošanas līdz pat izpildei.

Atklājiet mūsu daudzpusīgo piedāvājumu un servisa pakalpojumu spektru ...

* Enerģijas zudumu caur logu samazināšana, nomainot vecos 80.-to gadu koka/plastmasas logus (Uf = 1,9, Ug= 3,0) pret logiem no GENEO profiliem (Uf = 0,86, Ug= 0,5) loga izmērs 123 x 148 cm

Drukāt