Kanalizācijas cauruļu pieslēguma sistēmas

Katrs piektais bojājums kanalizācijas tīklā skar sānu pieslēgumus. Līdz ar to pēc kādas Vācijā veiktas aptaujas datiem tie sastāda lielāko kanalizācijas bojājumu daļu. Neprofesionāli veidoti pieslēgumi kanalizācijas caurulēm var izraisīt tādus bojājumus, kā piemēram, neblīvus pieslēgumus (neesošu vai nepiemērotu veidgabalu dēļ), galvenajā cauruļvadā ieejošas caurules, koku sakņu ieaugšanu cauruļvadā, gruntsūdeņu piesārņošanu vai cauruļu aizsprostošanos.

Kanalizācijas cauruļu pieslēguma sistēma AWADOCK, pateicoties variantu daudzveidībai, sniedz optimālu un ilgstoši hermētiskumu saglabājošu risinājumu, ko iespējams izmantot ne tikai tādēļ, lai veidotu mājas pieslēgumus un atzarojošos cauruļvadus pēc galvenā cauruļvada iebūves.

Drukāt