Apkārtējā vide un darba drošība

Atbildīgi un droši

REHAU ir atbildīgs par galvenajiem nākotnes jautājumiem un jau tagad sniedz vērtīgu ieguldījumu vides aizsardzībā - piemēram, izstrādājot sistēmu, kas efektīvi izmantotu un izplatītu enerģiju vai taupītu resursus. Mūsu atbildības sajūta sniedzas daudz tālāk par klientiem ekoloģiski un ekonomiski saprātīgiem sistēmas risinājumiem. Tas veido mūsu domāšanu un rīcību katrā ikdienas dzīves posmā.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzība

Mēs rūpīgi uzraugām iespējamos vides riskus vai ietekmi, ko rada mūsu darbības, lai no tiem izvairītos vai samazinātu līdz minimumam. Mūsu atbildības kodols ir REHAU vides politika: principi - ilgtspējība, vides aizsardzība, arodveselība un drošība, drošība (vācu val.) / principi - ilgtspēja, vides aizsardzība, arodveselība un drošība, drošība (angļu val.).

Mēs aktīvi piedalāmies dažādu materiālu recycling procesos un dažādās iniciatīvās, lai ievērotu starptautiskos standartus. Mēs, piemēram, arī esam Bavārijas Vides pakta locekļi.

Mūsu uzņēmumā visās vietās darbojas vides pārvaldības sistēma saskaņā ar ISO 14001 un jau ir attiecīgi sertificēta. Sertifikātus var lejupielādēt šeit:

TÜV ISO 14001 sertifikāts (vācu val.)
TÜV ISO 14001 sertifikāts (angļu valodā)

Arodveselība un drošība

REHAU sistemātiski reģistrē un novērtē iespējamās briesmas darbiniekiem darbavietās. Darbinieku drošība un veselība ir galvenā prioritāte, tāpēc mēs apzināti pārsniedzam minimālos standartus. Mēs esam pārliecināti, ka no visiem nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām var izvairīties. REHAU arodveselības un darba drošības politika balstās uz šo principu: principi - ilgtspējība, vides aizsardzība, arodveselība un drošība, drošība (vācu val.) / principi - ilgtspējība, vides aizsardzība, arodveselība un drošība, drošība (angļu val.).

REACH

Eiropas tiesību akti par ķīmiskajām vielām REACH ir spēkā kopš 2007. gada - vienota ķīmisko vielu reģistrācijas, novērtēšanas un atļauju piešķiršanas sistēma ar mērķi uzlabot cilvēku veselību un vides aizsardzību. Šim nolūkam visas attiecīgās ražotās vai importētās vielas ražotājam noteiktā pārejas periodā ir jāreģistrē.

Tā kā REHAU ražo un pārdod gandrīz tikai produktus, nevis vielas, REACH mūs ietekmē tikai nedaudz. Lai noteiktu konkrētos efektus un pienākumus, kompetenta projekta grupa nodarbojas ar šo juridisko prasību ieviešanu.

Ja jums ir specifiski jautājumi par REHAU produktiem un REACH, lūdzu, sazinieties ar reach@rehau.com.

Engineering progress

Enhancing lives