Iepirkumu politika

Vairāk saimnieciskuma un kvalitātes

REHAU iepirkumu politika izriet no mūsu uzņēmuma mērķiem, pie kam galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, lai mūsu klienti būtu apmierināti. Mūsu produktu panākumi ir cieši saistīta ar to kvalitāti un tiem ir nepastarpināts sakars ar REHAu izvirzīto mērķi izpildīt mūsu klientu aizvien pieaugošās prasības.

Kā uzņēmumu grupa, kas darbojas vispasaules mērogā, mēs meklējam radošus un konkurētspējīgus piegādātājus no dažādiem tirgiem un nozarēm. Augstāko prioritāti aizvien piešķiram ekonomiskumam, kvalitātei, servisam, spējai piegādāt nepieciešamo preci vajadzīgajā daudzumā un termiņā, kā arī uzticamībai. Mēs uzticamies saviem piegādātājiem un sagaidām godīgu un ilglaicīgu sadarbību. Sniegto pakalpojumu un saņemto pretpakalpojumu, kā arī iespējamo risku attiecība ir visnotaļ sabalansēta. No saviem piegādātājiem mēs sagaidām, ka tie kopā ar mums meklēs un saskatīs, kur ir potenciāls izmaksu samazināšanai.

Drukāt