Piegādātāju izvēle

Internacionāli atzīti

Mūsu piegādātāju izvēle pamatojas uz kosekventu materiālu grupu menedžmentu. Katrai grupai ir noteikts savs Galvenais iepircējs (Lead Buyer; iepirkumu departaments) un Galvenais inženieris (Lead Engineer; tehnoloģiju departaments). Pamatprocesus atbalstošs instruments ir REHAU piegādātāju izvērtējums (LBU©), kas atbilstoši paritātes principam salīdzina piegādātājus pēc objektīvām komerciālām un tehnoloģiskām iezīmēm. Izvērtējuma rezultāti tiek atklāti apspriesti ar mūsu piegādātājiem. LBU© izvērtējums atspoguļo mūsu piegādātāju konkurētspēju un tādējādi kalpo par pamatu to attīstībai un integrācijai REHAU piegādātāju loka ietvaros.

Drukāt