Kvalitāte

Visaugstākā profesionalitāte un uzticamība

Kvalitāte ir mūsu panākumu pamatā. Izpildot klientu vēlmes un prasības attiecībā uz izstrādājumu kvalitāti, tiek veikts būtisks darbs, lai klienti būtu apmierināti.

Visās REHAU pārstāvniecībās un rūpnīcās mēs strādājam pēc pasaulē pieņemtiem kvalitātes standartiem un normām.

Bavārijas Kvalitātes balva

Tādēļ Bavārijas Federālās zemes valdība 2011. gadā piešķīra mums Bavārijas Kvalitātes balvu. Pateicoties izcilai uzņēmuma procesu un produktu kvalitātei, kā arī inovatīvai koncepcijai, kā nodrošināt kvalitāti visās uzņēmuma struktūrvienībās, REHAU saņēma balvu kategorijā "Rūpniecība".

REHAU kvalitātes pamatprincipi attiecas ne tikai uz mūsu darbiniekiem, bet arī uz visiem mūsu piegādātājiem:

  • Mēs izpildām mūsu klientu vēlmes un īstenojam viņu vēlmes attiecībā uz izstrādājuma kvalitāti.
  • Kvalitāte ir plānošanas, ražošanas, pārbaužu un uzraudzības rezultāts.
  • Kvalitātes izpratnē ietilpst kvalificēta klientu pieprasījumu apstrāde, pakalpojumi un termiņu ievērošana.
  • Kļūdas nevis jālabo, bet no tām jāizvairās. Iespējamo kļūdu cēloņi nekavējoties jānovērš.
  • Uzņēmuma procesi un kvalitātes menedžmenta sistēma tiek nepārtraukti uzlaboti.

REHAU ir sertificēts pēc ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, kā arī ISO/IEC 27001:2005. Pēc vajadzības iespējams pieprasīt vēl citus REHAU saņemtos sertifikātus.


Sertifikāts ISO 9001:2015

Sertifikāts ISO/IEC 27001:2013

Drukāt