Informaţii privind protecţia datelor

REHAU apreciază interesul dumneavoastră față de compania și produsele noastre. Ne dorim să vă simțiți confortabil atunci când contactați REHAU. Din acest motiv, securitatea datelor dvs. personale, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail, care sunt generate atunci când contactați REHAU, este foarte importantă pentru noi.

Aceste informații privind confidențialitatea sunt destinate tuturor persoanelor cu care REHAU interacționează, inclusiv clienților, potențialilor clienți și celor interesați, vizitatorilor site-urilor noastre web, utilizatorilor aplicațiilor noastre, altor utilizatori ai produselor sau serviciilor noastre și vizitatorilor locațiilor noastre (în continuare, "Dumneavoastră"). Acestea conțin informații în conformitate cu articolele 13 și 14 GDPR.

1. Termeni

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în cadrul dispozițiilor legale.

Termenul "Date cu caracter personal" reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. "Prelucrarea" include orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, fie că este sau nu efectuată prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, arhivarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau eliminarea.

Alți termeni de protecție a datelor sunt utilizați în conformitate cu definițiile de la Art. 4 GDPR.

2. Numele și adresa organismelor responsabile

REHAU Polymer SRL
Șos de Centură nr 14 – 16, 077180, Tunari, Ilfov
RO 10433087

3. Obiective generale de prelucrare și temeiul juridic

REHAU colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în special în următoarele cazuri:

Vă rugăm să ne ajutați să menținem datele dumneavoastră actualizate, informându-ne cu privire la orice modificare a datelor dumneavoastră personale, în special a datelor de contact.

În măsura în care REHAU prelucrează date cu caracter personal, acestea se referă în special la numele dvs. și la datele dvs. de contact profesionale, cum ar fi firma, funcția, numărul de telefon sau adresa de e-mail, precum și la datele contractuale și de tranzacție. Alte categorii de date pot fi colectate în scopuri specifice descrise în detaliu mai jos.

Pe lângă colectarea datelor dvs. prin intermediul formularelor de contact de pe site-ul nostru, colectăm datele direct de la dvs. sau din surse general accesibile (de ex. registrul comerțului, autorități, internet), în măsura în care acest lucru este necesar.

4. Obiective individuale de prelucrare și temeiul juridic

În cele ce urmează, vă informăm cu privire la scopurile pentru care REHAU prelucrează datele cu caracter personal. În cazul situațiilor nerepetitive, REHAU se va referi, de obicei, la aceste informații din nou separat în situația specifică de prelucrare și, dacă este necesar, va furniza informații suplimentare.

4.1. Prelucrarea datelor pentru pregătirea, încheierea și executarea contractelor

În calitate de companie producătoare, REHAU prelucrează date cu caracter personal ca parte a proceselor de achiziție (a se vedea și 4.9.) și de vânzare, precum și pentru prelucrarea contractelor. În acest scop, datele sunt prelucrate în special pentru inițierea contractelor, procesarea ofertelor, consilierea clienților, achiziționarea, producția și livrarea de bunuri, gestionarea contractelor și procesarea reclamațiilor.

În contextul acestor activități, sunt prelucrate în special următoarele categorii de date:

În acest context, poate fi necesar ca noi să transmitem datele unor terți care sunt implicați în lanțul de aprovizionare sau care sunt necesari în alt mod pentru procesarea contractului, în vederea pregătirii unei oferte și a procesării contractului.

În scopul verificării bonității partenerilor noștri de afaceri, prelucrăm datele pe care le primim de la agențiile de credit (de exemplu, Schufa) în conformitate cu condițiile legale. În plus, REHAU își rezervă dreptul de a raporta experiențele de plată cu clienții la un grup de experiență de plată al unei companii de scoring (Creditreform, Bisnode) pentru a minimiza și mai mult riscul de neplată. Nu sunt incluse aici experiențele de plată cu persoane fizice.

Pentru a optimiza tranzacțiile financiare, REHAU își rezervă dreptul de a ceda creanțele de la clienții săi comerciali unei societăți de refinanțare în cadrul finanțării creanțelor. În scopul finanțării creanței, sunt transmise doar datele referitoare la companie (numele debitorului, motivul, suma, data scadenței creanței). În măsura în care este necesar pentru verificarea creanței, societatea de refinanțare va transmite datele societății menționate mai sus unor terțe părți în scopul evaluării bonității.

Temeiul juridic pentru finanțarea creanțelor/factoringul creanțelor, în măsura în care datele cu caracter personal sunt afectate în cazuri individuale excepționale, este Art. 6 I f GDPR.

În cazul în care datele sunt colectate direct pentru procesarea unei cereri sau pentru executarea unui contract, REHAU vă va informa în fiecare caz ce date sunt absolut necesare. În măsura în care nu sunteți dumneavoastră, ci angajatorul dumneavoastră sau o altă parte terță legată contractual de dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră este partenerul contractual, prelucrarea datelor se bazează pe Art. 6 I f GDPR. Datele sunt prelucrate în măsura în care datele sunt necesare pentru executarea contractului sau pentru îndeplinirea altor obligații și îndatoriri legale, de ex. obligațiile și îndatoririle prevăzute de legislația privind răspunderea pentru produse (de ex. obligațiile de informare, clarificare și avertizare).

În măsura în care prelucrarea este efectuată în temeiul Art. 6 I f GDPR, puteți să vă opuneți în orice moment, din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară.

4.2. Utilizarea portalului pentru clienți

REHAU oferă clienților săi utilizarea unui portal pentru clienți pentru procesarea simplificată a comenzilor, accesul la anumite configuratoare de produse și alte servicii. Atunci când vă înregistrați, veți fi informat cu privire la datele necesare pentru utilizarea portalului pentru clienți. Scopul și temeiul juridic sunt descrise la punctul 4.1. Alte date voluntare vor fi utilizate pentru a vă contacta (a se vedea secțiunea 4.9).

La utilizarea portalului pentru clienți, tranzacțiile individuale sunt stocate și arhivate în conformitate cu reglementările legale de stocare în baza Art. 6 I c GDPR.

Puteți renunța în orice moment la utilizarea portalului pentru clienți și la stocarea datelor dvs. personale în portalul pentru clienți, în măsura în care acest lucru nu este necesar pentru îndeplinirea unui contract. Vă rugăm să contactați biroul de vânzări responsabil pentru dumneavoastră: Contactați-ne. Acest lucru nu afectează stocarea tranzacțiilor care au avut loc.

4.3. Procedura de candidatură (Art. 6 I b GDPR)

Există notificări suplimentare privind protecția datelor pentru procedura de candidatură, care vor fi comunicate separat, ca parte a cererii.

4.4. Participarea la evenimente și vizite la fața locului (Art. 6 I f GDPR)

Suntem foarte încântați să vă cunoaștem personal în timpul unei vizite la fața locului sau la unul dintre evenimentele noastre. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a organiza și desfășura evenimente și pentru a vă furniza materiale informative. În cazul evenimentelor, este posibil să transmitem datele către prezentatori și participanți. Acest lucru este important pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului. De asemenea, folosim datele colectate în acest proces pentru a evalua și a urmări evenimentele noastre.

REHAU utilizează și funcțiile SurveyMonkey pentru a obține feedback.Dacă participați la un sondaj, se aplică politica de confidențialitate a SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

Pentru documentarea evenimentelor, precum și pentru activitatea de presă și de relații publice, pot fi realizate înregistrări foto și video ale evenimentelor. Datele cu caracter personal (sau imagini) sunt, de asemenea, prelucrate în acest proces. Vă puteți opune în orice moment acestei prelucrări din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz, vă rugăm să informați în prealabil fotografii sau organizatorii cu privire la aceste motive, care vor lua în considerare obiecția dumneavoastră și vor lua măsurile necesare.

4.5. Utilizarea serviciilor (consultanță)

Pe lângă produsele și soluțiile noastre de sistem, REHAU oferă servicii complete. Acestea includ, de asemenea, servicii de consultanță și alte servicii, pe care le oferim prin telefon, e-mail, formular de contact și, în anumite circumstanțe, la fața locului. Prin acest serviciu dorim să vă sprijinim în alegerea, utilizarea și aplicarea sistemelor REHAU.

În cadrul acestui serviciu, datele necesare în acest scop, pe care ni le furnizați în legătură cu cererea de servicii, cum ar fi datele de contact / datele personale de bază (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail etc.) pot fi stocate împreună cu produsele în cauză și cu problema. În acest fel, am dori să ne asigurăm că vă putem consilia mai departe în cazul unor întrebări ulterioare, pe baza istoricului de service anterior. La baza acestei stocări se află interesul justificat pentru o activitate de consultanță eficientă și lipsită de contradicții în timp. Datele dumneavoastră vor fi stocate numai în legătură directă cu cazul de service. În măsura în care datele de service sunt relevante pentru apărarea răspunderii, în special în cazurile de răspundere pentru produse, REHAU le va prelucra și în acest scop. Datele vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare în acest scop, cel târziu după expirarea termenelor de prescripție aplicabile acestei răspunderi.

În măsura în care datele sunt prelucrate numai pe baza Art. 6 I f GDPR, aveți dreptul de a vă opune stocării din motive care țin de persoana dumneavoastră.

4.6. Accesul în sediu în scopul livrării de bunuri sau al efectuării unui serviciu sau a unei lucrări

În acest caz, pe lângă datele dvs. care sunt necesare în mod direct pentru punerea în aplicare a unei relații contractuale, cum ar fi numele, prenumele, firma, datele de facturare, datele de identificare a vehiculului, înregistrăm, de asemenea, durata șederii dvs. la REHAU în baza Art. 6 I f GDPR. Scopul este de a cunoaște persoanele care se află în clădire sau în incintă în cazul unei situații de urgență și al unei evacuări necesare. În cazul în care sunteți găzduit în scopuri profesionale, durata șederii poate fi utilizată și pentru a revizui și optimiza procesele interne și pentru a verifica caracterul concludent al datelor privind performanța (de ex. facturile).

În timpul livrării de bunuri, camerele de luat vederi sunt utilizate pentru a monitoriza procesele logistice în diferite locații.

Pe baza cerințelor legale sau a Art. 6 I f GDPR pentru a dovedi îndeplinirea obligațiilor de siguranță în trafic, sunt documentate și instrucțiunile de siguranță pe care le primește vizitatorul.

Bineînțeles, vă puteți opune în orice moment utilizării în temeiul Art. 6 I f GDPR, din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară.

Supravegherea video are loc doar în mod deschis în locațiile noastre. Semnele corespunzătoare vă vor informa cu privire la acest lucru. Această supraveghere video servește la securizarea instalațiilor noastre de producție și de prelucrare a datelor. Acest lucru asigură un nivel și mai ridicat de protecție a datelor cu caracter personal.

4.7. Comunicarea corporativă și prezentarea externă (Art. 6 I f GDPR)

În contextul participării la evenimente, al vizitelor la standul nostru de la târgurile comerciale și al altor evenimente, se realizează imagini și înregistrări video ale acestor evenimente în scopul documentării evenimentului, pentru activitatea de presă și de relații publice și pentru comunicarea corporativă. Datele cu caracter personal (sau imagini) sunt, de asemenea, prelucrate în acest proces.

Publicarea materialului fotografic are loc atât pe cale electronică, în mediile sociale, cum ar fi Facebook, cât și în presa scrisă. Temeiul juridic pentru această prelucrare este Art. 6 I f GDPR pentru comunicarea corporativă.

În măsura în care este posibil din punct de vedere faptic și rezonabil din punct de vedere juridic, se va face referire la înregistrările de imagini de la fiecare eveniment în parte. În cazul în care prelucrarea imaginilor are loc pe baza Art. 6 I f GDPR, vă puteți opune în orice moment acestei utilizări din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară. Vă puteți exercita acest drept prin comunicarea în prealabil a acestor motive fotografului, care le va lua în considerare în mod corespunzător în activitatea sa. Vom fi bucuroși să vă oferim detalii în funcție de fiecare eveniment în parte.

4.8. Conformitate, aplicarea legii și prevenirea infracțiunilor (Art. 6 I f GDPR)

În măsura în care acest lucru este impus de lege, REHAU utilizează datele cu caracter personal pentru a face uz de drepturile legale și pentru a se apăra în litigii juridice. În cadrul cerințelor de conformitate ale companiei, datele pot fi, de asemenea, utilizate pentru prevenirea, investigarea sau detectarea infracțiunilor.

În acest scop, pe lângă categoriile de date menționate mai sus, sunt utilizate, în măsura în care sunt necesare în acest scop, datele privind bonitatea, datele de vizită, datele de cont, precum și datele de corespondență, de cumpărare și de vânzare. REHAU utilizează și un sistem intern de alertă pentru sesizări anonime și cu nume și prenume cu privire la încălcări ale conformității. Aceste date sunt șterse sau complet anonimizate în conformitate cu legislația aplicabilă sau imediat după încheierea cazului respectiv.

De regulă, securitatea este asigurată și de sisteme pentru securitatea clădirilor și a instalațiilor și pentru securizarea instalațiilor noastre de prelucrare a datelor, cum ar fi controlul accesului sau supravegherea video. Controalele menționate mai sus au loc doar în mod deschis în locațiile noastre. Puteți afla mai multe despre acest lucru în detaliu la fața locului.

Continuăm să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu verificările obișnuite ale partenerilor de afaceri, ca parte a cerințelor de conformitate. În măsura în care nu am solicitat datele dvs. personale direct de la dvs., le-am colectat din surse și baze de date disponibile în mod public, ca parte a procesului nostru de Due Diligence. Datele colectate din aceste surse sunt prelucrate exclusiv în acest scop și sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare în acest scop. Prelucrarea se bazează pe Art. 6 I c GDPR, în măsura în care verificarea prealabilă se bazează pe cerințe legale, sau pe Art. 6 I f GDPR, interesul legitim al societății de a evalua partenerii săi de afaceri pentru a reduce riscurile. În cazul în care prelucrarea se bazează pe Art. 6 I f GDPR, vă puteți opune la aceasta din motive legate de persoana dumneavoastră.

4.9. Comunicarea publicitară și cercetarea de piață (Art. 6 I f GDPR)

În măsura în care acest lucru este permis din punct de vedere legal pe baza Art. 6 I f GDPR sau dacă ne dați consimțământul dumneavoastră (Art. 6 I a GDPR), prelucrăm datele dumneavoastră în special pentru comunicare promoțională, sondaje de satisfacție a clienților, campanii publicitare și pentru realizarea de concursuri. Acest lucru ne permite să ne îmbunătățim în continuare gama de produse și servicii și să acționăm într-un mod mai bine direcționat.

În cadrul acestor activități, pot fi prelucrate datele necesare în acest scop, cum ar fi datele de contact / datele personale de bază (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail etc.). Numai dacă avem consimțământul dumneavoastră, vom prelucra și alte date pe care ni le furnizați în acest scop, cum ar fi interesele, preferințele personale, situația profesională.

În cazul unei relații existente cu un client sau dacă v-ați dat consimțământul în acest sens, veți primi, în general, informațiile de mai sus prin poștă electronică. În caz contrar, pentru partenerii de afaceri care nu sunt consumatori, informațiile sunt furnizate prin telefon sau analogic.

În scopurile menționate mai sus, ar putea fi necesar să transmitem datele dvs. personale companiilor din Grupul REHAU pentru a putea răspunde mai bine dorințelor dvs. sau pentru a ne îmbunătăți continuu produsele și serviciile. În orice caz, vă puteți opune în orice moment utilizării datelor dvs. în scopuri de marketing direct în conformitate cu articolul 21 alineatul 2 din GDPR sau vă puteți revoca consimțământul în orice moment în conformitate cu articolul 7 alineatul 3 din GDPR, cu efect pentru viitor.

Pentru dezvoltarea în continuare a produselor, serviciilor și proceselor noastre de afaceri, precum și pentru cercetări de piață, analizăm datele pe care le deținem cu privire la tranzacțiile comerciale, contractele și cererile de informații. În niciun caz nu sunt posibile formulări de concluzii cu privire la persoane fizice individuale. Bineînțeles, vă vom respecta dorința dacă nu doriți să ne furnizați datele dvs. personale pentru a sprijini relația noastră cu clienții - în special pentru marketing direct sau studii de piață.

4.10. Îndeplinirea obligațiilor legale (Art. 6 I c GDPR)

REHAU se supune unei serii de obligații legale în ceea ce privește prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal. Acestea se referă, de ex. la reglementările privind stocarea legislației comerciale și fiscale în conformitate cu codul comercial și codul fiscal.

Pentru a putea îndeplini aceste obligaţii, prelucrăm datele dumneavoastră în măsura necesară şi le retransmitem, după caz, în cadrul obligativităţilor declaraţiilor legale către autorităţile responsabile.

4.11. Alte scopuri de prelucrare

Prelucrarea datelor are loc în cadrul managementului calității, pentru a determina și îmbunătăți satisfacția clienților, pentru a dezvolta în continuare produse și servicii, pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare și pentru a îmbunătăți securitatea IT și operațiunile IT. Ultimul punct include și prelucrarea în vederea detectării și prevenirii accesului neautorizat la datele cu caracter personal.

Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este Art. 6 I f GDPR. Atâta timp cât nu se dă consimțământul, nu se trage nicio concluzie cu privire la persoanele fizice individuale.

În cazuri individuale, vă puteți opune acestei prelucrări din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

4.12. Dezvăluirea datelor către terți

În scopurile menționate mai sus, datele pot fi dezvăluite unor terțe părți care asistă operatorul în realizarea scopurilor menționate mai sus. Transferul are loc fie în contextul unei prelucrări comandate, în sensul Art. 28 GDPR, o responsabilitate comună în conformitate cu Art. 26 GDPR sau ca un transfer de date în contextul comandării de servicii profesionale.

Pentru transferul de date către destinatari din țări terțe (a se vedea punctul 7 de mai jos).

5. Durata de stocare

Stocăm datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care acestea au fost colectate, respectiv atât timp cât stocarea datelor este impusă prin lege sau conform dispoziţiilor autorităţilor. Ştergem sau blocăm datele dvs. de îndată ce acestea nu mai sunt necesare.

În continuare, ştergem, respectiv blocăm datele dumneavoastră imediat în cazul revocării consimţământului dumneavoastră, precum şi al unui refuz îndreptăţit al prelucrării.

6. Transmiterea planificată a datelor în state terţe

Pentru scopurile menţionate în această declaraţie privind protecţia datelor, este posibil să transmitem datele dvs. personale către alte companii REHAU. Celelalte companii pot folosi datele dvs. cu caracter personal în interes propriu, pentru aceleaşi scopuri pentru care le utilizăm şi noi. Aceste companii pot prelucra datele dvs. personale pentru scopurile amintite în interes propriu. În cadrul grupului REHAU, angajaţii primesc acces la datele dvs. personale numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru desfăşurarea activităţii acestora.

Transmiterea datelor dvs. personale şi către terţi din afara Spațiului Economic European se realizează conform deciziei Comisiei (art 45 (3) GDPR) sau conform clauzelor standard de protecție a datelor (Art 46 (2) (c) GDPR). Textul clauzelor standard privind protecșia datelor este publicat la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

De asemenea, putem transmite informațiile dvs. Personale către terțe părți din afara companiilor REHAU în scopul obținerii unor servicii tehnice sau organizaționale, de care avem nevoie pentru atingerea scopurilor amintite sau pentru activitatea noastră comercială. Prestatorii noştri de servicii sunt obligaţi contractual să prelucreze datele personale exclusiv din însărcinarea noastră şi conform instrucţiunilor noastre. De asemenea, obligăm prestatorii  noştri de servicii să respecte măsurile tehnice şi organizatorice, care asigură protecţia datelor cu caracter personal. Dacă furnizorii de servicii se află în țări în care legile aplicabile nu prevăd reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal comparabile cu legislația europeană, ne vom asigura contractual că furnizorii de servicii relevanți respectă nivelul legal de protecție a datelor (clauze de protecție a datelor standard). Informașii suplimentare pot fi obținute de la ofițerul nostru pentru protecția datelor.

7. Utilizarea datelor online / Vizitarea site-urilor noastre web

În cele ce urmează, veți afla ce informații putem colecta atunci când vizitați site-urile noastre web și cum le gestionăm. Site-urile web ale REHAU pot conține linkuri către site-uri web ale altor furnizori cărora nu li se aplică această declarație de protecție a datelor.

Atunci când vizitați site-ul nostru web, stocăm informații despre browserul și sistemul de operare pe care îl utilizați, data și ora vizitei dumneavoastră și adresa IP. Cu toate acestea, aceste date nu vă pot fi atribuite și nu sunt personale. Nu colectăm date cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru web fără a vă aduce la cunoştinţă acest lucru. Dumneavoastră decideți dacă doriți sau nu să ne dezvăluiți astfel de date, de exemplu, în contextul unei înregistrări, comenzi sau unui sondaj. Folosim aceste date pentru a asigura o conexiune fără probleme și pentru a garanta o utilizare confortabilă a site-ului nostru web.

În plus, utilizăm în special următoarele tehnologii, pe site-ul nostru web:

7.1. Utilizarea instrumentului de Live-Chat SnapEngage

Acest site web utilizează SnapEngage, un serviciu de tip Live-Chat oferit de SnapEngage, LLC. SnapEngage utilizează module cookie, fişiere text care sunt stocate pe computerul dvs. şi care permit efectuarea unei analize a utilizării de către dvs. a site-ului web. Aceste informaţii generate sunt transmise exclusiv către un server al SnapEngage din UE şi sunt stocate acolo, pentru a evalua utilizarea chat-ului de către dvs. şi pentru a le pune la dispoziţia noastră sub formă de rapoarte. SnapEngage va transmite aceste informaţii şi către terţi, dacă acest lucru este impus prin lege sau dacă terţii trebuie să prelucreze aceste date din însărcinarea SnapEngage. SnapEngange nu va asocia adresa dvs. IP prescurtată cu alte date deţinute de SnapEngage. Mai multe detalii în acest sens găsiţi în instrucţiunile privind protecţia datelor furnizate de SnapEngage, pe care le puteţi accesa aici: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage va transmite aceste date către noi, la cerere, aceste date vor fi utilizate exclusiv intern, eventual pentru a intra în contact cu dvs.

7.2. Chatbot / DialogFlow

Atunci când utilizați serviciul nostru "REHAU Chatbot" (de exemplu, prin intermediul site-ului nostru web www.rehau.ro sau în cadrul aplicațiilor mobile), datele cu caracter personal, printre altele istoricul chat-urilor, adresele IP și cookie-urile vor fi colectate și stocate de către furnizorii de servicii Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda și Botcopy Inc, o corporație Deleware cu sediul în Santa Monica, California. Aceste informații sunt necesare pentru a furniza serviciul.Informații suplimentare pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy?hl=ro-RO și la https://www.botcopy.com/privacy/ și https://www.botcopy.com/gdpr/

7.3. Utilizarea serviciului de analiză web Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. Google Analytics utilizează aşa-numitele module cookie, fişiere text care sunt stocate pe computerul dvs. şi care permit efectuarea unei analize a utilizării de către dvs. a site-ului web. Informaţiile generate cu ajutorul modulelor cookie privind utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt transmise, de regulă, către un server Google din SUA şi sunt stocate acolo. În cazul activării anonimizării IP-ului pe acest site web, adresa dvs. IP va fi prescurtată în prealabil de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, părţi contractante ale acordului privind Spaţiul Economic European. Numai în cazuri excepţionale va fi transmisă adresa IP completă către un server al Google din SUA şi prescurtată acolo. Din însărcinarea operatorului acestui site-web, Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a putea întocmi rapoarte privind activităţile web şi pentru a presta alte servicii legate de utilizarea web şi de utilizarea internetului pentru operatorul site-ului web. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. prin utilizarea serviciului Google Analytics nu este consolidată cu alte date de Google. Puteţi împiedica stocarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului; totuşi, vă atragem atenţia asupra faptului că în acest caz este posibil să nu puteţi utiliza complet toate funcţiile acestui site web. în plus, puteţi împiedica înregistrarea datelor generate de modulele cookie şi legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) de către Google precum şi prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând plugin-ul de browser disponibil la adresa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Dacă faceţi click pe următorul link, veţi împiedica înregistrarea de către Google Analytics. Se setează un modul cookie de tip Opt-Out, care împiedică înregistrarea viitoare a datelor dvs. la accesarea acestui site web: Dezactivarea Google Analytics

  
Informaţii mai detaliate privind condiţiile de utilizare şi protecţia datelor regăsiţi aici https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/  respectiv aici https://policies.google.com/privacy?hl=ro-ro. Vă atragem atenţia asupra faptului că pe site-ul nostru web Google Analytics a fost extins cu codul „gat._anonymizeIp();“, pentru a asigura o înregistrare anonimizată a adreselor IP (aşa-numita mascare IP).

7.4. Google Tag Manager

Acest site utilizează Google Tag Manager. Tag Manager nu colectează niciun fel de date cu caracter personal. Instrumentul declanșează alte etichete, care, la rândul lor, pot colecta date. Google Tag Manager nu accesează aceste date. În cazul în care s-a efectuat o dezactivare la nivel de domeniu sau de cookie, aceasta va rămâne în vigoare pentru toate etichetele de urmărire implementate cu Google Tag Manager. Puteți găsi declarația de confidențialitate a Google pentru acest instrument aici: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

7.5. Google Ads Remarketing

Site-ul nostru web utilizează funcțiile Google Ads Remarketing, prin care facem publicitate pentru acest site web în rezultatele de căutare Google, precum și pe site-uri web terțe. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda ("Google"). În acest scop, Google setează un cookie în browserul dispozitivului dvs., care permite automat publicitatea bazată pe interese prin intermediul unui ID de cookie pseudonim și pe baza paginilor pe care le-ați vizitat. Prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în ceea ce privește comercializarea optimă a site-ului nostru web, în conformitate cu Art. 6 Alin. 1 Lit. f GDPR. Prelucrarea suplimentară a datelor va avea loc numai dacă v-ați dat consimțământul pentru ca Google să lege istoricul navigării dvs. pe web și în aplicații de contul dvs. de Google și să utilizeze informațiile din contul dvs. de Google pentru a personaliza anunțurile pe care le vizualizați pe web. În acest caz, dacă v-ați conectat la Google în timp ce vizitați site-ul nostru web, Google va utiliza datele dvs. împreună cu datele Google Analytics pentru a crea și defini liste de grupuri țintă pentru Remarketing între dispozitive. În acest scop, datele dvs. personale vor fi conectate temporar de către Google cu datele Google Analytics pentru a forma grupuri țintă. Puteți dezactiva permanent setarea cookie-urilor pentru preferințele publicitare descărcând și instalând plug-in-ul pentru browser disponibil la următorul link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativ, puteți obține informații de la Digital Advertising Alliance la adresa de internet www.aboutads.info cu privire la setarea modulelor cookie și puteți efectua setări în acest sens. În cele din urmă, vă puteți seta browserul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea modulelor cookie și să decideți în mod individual cu privire la acceptarea acestora sau să excludeți acceptarea modulelor cookie pentru anumite cazuri sau în general. Dacă nu acceptați cookie-urile, este posibil ca funcționalitatea site-ului nostru să fie limitată. Google LLC, cu sediul în SUA, este certificată pentru acordul de protecție a datelor SUA-Europa "Privacy Shield", care asigură conformitatea cu nivelul de protecție a datelor aplicabil în UE.Informații suplimentare și reglementările privind protecția datelor referitoare la publicitate și Google pot fi consultate aici: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

7.6. Utilizarea plugin-ului Facebook

Pe acest site web, utilizăm Facebook Pixel oferit de Facebook Inc.. Astfel, poate fi urmărit comportamentul utilizatorilor, după ce aceştia au fost redirecţionaţi către site-ul web al ofertantului ca urmare a unui click pe un anunţ publicitar pe Facebook. Scopul acestui proces este de a evalua eficacitatea anunţurilor publicitare de pe Facebook pentru scopuri statistice şi de cercetare a pieţei şi poate contribui la optimizarea măsurilor publicitare viitoare. Datele colectate sunt anonime pentru noi, aşadar nu ne oferă nicio informaţie privind identitatea utilizatorului. În orice caz, datele sunt stocate şi prelucrate de Facebook, astfel că este posibilă efectuarea unei conexiuni cu profilul utilizatorului în cauză şi Facebook poate utiliza datele pentru scopuri publicitare proprii conform directivei Facebook privind utilizarea datelor: https://www.facebook.com/about/privacy/
Datele pot permite Facebook şi partenerilor săi activarea de anunţuri publicitare pe Facebook şi în afara acestui site. În plus, pentru aceste scopuri, pe computerul dvs. se poate stoca un modul cookie.

7.7. Facebook Remarketing

Utilizăm funcția de Remarketing "Custom Audiences" a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA; "Facebook"). Această funcție are scopul de a direcționa vizitatori către site-ul nostru web, utilizând publicitatea bazată pe interese de pe rețeaua socială Facebook. În acest scop, pe site a fost implementată o etichetă de Remarketing de la Facebook. Această etichetă stabilește o conexiune directă cu serverele Facebook atunci când vizitați site-ul web. Aceasta transmite serverului Facebook care dintre paginile noastre au fost vizitate de dumneavoastră. Facebook asociază aceste informații cu contul dumneavoastră personal de utilizator Facebook. Atunci când vizitați rețeaua de socializare Facebook, vi se vor afișa reclame Facebook personalizate, bazate pe interese. Prelucrarea se bazează pe Art. 6 (1) Lit. f GDPR din interesul legitim în scopul de mai sus.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment acestei prelucrări a datelor cu caracter personal care vă privesc, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera f din GDPR, din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară. Pentru a face acest lucru, puteți dezactiva funcția de Remarketing "Custom Audiences" aici. Pentru mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor de către Facebook, despre drepturile dumneavoastră în această privință și despre opțiunile de protejare a confidențialității dumneavoastră, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Facebook la https://www.facebook.com/about/privacy/

7.8. Facebook Lead Ads

Utilizăm Facebook Lead Ads pentru a obține informații de contact de la utilizatorii care sunt interesați de produsele și serviciile noastre pe Facebook. Reclamele noastre de pe Facebook sunt astfel completate de opțiuni suplimentare de interacțiune, în special opțiunea ca utilizatorul să solicite informații suplimentare despre produsele și serviciile noastre prin intermediul unui formular de contact.Atunci când o parte interesată trimite un astfel de formular, datele furnizate de utilizator sunt stocate ca un Lead pe Facebook și ne sunt transmise. Folosim aceste date numai în scopul menționat în Lead Ad. Acesta poate fi, de exemplu, numele, adresa de e-mail pentru trimiterea informațiilor despre produsul dorit sau numărul de telefon pentru contactul telefonic.Pentru mai multe informații, consultați Facebook direct la https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Utilizarea plugin-ului Youtube

Pentru integrarea de videoclipuri pe site-urile noastre web, utilizăm, printre altele, plugin-uri ale YouTube LLC (reprezentată prin Google Inc.). Atunci când utilizaţi site-ul nostru web, se creează o legătură cu serverele YouTube şi, astfel, rulează plugin-ul. Prin acesta, se transmite către serverul YouTube care dintre paginile noastre au fost accesate de dvs. Astfel, sunteţi înregistrat ca membru pe YouTube, iar YouTube alocă aceste informaţii contului dvs. personal de utilizator. La utilizarea plugin-ului, după ce faceţi click pe butonul de start al unui videoclip de exemplu, aceste informaţii sunt, de asemenea, alocate contului dvs. de utilizator. Puteţi împiedica această alocare, prin anularea înregistrării contului de utilizator YouTube şi a altor conturi de utilizator ale firmelor YouTube LLC şi Google Inc., înainte de utilizarea site-urilor noastre web, şi prin ştergerea modulelor cookie corespunzătoare acestor firme. Informaţii suplimentare privind prelucrarea datelor şi indicaţii privind protecţia datelor de către YouTube (Google) regăsiţi aici: https://policies.google.com/privacy?hl=ro-ro.

7.10. Utilizarea plugin-ului Microsoft

Site-ul nostru web utilizează Conversion-Tracking al corporaţiei Microsoft. Prin intermediul acestui plugin, se instalează pe computerul dvs. de către Microsoft Bing Ads un modul cookie, dacă aţi ajuns pe site-ul nostru web prin intermediul unei reclame din browser-ul Microsoft Bing. Microsoft Bing şi noi putem vedea în acest mod dacă cineva a făcut click pe un anunţ, dacă a fost redirecţionat către site-ul nostru web şi dacă a ajuns pe o anumită pagină ţintă prestabilită (pagină de conversie). Astfel, aflăm numai numărul total de utilizatori care au făcut click pe un anunţ pe Bing şi apoi au fost redirecţionaţi către pagina de conversie. Nu se comunică informaţii personale despre identitatea utilizatorului. Dacă nu doriţi să luaţi parte la procesul de monitorizare, puteţi refuza instalarea unui modul cookie, printr-o setare a browser-ului, care dezactivează la modul general instalarea automată de module cookie. Informaţii suplimentare privind protecţia datelor şi modulele cookie instalate de browser-ul Microsoft Bing regăsiţi pe site-ul web Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/

7.11. Outbrain

Pe site-ul nostru web, folosim tehnologia furnizorului Outbrain UK Ltd., cu ajutorul căreia utilizatorii noștri sunt direcționați către alte conținuturi de pe site-ul nostru web și de pe site-urile web ale unor terțe părți care ar putea fi de interes pentru ei. Recomandările de lectură ulterioară integrate de Outbrain, de ex. sub un articol, sunt determinate pe baza conținutului citit anterior de către utilizator. Outbrain utilizează cookie-uri pentru a afișa acest conținut avansat bazat pe interese. Pentru a anonimiza adresa IP, ultimul octet al adresei IP este eliminat pentru a asigura o anonimizare completă.Puteți renunța în orice moment la urmărirea Outbrain pentru a afișa recomandări bazate pe interese la https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.12. Adform

Pe acest site este utilizată tehnologia Adform A/S. Acest sistem utilizează cookie-uri pentru urmărirea și controlul campaniilor de publicitate digitală. Legalitatea prelucrării corespunzătoare a datelor se bazează pe "interesul legitim" acordat de legiuitor (Art. 6 EU-GDPR, Alin. 1, Lit. f)). Aceasta este asigurată deocamdată.
Prin setarea cookie-urilor, Adform nu stochează date cu caracter personal, cum ar fi numele, adresele de e-mail sau alte detalii personale. Toate informațiile sunt pur anonime și conțin informații tehnice, cum ar fi frecvența și data de afișare a reclamelor, browserul utilizat sau sistemul de operare instalat. Nu este posibil să tragem nicio concluzie despre persoana dumneavoastră. Deoarece adresele IP sunt considerate date cu caracter personal în Germania, Adform nu stochează niciodată adresele IP complete în Germania, ci trunchiază ultimul octet pentru a respecta legile privind protecția datelor.
Puteți să vă opuneți urmăririi prin intermediul modulelor cookie. Utilizați acest link pentru a face acest lucru: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Acest lucru salvează un așa-numit cookie OptOut pe dispozitivul dvs., care semnalează sistemelor tehnice că nu mai pot fi măsurate alte date și că nu pot fi setate cookie-uri în viitor.

7.13. REHAU Account / cidaas

În cazul în care utilizați serviciul nostru "REHAU Account" (de exemplu, prin intermediul https://accounts.rehau.com sau în cadrul aplicațiilor mobile), vor fi solicitate și stocate datele personale minime necesare pentru furnizarea serviciului. Serviciul de bază - denumirea produsului "cidaas" - este furnizat de către procesatorul nostru de comenzi Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim.Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: https://www.cidaas.com/privacy-policy/

7.14. Cloudflare

Atunci când utilizați serviciul nostru "REHAU Account" (de exemplu, prin intermediul https://accounts.rehau.com sau în cadrul aplicațiilor mobile), datele cu caracter personal, inclusiv adresele IP anonimizate și cookie-urile, sunt colectate de furnizorul de servicii Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, SUA și stocate timp de până la șapte zile. Aceste informații sunt necesare pentru a spori securitatea serviciului și sunt colectate exclusiv în acest scop.Informații suplimentare pot fi găsite la: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies și la: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

7.15. Modulele cookie

Modulele cookie sunt fişiere text mici, care sunt instalate de regulă de un site web pe computer. Astfel, modulele cookie îndeplinesc mai multe scopuri de utilizare. Acestea nu sunt, totuşi, riscante deoarece nu au nicio funcţie „activă”. Aşadar, acestea nu pot executa aplicaţii dăunătoare. Acestea conţin aproape exclusiv informaţii, care sunt necesare pentru o utilizare confortabilă a internetului.

Ne-am stabilit, din proprie inițiativă, un termen limită pentru ștergerea cookie-urilor. Fără reînnoirea consimțământului dumneavoastră, acestea vor fi stocate pentru o perioadă maximă de 12 luni de la data colectării inițiale. În acest scop, luăm măsuri tehnice de precauție pentru a asigura ștergerea automată.

Exemple clasice de roluri ale modulelor cookie: date de autentificare, salvarea coşului de cumpărături, analiza utilizatorului, câmpuri de formular. Informaţiile care sunt stocate de modulele cookie pot fi: durata de viaţă, numele serverului, ID unic, date de conţinut.

Utilizarea modulelor cookie

Lista furnizorului de cookie-uri
Lista de cookie-uri

Consentmanager:

Am integrat instrumentul de gestionare a consimțământului "consentmanager" (www.consentmanager.net) de la Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Suedia, info@consentmanager.net) pe site-ul nostru web pentru a solicita consimțământul pentru prelucrarea datelor sau utilizarea de cookie-uri sau funcții similare. Cu ajutorul consentmanager, aveți opțiunea de a vă acorda sau de a vă refuza consimțământul pentru anumite funcționalități ale site-ului nostru, de exemplu, în scopul integrării de elemente externe, al integrării de conținut de streaming, al analizei statistice, al măsurării acoperirii și al publicității personalizate. Puteți utiliza consentmanager pentru a vă da sau a vă refuza consimțământul pentru toate funcțiile sau pentru a vă da consimțământul pentru scopuri individuale sau funcții individuale. De asemenea, setările pe care le-ați făcut pot fi modificate ulterior de dumneavoastră. Scopul integrării consentmanager este de a permite utilizatorilor site-ului nostru să decidă cu privire la aspectele menționate mai sus și, în cursul utilizării ulterioare a site-ului nostru, de a oferi posibilitatea de a modifica setările deja efectuate. În cursul utilizării consentmanager, sunt prelucrate date cu caracter personal, precum și informații despre dispozitivele, cum ar fi adresa IP.
Temeiul juridic pentru prelucrare este Art. 6 Alin. 1 Paragraful 1 Lit. c) coroborat cu Art. 6 Alin. 3 Paragraful 1 Lit. a) coroborat cu Art. 7 Alin. 1 GDPR și, în mod alternativ, Lit. f). Prin prelucrarea datelor, consentmanager ne ajută pe noi (operatorul de date în conformitate cu GDPR) să ne îndeplinim obligațiile legale (de ex. obligația de a furniza dovezi). Interesele noastre legitime în ceea ce privește prelucrarea constă în stocarea setărilor și preferințelor utilizatorului în legătură cu utilizarea modulelor cookie și a altor funcționalități. Consentmanager stochează datele dvs. atâta timp cât setările dvs. de utilizator sunt active. După doi ani de la efectuarea setărilor utilizatorului, se face o nouă cerere de consimțământ. Setările efectuate de utilizator vor fi apoi salvate din nou pentru această perioadă.
Vă puteți opune prelucrării. Aveți dreptul de a vă opune din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Pentru a vă opune, vă rugăm să trimiteți un e-mail la info@consentmanager.net.

8. Siguranţa datelor

Dispunem de proceduri tehnice şi organizatorice privind siguranţa, pentru a asigura siguranţa datelor dvs. personale şi pentru a proteja datele dvs. personale de prelucrări necorespunzătoare şi/sau neautorizate şi/sau de pierderi, modificări, divulgări sau accesări accidentale.

9. Drepturile dumneavoastră

Respectarea prevederilor privind protecţia datelor este controlată de următoarele organisme, care pot fi contactate de oricine:

Responsabilul cu protecția datelor:

Dr. Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 9283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Autoritatea de supraveghere principală în sensul Art. 56 GDPR:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Blvd. G-ral Gheorghe Magheru Nr. 28-30
Sector 1, București, cod postal 010336
Telefon: +40 31 805 9211
Fax: +40 31 805 9602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
www.dataprotection.ro

Aveți, de asemenea, opțiunea de a verifica personal conformitatea REHAU cu reglementările privind protecția datelor. În acest scop, vă revin următoarele drepturi:

Dacă aveţi întrebări despre aceste drepturi referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteţi adresa responsabililor noştri cu protecţia datelor, care vă stau la dispoziţie inclusiv în cazul cererilor de informaţii sau pentru reclamaţii. La cerere, REHAU vă comunică în cel mai scurt timp posibil în scris, conform dreptului aplicabil, dacă şi ce date personale despre dvs. sunt stocate la noi. Dacă în ciuda eforturilor noastre legate de corectitudinea şi actualitatea datelor se stochează informaţii greşite, le vom corecta la solicitarea dvs.

Engineering progress

Enhancing lives