INFORMAŢII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR

REHAU îşi exprimă bucuria privind vizita dvs. pe site-ul său web şi interesul legat de companie şi produsele sale. În acest sens, tratăm cu seriozitate maximă protecţia datelor dvs. şi dorim să vă simţiţi în siguranţă când vizitaţi paginile noastre de internet. Siguranţa datelor dvs. personale precum nume, adresă, număr de telefon sau adresă de e-mail, reprezintă o preocupare importantă pentru noi, de care ţinem cont în cadrul tuturor proceselor noastre comerciale. Ne desfăşurăm activităţile web în conformitate cu legile privind protecţia datelor şi siguranţa datelor. În continuare, veţi afla ce informaţii colectăm şi cum le tratăm. Site-urile web ale REHAU Polymer SRL pot conţine link-uri către site-uri web ale altor ofertanţi, care nu sunt acoperite de această declaraţie privind protecţia datelor.

Date cu caracter personal

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se face conform dispoziţiilor legale. Respectarea prevederilor privind protecţia datelor este controlată de următoarele organisme, care pot fi contactate de oricine:

Delegat pentru protecţia datelor de către REHAU Polymer SRL:

Domnul Dr. Alexander Walter
REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau, Germany
Telefon: 09283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Autoritate de supraveghere:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Bdul G-ral Gheprghe Magheru nr 28 – 30, Sector 1, cod poștal 010336, București

1. Numele şi adresa organismului responsabil

REHAU Polymer SRL

Șos de Centură nr 14 – 16, 077180, Tunari, Ilfov

RO 10433087

2. Scopurile prelucrării şi temei juridic

Nu colectăm date cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru web fără a vă aduce la cunoştinţă acest lucru. Sunteţi singurul care decide dacă doriţi să ne faceţi cunoscute sau nu astfel de date în cadrul înregistrării, plasării unei comenzi sau a unui sondaj.

Dacă sunteţi de acord să ne furnizaţi date personale, puteţi revoca oricând acordul exprimat pentru utilizarea datelor dvs. Prelucrarea datelor se face conform dispoziţiilor legale până în momentul revocării acordului.

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru scopuri generale conform Art 6, paragraf 1, lit f, GDPR, pentru a putea răspunde solicitărilor dvs., pentru a putea prelucra comanda dvs. sau pentru a vă da acces la informaţii sau oferte speciale.

Pentru întreţinerea relaţiilor cu clienţii, poate fi necesar în plus

să stocăm şi să prelucrăm datele dvs. personale şi să le comunicăm, spre exemplu altor companii din grupul REHAU, pentru a putea veni mai bine în întâmpinarea dorinţelor dvs. sau pentru a putea îmbunătăţi produsele şi serviciile pe care le oferim. să utilizăm aceste date (noi sau un terţ din însărcinarea noastră), pentru a vă informa despre ofertele REHAU, care sunt utile activităţii dvs. sau pentru a realiza sondaje online, prin care putem veni mai bine în întâmpinarea cerinţele dvs


Dacă aveţi întrebări despre aceste drepturi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteţi adresa responsabililor noştri cu protecţia datelor, care vă stau la dispoziţie şi pentru cereri de informare, sugestii sau reclamaţii. La cerere, REHAU vă comunică în cel mai scurt timp posibil în scris, conform dreptului aplicabil, dacă şi ce date personale despre dvs. sunt stocate de noi. Dacă în ciuda eforturilor noastre legate de corectitudinea şi actualitatea datelor se stochează informaţii greşite, le vom corecta la solicitarea dvs.

Aveţi posibilitatea să verificaţi respectarea de către REHAU a dispoziţiilor legale în domeniul protecţiei datelor. În acest scop, vă revin următoarele drepturi:

Dreptul la informaţii Dreptul de a fi informat şi dreptul la opoziţie Dreptul la rectificare, ştergere şi limitare Dreptul la transferul datelor

Siguranţa datelor

Dispunem de proceduri tehnice şi organizatorice privind siguranţa, pentru a asigura siguranţa datelor dvs. personale şi pentru a proteja datele dvs. personale de prelucrări necorespunzătoare şi/sau neautorizate şi/sau de pierderi, modificări, divulgări sau accesări accidentale.

Drepturile dumneavoastră

Puteți să vă retrageți acordul de folosință din orice motiv personal, în orice motiv.

REHAU vă comunică în cadrul colectării datelor ce date sunt necesare în mod obligatoriu pentru prelucrarea solicitărilor dvs., respectiv pentru îndeplinirea contractului (art 6, paragraf 1, litera b, GDPR).

Bineînţeles, vă respectăm dorinţa de a nu dori să ne comunicaţi datele dvs. personale pentru întreţinerea relaţiei dintre noi, în special pentru comercializări directe sau cercetări de piaţă. Bineînţeles, nu vom înstrăina datele dvs. cu caracter personal către terţi decât în vederea soluționării cererilor dvs, și nici nu le vom comercializa în alt mod.

3. Durata de stocare a datelor

Stocăm datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care acestea au fost colectate, respectiv atât timp cât stocarea datelor este impusă prin lege sau conform dispoziţiilor autorităţilor. Ştergem sau blocăm datele dvs. de îndată ce acestea nu mai sunt necesare.

Mai mult, ştergem sau blocăm datele dvs. de îndată ce revocaţi acordul exprimat în acest sens, precum şi în cazul unei obiecţii justificate împotriva prelucrării.

4. Transmiterea planificată a datelor în state terţe

Pentru scopurile menţionate în această declaraţie privind protecţia datelor, este posibil să transmitem datele dvs. personale către alte companii REHAU. Celelalte companii pot folosi datele dvs. cu caracter personal în interes propriu, pentru aceleaşi scopuri pentru care le utilizăm şi noi. Aceste companii pot prelucra datele dvs. personale pentru scopurile amintite în interes propriu. În cadrul grupului REHAU, angajaţii primesc acces la datele dvs. personale numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru desfăşurarea activităţii acestora.

Transmiterea datele dvs. personale şi către terţi din afara Spațiului Economic European se realizează conform deciziei Comisiei (art 45 (3) GDPR) sau conform clauzelor standard de protecție a dateșpr (Art 46 (2) (c) GDPR). Textul clauzelor standard privind protecșia datelor este publicat la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en veröffentlicht.

De asemenea, putem transmite informațiile dvs. Personale către terțe părți din afara companiilor REHAU în scopul obținerii unor servicii tehnice sau organizaționale, de care avem nevoie pentru atingerea scopurilor amintite sau pentru activitatea noastră comercială. Prestatorii noştri de servicii sunt obligaţi contractual să prelucreze datele personale exclusiv din însărcinarea noastră şi conform instrucţiunilor noastre. De asemenea, obligăm prestatorii  noştri de servicii să respecte măsurile tehnice şi organizatorice, care asigură protecţia datelor cu caracter personal. Dacă prestatorii se află în ţări în care legile aplicabile nu prevăd o protecţie a datelor personale similară cu cea din dreptul german, ne vom asigura prin contract că respectivii prestatori de servicii respectă nivelul de protecţie a datelor prevăzut de lege (clauze de protecție a datelor standard sau UE=SUA de confidențialitate Shield-cadru). Informașii suplimentare pot fi obținute de la ofițerul nostru pentru protecția datelor.

5. Utilizarea instrumentului de Live-Chat SnapEngage

Acest site web utilizează SnapEngage, un serviciu de tip Live-Chat oferit de SnapEngage, LLC. SnapEngage utilizează module cookie, fişiere text care sunt stocate pe computerul dvs. şi care permit efectuarea unei analize a utilizării de către dvs. a site-ului web. Aceste informaţii generate sunt transmise exclusiv către un server al SnapEngage din UE şi sunt stocate acolo, pentru a evalua utilizarea chat-ului de către dvs. şi pentru a le pune la dispoziţia noastră sub formă de rapoarte. SnapEngage va transmite aceste informaţii şi către terţi, dacă acest lucru este impus prin lege sau dacă terţii trebuie să prelucreze aceste date din însărcinarea SnapEngage. SnapEngange nu va asocia adresa dvs. IP prescurtată cu alte date deţinute de SnapEngage. Mai multe detalii în acest sens găsiţi în instrucţiunile privind protecţia datelor furnizate de SnapEngage, pe care le puteţi accesa aici: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage va transmite aceste date către noi, la cerere, aceste date vor fi utilizate exclusiv intern, eventual pentru a intra în contact cu dvs.

6. Utilizarea serviciului de analiză web Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. Google Analytics utilizează aşa-numitele module cookie, fişiere text care sunt stocate pe computerul dvs. şi care permit efectuarea unei analize a utilizării de către dvs. a site-ului web. Informaţiile generate cu ajutorul modulelor cookie privind utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt transmise, de regulă, către un server Google din SUA şi sunt stocate acolo. În cazul activării anonimizării IP-ului pe acest site web, adresa dvs. IP va fi prescurtată în prealabil de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, părţi contractante ale acordului privind Spaţiul Economic European. Numai în cazuri excepţionale va fi transmisă adresa IP completă către un server al Google din SUA şi prescurtată acolo. Din însărcinarea operatorului acestui site-web, Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a putea întocmi rapoarte privind activităţile web şi pentru a presta alte servicii legate de utilizarea web şi de utilizarea internetului pentru operatorul site-ului web. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. prin utilizarea serviciului Google Analytics nu este consolidată cu alte date de Google. Puteţi împiedica stocarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului; totuşi, vă atragem atenţia asupra faptului că în acest caz este posibil să nu puteţi utiliza complet toate funcţiile acestui site web. în plus, puteţi împiedica înregistrarea datelor generate de modulele cookie şi legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) de către Google precum şi prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând plugin-ul de browser disponibil la adresa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dacă faceţi click pe următorul link, veţi împiedica înregistrarea de către Google Analytics. Se setează un modul cookie de tip Opt-Out, care împiedică înregistrarea viitoare a datelor dvs. la accesarea acestui site web: Dezactivarea Google Analytics

Informaţii mai detaliate privind condiţiile de utilizare şi protecţia datelor regăsiţi aici https://www.google.com/analytics/terms/de.html  respectiv aici https://www.google.de/intl/de/policies/. Vă atragem atenţia asupra faptului că pe site-ul nostru web Google Analytics a fost extins cu codul „gat._anonymizeIp();“, pentru a asigura o înregistrare anonimizată a adreselor IP (aşa-numita mascare IP).

7. Utilizarea serviciului de analiză web etracker

Pe acest site web, se colectează şi se stochează date pentru scopuri de marketing şi de optimizare cu ajutorul tehnologiilor oferite de etracker GmbH. Din aceste date, se pot realiza profile de utilizare sub un pseudonim. În acest sens, pot fi folosite module cookie, care fac posibilă recunoaşterea browser-ului de internet. Datele colectate cu ajutorul tehnologiilor etracker nu sunt folosite, fără acordul exprimat separat al persoanei în cauză, pentru identificarea personală a vizitatorului acestui site web şi nu sunt consolidate cu datele cu caracter personal ale titularului pseudonimului. Colectarea şi stocarea datelor poate fi revocată oricând cu efect pe viitor: Dezactivarea serviciului etracker

8. Utilizarea plugin-ului Facebook

Pe acest site web, utilizăm Facebook Pixel oferit de Facebook Inc.. Astfel, poate fi urmărit comportamentul utilizatorilor, după ce aceştia au fost redirecţionaţi către site-ul web al ofertantului ca urmare a unui click pe un anunţ publicitar pe Facebook. Scopul acestui proces este de a evalua eficacitatea anunţurilor publicitare de pe Facebook pentru scopuri statistice şi de cercetare a pieţei şi poate contribui la optimizarea măsurilor publicitare viitoare. Datele colectate sunt anonime pentru noi, aşadar nu ne oferă nicio informaţie privind identitatea utilizatorului. În orice caz, datele sunt stocate şi prelucrate de Facebook, astfel că este posibilă efectuarea unei conexiuni cu profilul utilizatorului în cauză şi Facebook poate utiliza datele pentru scopuri publicitare proprii conform directivei Facebook privind utilizarea datelor: https://www.facebook.com/about/privacy/
Datele pot permite Facebook şi partenerilor săi activarea de anunţuri publicitare pe Facebook şi în afara acestui site. În plus, pentru aceste scopuri, pe computerul dvs. se poate stoca un modul cookie.

9. Utilizarea plugin-ului Youtube

Pentru integrarea de videoclipuri pe site-urile noastre web, utilizăm, printre altele, plugin-uri ale YouTube LLC (reprezentată prin Google Inc.). Atunci când utilizaţi site-ul nostru web, se creează o legătură cu serverele YouTube şi, astfel, rulează plugin-ul. Prin acesta, se transmite către serverul YouTube care dintre paginile noastre au fost accesate de dvs. Astfel, sunteţi înregistrat ca membru pe YouTube, iar YouTube alocă aceste informaţii contului dvs. personal de utilizator. La utilizarea plugin-ului, după ce faceţi click pe butonul de start al unui videoclip de exemplu, aceste informaţii sunt, de asemenea, alocate contului dvs. de utilizator. Puteţi împiedica această alocare, prin anularea înregistrării contului de utilizator YouTube şi a altor conturi de utilizator ale firmelor YouTube LLC şi Google Inc., înainte de utilizarea site-urilor noastre web, şi prin ştergerea modulelor cookie corespunzătoare acestor firme. Informaţii suplimentare privind prelucrarea datelor şi indicaţii privind protecţia datelor de către YouTube (Google) regăsiţi aici: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. Utilizarea plugin-ului Microsoft

Site-ul nostru web utilizează Conversion-Tracking al corporaţiei Microsoft. Prin intermediul acestui plugin, se instalează pe computerul dvs. de către Microsoft Bing Ads un modul cookie, dacă aţi ajuns pe site-ul nostru web prin intermediul unei reclame din browser-ul Microsoft Bing. Microsoft Bing şi noi putem vedea în acest mod dacă cineva a făcut click pe un anunţ, dacă a fost redirecţionat către site-ul nostru web şi dacă a ajuns pe o anumită pagină ţintă prestabilită (pagină de conversie). Astfel, aflăm numai numărul total de utilizatori care au făcut click pe un anunţ pe Bing şi apoi au fost redirecţionaţi către pagina de conversie. Nu se comunică informaţii personale despre identitatea utilizatorului. Dacă nu doriţi să luaţi parte la procesul de monitorizare, puteţi refuza instalarea unui modul cookie, printr-o setare a browser-ului, care dezactivează la modul general instalarea automată de module cookie. Informaţii suplimentare privind protecţia datelor şi modulele cookie instalate de browser-ul Microsoft Bing regăsiţi pe site-ul web Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/

Informaţii colectate automat, care nu sunt date cu caracter personal

Atunci când accesaţi site-ul nostru web, se colectează ocazional automat (aşadar nu ca urmare a unei înregistrări) informaţii, care nu sunt asociate unei anumite persoane (de ex. browser-ul de internet utilizat şi sistemul de operare; numele domeniului site-ului web de care aparţineţi; numărul vizitelor, durata medie a vizitei, pagini accesate). REHAU utilizează aceste informaţii pentru a determina atractivitatea site-ului nostru web şi pentru a îmbunătăţi conţinutul acestuia. Atunci când vizitaţi unul dintre site-urile noastre web, este posibil ca noi să arhivăm informaţii sub forma unui modul cookie pe computerul dvs., care vor fi recunoscute automat la următoarea dvs. vizită. Modulele cookie permit, spre exemplu, adaptarea unui site web conform intereselor dvs. sau stocarea parolei dvs., pentru a nu fi nevoiţi să o reintroduceţi de fiecare dată. Dacă refuzaţi utilizarea generală a modulelor cookie, aveţi posibilitatea să vă setaţi browser-ul de internet astfel încât acesta să şteargă modulele cookie de pe hard discul computerului, să blocheze toate modulele cookie sau să vă avertizeze înainte de a stoca un modul cookie.

Modulele cookie

Modulele cookie sunt fişiere text mici, care sunt instalate de regulă de un site web pe computer. Astfel, modulele cookie îndeplinesc mai multe scopuri de utilizare. Acestea nu sunt, totuşi, riscante deoarece nu au nicio funcţie „activă”. Aşadar, acestea nu pot executa aplicaţii dăunătoare. Acestea conţin aproape exclusiv informaţii, care sunt necesare pentru o utilizare confortabilă a internetului.

Exemple clasice de roluri ale modulelor cookie: date de autentificare, salvarea coşului de cumpărături, analiza utilizatorului, câmpuri de formular.
Informaţiile care sunt stocate de modulele cookie pot fi: durata de viaţă, numele serverului, ID unic, date de conţinut.

Utilizarea modulelor cookie:

  • Module cookie de sesiune - modulele cookie de sesiune sunt module cookie pur tehnice, care sunt necesare pentru funcţionarea ireproşabilă a site-ului nostru web.
  • Module cookie de monitorizare - cu ajutorul modulelor cookie de monitorizare se evaluează, bineînţeles în formă complet anonimizată, comportamentul utilizatorului la vizitarea site-ului nostru web. REHAU precum şi organismul responsabil primesc astfel informaţii preţioase despre modul de utilizare a site-ului web, ceea ce permite REHAU şi organismelor responsabile să optimizeze site-ul conform intereselor vizitatorului.
  • Module cookie comerciale - În plus faţă de modulele noastre cookie, utilizăm şi module cookie ale terţilor pentru a afişa reclame personalizate pe site-ul nostru web şi pe alte site-uri web. Acest procedeu se numeşte „Retargeting”. Se bazează pe activitatea dvs. pe site-ul nostru web.

Siguranţa datelor

Dispunem de proceduri tehnice şi organizatorice privind siguranţa, pentru a asigura siguranţa datelor dvs. personale şi pentru a proteja datele dvs. personale de prelucrări necorespunzătoare şi/sau neautorizate şi/sau de pierderi, modificări, divulgări sau accesări accidentale.

Drepturile dumneavoastră

Aveţi posibilitatea să verificaţi respectarea de către REHAU a dispoziţiilor legale în domeniul protecţiei datelor. În acest scop, vă revin următoarele drepturi:

Dreptul la informaţii Dreptul de a fi informat şi dreptul la opoziţie


Dacă aveţi întrebări despre aceste drepturi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteţi adresa responsabililor noştri cu protecţia datelor, care vă stau la dispoziţie şi pentru cereri de informare, sugestii sau reclamaţii. La cerere, REHAU vă comunică în cel mai scurt timp posibil în scris, conform dreptului aplicabil, dacă şi ce date personale despre dvs. sunt stocate de noi. Dacă în ciuda eforturilor noastre legate de corectitudinea şi actualitatea datelor se stochează informaţii greşite, le vom corecta la solicitarea dvs.

  • Dreptul la rectificare, ştergere şi limitare
  • Dreptul la transferul datelor
  • Dreptul la rectificare, ştergere şi limitare
  • Dreptul la transferul datelor

Dacă aveţi întrebări despre aceste drepturi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteţi adresa responsabililor noştri cu protecţia datelor, care vă stau la dispoziţie şi pentru cereri de informare, sugestii sau reclamaţii. La cerere, REHAU vă comunică în cel mai scurt timp posibil în scris, conform dreptului aplicabil, dacă şi ce date personale despre dvs. sunt stocate de noi. Dacă în ciuda eforturilor noastre legate de corectitudinea şi actualitatea datelor se stochează informaţii greşite, le vom corecta la solicitarea dvs.

Engineering progress

Enhancing lives