Termeni de utilizare pentru campania de lead-uri „Încălzirea prin pardoseală REHAU“

Următorii termeni și condiții se aplică participării la campania : Încălzirea prin pardoseală REHAU.

I Obiectul și funcția : Încălzirea prin pardoseală REHAU.

(1) REHAU a dezvoltat Încălzirea prin pardoseală REHAU pentru a permite clienților finali (consumatori) să comunice rapid și direct între clienții finali și companiile de instalații (furnizori). Consumatorul dobândește posibilitatea de a primi o ofertă.

(2) Încălzirea prin pardoseală REHAU , este operată de REHAU Polymer SRL Sos. De Centura 14-16 Jud. ILFOV, Loc. TUNARI.

(3) Încălzirea prin pardoseală REHAU , oferă consumatorilor și altor părți interesate posibilitatea de a selecta produse pentru proiecte de construcții (fiecare un "Proiect") cu componente REHAU și de a solicita oferte de preț pentru astfel de Proiecte de la furnizori pentru aceste cerințe (o "cerere de ofertă").

REHAU va transmite, la propria discreție, cerințele specificate în selecție, precum și datele personale suplimentare necesare pentru contactare, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, potențialilor furnizori ai serviciului selectat. Atunci când transmite datele către anumiți furnizori, REHAU poate, printre altele, să implementeze un sistem intern de clasificare și să utilizeze criterii de selecție bazate pe parametri stabiliți la discreția REHAU.

(4) La primirea unei cereri de ofertă, prestatorul definit de REHAU pentru acest proiect poate depune o ofertă (denumită "oferta").

(5) Odată cu acceptarea unei oferte, se încheie un contract între consumatorul respectiv și prestator. Furnizorul este singurul responsabil pentru adaptarea ofertei la cerințele clientului. REHAU nu este răspunzătoare pentru erorile comise de furnizor.

(6) REHAU își rezervă dreptul de a dezvolta în continuare Încălzirea prin pardoseală REHAU și de a implementa funcționalități suplimentare și/sau de a renunța la funcțiile existente în viitor. Nu există niciun drept de utilizare a Încălzirea prin pardoseală REHAU.

II Participarea la Încălzirea prin pardoseală REHAU

(1) Participarea consumatorului la Încălzirea prin pardoseală REHAU,  este determinată de furnizarea datelor de contact și a datelor cu caracter personal în vederea contactării și prelucrării ulterioare. Prin acest act, consumatorul respectiv acceptă în totalitate acești termeni și condiții, precum și notificarea privind confidențialitatea.

(2) Fiecare înregistrare necesită acordul REHAU.

(3) REHAU poate exclude un utilizator de la utilizarea Încălzirea prin pardoseală REHAU, în orice moment în cazul unui interes justificat, în special în cazul utilizării abuzive a Încălzirea prin pardoseală REHAU.

III Taxe

(1) Participarea la Încălzirea prin pardoseală REHAU este gratuită.

(2) În schimb, și ca o condiție necesară pentru participare, consumatorul își dă acordul expres pentru transmiterea datelor complete ale cererii sale de informații către un furnizor desemnat de REHAU (a se vedea protecția datelor). În plus, consumatorul este de acord ca aceste date să fie stocate de REHAU pentru optimizarea serviciilor și a proceselor. De asemenea, consumatorul își dă acordul pentru a fi contactat de REHAU în scopul optimizării serviciilor și a proceselor.

IV Protecția datelor

(1) Pentru a utiliza serviciile Încălzirea prin pardoseală REHAU , este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea includ în special numele, prenumele, adresa, precum și datele de contact, cum ar fi adresa de e-mail și numărul de telefon. Acest lucru se face în strictă conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Până când datele sunt transmise furnizorului, REHAU Polymer SRL,  este partea responsabilă. După ce datele au fost transmise, furnizorul este, de asemenea, partea responsabilă pentru date și răspundere de respectarea reglementărilor privind protecția datelor; după ce datele au fost șterse din REHAU, furnizorul este singurul responsabil. Părțile responsabile nu vor utiliza aceste date în alt scop decât cel specificat în prezentul acord. Scopul include stabilirea contactului între REHAU și furnizor (în special prin e-mail, telefon) pentru clarificarea detaliilor cererii de informații, pentru transmiterea de oferte pentru proiecte și pentru optimizarea serviciilor și a proceselor. Datele vor fi șterse după cel mult 2 ani, cu excepția cazului în care există motive speciale care necesită o stocare mai lungă. În măsura în care se încheie un contract cu furnizorul pentru articolele REAHU, datele cu caracter personal vor fi stocate timp de cel puțin 15 ani în scopul urmăririi în cazurile de răspundere pentru produse și pentru a asigura livrarea pieselor de schimb corecte în cazul unei reparații.

(2) Consumatorul își poate revoca în orice moment consimțământul pentru utilizarea datelor sale prin anularea procesului de solicitare. Această revocare trebuie să fie adresată REHAU înainte de primirea ofertei și furnizorului după primirea unei oferte. Informații mai detaliate privind protecția datelor, în special cu privire la drepturile dumneavoastră, pot fi găsite în informațiile noastre generale privind protecția datelor, disponibile online ,care fac parte din acești termeni de utilizare.

V Diverse

(1) Serviciul este gratuit, prin urmare nu există niciun drept de utilizare a Încălzirea prin pardoseală REHAU.

(2) Utilizarea Încălzirea prin pardoseală REHAU nu dă dreptul utilizatorului de a primi o ofertă.

(3) REHAU poate întrerupe Încălzirea prin pardoseală REHAU în orice moment.

(4) Relațiile contractuale cu privire la serviciile de lucru oferite pentru proiect pot fi stabilite numai între utilizatorul Încălzirea prin pardoseală REHAU și furnizorul serviciilor de lucru.

(5) Se aplică legea din România. Modificările aduse acestor termeni și condiții intră în vigoare numai dacă au fost convenite în scris.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection