Posibilităţi de carieră

Posibilitatile Dumneavoastră de carieră

Dezvoltarea dvs. personală la REHAU se ghidează după principiul randamentului aplicat în domeniul personalului. În funcţie de potenţial, iniţiativă şi abilităţi vă pregătim pentru preluarea un sarcini superioare.

Promovarea angajaţilor noştri de toate naţionalităţile constituie o prioritate esenţială pentru compania noastră. Noi vă promovăm cariera, dacă sunteţi pregătit de performanţă, daţi dovadă de voinţă de acţiune şi doriţi să vă extindeţi potenţialul.

Dezvoltarea potenţialului

Noi înţelegem conceptul de dezvoltare a potenţialului ca şi un proces în cadrul căruia totul se învârteşte în jurul calificării şi competenţelor angajaţilor noştri. Dorim să facem faţă împreună problemelor prezente şi viitoare. De aceea, punem un accent deosebit pe capacitatea noastră de a acoperi nevoia de personal calificat cu persoane cât se poate de competente din propriile rânduri.

În cadrul unei dezvoltări sistematice a personalului şi la intervale regulate evaluăm capacităţile angajaţilor noştri. Profilul de competenţe astfel constatat oferă conducerii posibilitatea de a însoţi şi dirija viitorul proces de dezvoltare. Noi înţelegem dezvoltarea potenţialului ca un instrument şi o şansă de conducere.

Şcolarizare

La REHAU pregătirea şi perfecţionarea constituie o parte integrantă a politicii întreprinderii. Obiectivul este menţinerea şi dezvoltarea continuă a calificărilor şi capacităţilor angajaţilor noştri. În cadrul şcolarizărilor transmitem mai mult decât cunoştinţe şi deprinderi. În cadrul companiei REHAU cursurile de perfecţionare au o contribuţie decisivă la gradul de mulţumire şi la motivaţia angajaţilor.

Conceptele profesionale de instruire şi de dezvoltare permit dezvoltarea aptitudinilor şi performanţelor fiecărui angajat în parte. Angajaţii noştri stabilesc împreună cu superiorii lor şi cu departamentul de resurse umane diferite măsuri de calificare interne şi externe. REHAU deţine şi un departament propriu de şcolarizare care asigură în permanenţă instruirea angajaţilor noştri din diferitele locaţii internaţionale conform ultimelor standarde.

Engineering progress

Enhancing lives