РЕХАУ Смарт Гард – превентивна заштита од провали

Ваша грижа е навреме да тргнете на пат.
Вашите прозорци се грижат за куќата.


Кога вообичаените алармни уреди ќе се огласат, штетата најчесто веќе настанала. Бидејќи тие реагираат дури откако провалникот е во куќата – прозорецот или вратата тогаш се веќе оштетени. Покрај пари и скапоцености, на засегнатите лица истовремено им се одзема и чувството на сигурност.


превентивна заштита од провали во прозорецотРЕХАУ Смарт Гард

Ново откритие за безбедност

Потенцијалните провалници ќе бидат препознаени и одвратени со интелигентен сензор.

Оптичките и акустичните сигнали јасно му покажуваат на престапникот дека воопшто не треба ни да се обиде да изврши провала. На тој начин РЕХАУ Смарт Гард оди многу подалеку од вообичаените алармни системи.
Smard Guard: For smarter people

Заштита од провала која одвраќа пред да настане штета.


Едноставен принцип, голем ефект

Насочено запирање на провалниците коешто нема да ѝ пречи на оптиката на Вашите прозорци. Инсталиран во рамките на прозорските системи СИНЕГО или ГЕНЕО, Смарт Гард активно се грижи за превентивната безбедност и е сосема незабележителен. Интелигентниот сензор ги регистрира провалниците и самостојно ја стартува одбранбената програма.

РЕХАУ Смарт Гард


 

РЕХАУ Смарт Гард

Детекторот за движење регистрира движења во подрачјето до 20 cm пред прозорецот или балконската врата. Паметниот сензорски систем реагира само кога е важно.


РЕХАУ Смарт Гард

Визуелно предупредување на провалникот преку LED.


РЕХАУ Смарт Гард

Доколку провалникот не се повлече, се активира следното ниво на ескалација и...


РЕХАУ Смарт Гард

...следи акустично предупредување од страна на сигнализаторот.


Можноста создава крадци

Можноста создава крадци

Голем дел од сите кражби не ги извршуваат професионалци, туку тоа се кражби кои се овозможени од недоволно заштитени прозорци.
Во овие случаи, особено ефикасно се покажува насоченото одвраќање.

Смарт Гард систем плус
Незабележително, но ефикасно

Системот се наоѓа во прозорската рамка и е целосно невидлив.


Системот Смарт Гард е скриен во горната рамка на прозорските системи ГЕНЕО и СИНЕГО. Надвор, покривките со соодветни бои се грижат за совршената интеграција.

Системот работи самостојно. Напојувањето го преземаат батериите, комуникацијата со внатрешната сирена или со централата на Паметниот дом се одвива преку радио.

Стручно лице за прозорци инсталира систем, готов за употреба.

Можна е надградба: РЕХАУ Смарт Гард може да се надгради и за прозорските системи ГЕНЕО и СИНЕГО.Гласно со сирена

Смарт Гард систем плус

Оптичкото и акустичното предупредување лесно може да се надополни со ефикасна сирена во внатрешноста што во итен случај активира аларм. Сирената за аларм функционира преку радио, не треба да се инсталираат кабли. Таа е едноставна за ракување и има ефикасно дејство. Систем плус може удобно да се активира и деактивира преку трајно инсталиран безжичен прекинувач.

Внатрешна сирена:

Постои можнот за активирање на внатрешна сирена во вистински случај на провала. Компактен облик за суптилен дизајн. Аларм со гласност од 90 децибели – гласен како кружна пила.
 

Гласно со сирена

Смарт Гард систем плус


Смарт Гард систем плус


Смарт Гард систем конект
Паметна заштита од провала, совршено интегрирана

Бидете безбедни во Паметен дом со РЕХАУКонструкција на алармот по желба

Смарт Гард систем конект

Поврзете го Смарт Гард со централата на Паметниот дом и фокусирајте се на паметната заштита од провала. Конструкцијата на програмата за паметен аларм нема ограничувања.
Можностите целосно се ориентираат според Вашите желби: од затворањето на ролетните преку активирањето на сирената за аларм, па сè до насочена порака на Вашиот паметен телефон.


Гласно со сирена

РЕХАУ Смарт Гард

РЕХАУ Смарт Гард


REHAU Smart AppФлексибилно и безбедно за во иднина

Нашето решение за Паметниот дом е компатибилно со бројни производители, на пр. Abus, Homematic IP, Philips, Osram и Sonos.

Подготвено за употреба

Кутијата ја инсталира производителот и е подготвена за употреба а системот е веќе конфигуриран.

Апликација за удобна контрола

Сите Ваши решенија за Паметниот дом ги имате удобно и со еден поглед на дофат – во секое време и насекаде.

Практичен дополнителен прибор

За уште поголема удобност, добивате други производи, на пр. далечински управувач и контакти со прозорецот.


Специјализирани компании во Ваша близина

Најдете ги брзо и едноставно компетентните специјализирани компании на РЕХАУ Смарт Гард на лице место.

Материјали за преземање

Брошури

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection