International Diversity Day_Монтажна область 1 - копія 12 - 1083780

Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку

В рамках «Тижня розмаїття», 9-го Німецького Дня розмаїття та Всесвітнього дня культурного розмаїття для діалогу та розвитку, ми розкриваємо дану тему в опитуванні співробітників.

08.06.2021

ДОВІДКА

У 2001 році ЮНЕСКО прийняла Загальну декларацію про культурне розмаїття, а в грудні 2002 року Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 57/249 проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття для діалогу та розвитку.

На думку ООН, в основі найбільших світових конфліктів лежить непорозуміння між людьми різних культур, релігій, рас та національностей. Саме завдяки усуненню розриву між культурами можна досягнути миру, стабільності та розвитку. Культурне розмаїття є рушійною силою розвитку не лише щодо економічного зростання, але й як засіб ведення більш насиченого інтелектуального, емоційного, морального та духовного життя.


Для України тема розмаїття все ще дуже нова та знаходиться у зародковому стані, не дивлячись на той факт, що багато міжнародних компаній намагаються впровадити це поняття в повсякденному бізнесовому житті. На рівні країни вже з’явилися активісти, які підняли дану проблематику та почали відверто про це говорити в спеціалізованих блогах, підкастах та на телебаченні.

Згідно з дослідженнями McKinsey & Company культурне розмаїття в компаніях покращує бізнес-результати. Роботодавці, які поважають унікальність, таланти та потенціали своїх співробітників завжди мають переваги перед конкурентами. Як результат, компанії, які приділяють увагу даному питанню отримують більше довіри та відданості серед своїх працівників, вищий рівень залученості. Крім того, такі компанії з легкістю створюють нові креативні ідеї, запроваджують інновації в різних сферах, рівень плинності кадрів набагато менший в порівнянні з іншими компаніями.  

ДОВІДКА

Розмаїття – це факт того, що до чогось включено безліч різних типів речей або людей; або ж той факт, що існує багато різних ідей чи думок щодо чогось. 
Кембріджський словник. 

Існує чотири типи розмаїття:

  • Внутрішнє розмаїття. Те, що людина унаслідувала і не обирала (раса, вік, сексуальна орієнтація, національне походження, фізичні та розумові здібності, гендер).
  • Зовнішнє розмаїття. Те, що людина отримує через вплив оточення, середовища і т.д. і може їх змінювати протягом життя (досвід, соціально-економічний та сімейний статуси, релігійні переконання, громадянство, зовнішність, освіта).
  • Організаційне (функціональне) розмаїття. Це характеристики, які відрізняють одного співробітника від іншого і роблять його унікальним в рамках компанії (посадові обов’язки, місце роботи, посада і т.д.).
  • Розмаїття світогляду. Воно також може змінюватися протягом життя в залежності від отриманого досвіду та навичок.

Враховуючи той факт, що REHAU німецька соціально-відповідальна компанія, яка дбає про внутрішнє та зовнішнє середовище, є активним учасником глобальних світових тенденцій та трендів, ми вирішили запитати у наших співробітників що означає для них термін розмаїття (diversity).

Федір Омелінський, Генеральний директор REHAU Україна
''Для мене розмаїття – це сприйняття з повагою унікальності та особливості кожної окремої особистості в цілому суспільстві як однаково рівної в своїх правах незалежно від статі чи національності, раси, мови та культури, релігії, віку, фізичного стану та інших факторів. Я дуже радий, що наша компанія та її керівництво активно підтримують цю важливу тему, зокрема при розгляді жінок-кандидатів на всі вакансії та зокрема на керівні посади. Ми вже маємо власний дуже позитивний досвід з цим в Україні, зокрема і в команді менеджменту.

Адже ті компанії та команди, що мають різноманітний склад та підтримують Diversity в усіх проявах, як правило, мають більший успіх на ринку та досягають кращих результатів. Наскільки мені відомо, в таких компаніях існує сприятливе середовище для реалізації талантів усіх співробітників.

Для України як пострадянської країни ця тема досить нова і потрібен певний час, щоб суспільство переосмислило по-новому це питання, а нам ще є багато про що дізнатися нового і протягом цього тижня, який пройде під знаком святкування ООН Дня Diversity. 

За цієї нагоди Дня Diversity хочу подякувати всім нашим колегам-жінкам за величезний внесок в успіх компанії в Україні та запевнити вас у максимальній підтримці у реалізації ваших талантів та здібностей в нашій компанії!''

Таміла Максимук, HR менеджер REHAU Україна
''Розмаїття для мене означає повагу до індивідуальності кожної людини, незалежно від особистих вподобань та поглядів.''

Максим Солоненко, директор напрямку Інженерні системи REHAU Україна
''Розмаїття – це послідовний відхід від стереотипів, нав'язаних системою або історією. Це прекрасна можливість посилення команди, щоб отримати додаткову інформацію для розширення власного світогляду.''

Анна Фішман, керівник напрямку Меблеві рішення REHAU Україна
''Культурне розмаїття для мене, в першу чергу, означає можливість пізнати світ за межами своєї країни, що передбачає різноманітність націй, їх менталітету, традицій, звичаїв, архітектури, кухні тощо. Це можливість перейняти щось корисне для себе/своєї компанії/ країни, а також поділитись своїм досвідом у чомусь. Коли люди різних націй, поглядів, принципів та досвіду намагаються прислухатись і почути одне одного, можливість створити щось надзвичайне є значно вищою.''

Михайло Вергуненко, фінансовий та адміністративний директор REHAU Україна, Польща, країни Балтії та Фінляндії
''Для мене розмаїття – це прийняття іншого незалежно від різниць між нами (в поглядах, думках чи принципах). Це також шлях до досягнення спільної цілі та успіху компанії.''

Юлія Берге, менеджер з комунікацій напрямку Інженерні системи REHAU Україна
''Розмаїття для мене означає бути вірною власним моральним та життєвим цінностям, тобто бути собою, незважаючи на соціальні норми, правила та тенденції, культуру та традиції; бути вільною від будь-яких ролей в суспільстві та при цьому комфортно себе почувати.''

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що розмаїття – це можливість бути унікальними та прийнятими в суспільстві незалежно від раси, статі, соціального та сімейного статусів, сексуальної орієнтації, мови та релігії, освіти та професії, досвіду та знань. Саме розмаїття в суспільстві в цілому та в кожній компанії зокрема дозволяють робити щось нове та нетрадиційне, цікаве та резонуюче, випереджаюче час та очікування.

Поважайте себе та інших такими, як вони є! Наша сила в нашій унікальності!

Engineering progress

Enhancing lives*