Умови використання Клієнтського порталу

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ КЛІЄНТСЬКИМ ПОРТАЛОМ

Станом на грудень 2018

§ 1 Сфера застосування

(1) Дані Умови користування регулюють використання Клієнтського Порталу (далі – Портал) групи компанії РЕХАУ (далі – РЕХАУ) особами з доступом до Порталу (в подальшому – Користувачі). Кожен Користувач підпорядковується відповідному Клієнту (надалі - Клієнт).

(2) Через Портал РЕХАУ надає Клієнтам різноманітні послуги та інформацію. Через Портал підключені Користувачі можуть отримати доступ відповідно до повноважень до документів, прас-листів, каталогів продукції та іншої інформації, отримати доступ до контактів та даних щодо артикулів/товарів, а також можуть використовувати ряд функцій щодо підготовки, здійснення та обробки замовлень.

(3) Якщо для певних розділів Порталу діють особливі умови, або ж такі умови планується застосувати у майбутньому, то Користувач отримує чітке попередження про це. Такі спеціальні умови користування у цих випадках є пріоритетними відносно цих Загальних умов користування.

(4) Положення, які відрізняються від положень цих Умов користування, можуть бути узгоджені між REHAU та Користувачем лише у письмовій формі. Для відміни обов’язкового оформлення в письмовій формі також потрібна письмова угода між сторонами.

(5) REHAU зберігає за собою право у будь який час вносити зміни до діючої редакції цих Умов.

§ 2 Реєстрація та підключення

(1) Для користування Порталом Користувач повинен створити клієнтський рахунок у REHAU та пройти процедуру особистої реєстрації. Клієнтський рахунок створюється в процесі реєстрації.

(2) Після завершення процедури реєстрації Користувач отримує персональний пароль для входу до системи. Для входу на Портал, окрім паролю, потрібен також логін, який надається REHAU (як правило, це електронна адреса Користувача).

Пароль для входу до системи повинен бути змінений Користувачем при першій реєстрації.

(3) Претензії відносно реєстрації не приймаються. REHAU має право заблокувати створення клієнтського рахунку або заборонити доступ до Порталу чи його окремих частин певним Користувачам без обґрунтування заборони.

(4) Користувач не має права повідомляти пароль тертім особам; він повинен зберігати пароль окремо від присвоєного йому логіну.

Користувач зобов’язаний обрати собі надійний пароль та захищати його від несанкціонованого використання. Якщо Користувач встановить, що дані для доступу використовуються без його відома, він повинен негайно повідомити про це REHAU. У таких випадках Користувач зобов’язаний негайно змінити пароль. Якщо загрозу несанкційованого доступу усунуто не буде, REHAU має право заблокувати доступ до Порталу.

(5) Дані, які Користувач використовує для реєстрації, мають бути достовірними. Про зміни, що виникають вже після реєстрації, Користувач зобов’язаний негайно повідомити REHAU.

(6) У випадку, якщо Користувач звільниться з підприємства Клієнта та, з цієї причини, має анулювати своє право доступу, він повинен сповістити про це REHAU.

(7) Якщо відомі Користувачеві дані для доступу не співпадають з персональними даними (прізвище Користувача висвічується на Порталі в розділ «персональні налаштування»), Користувач має повідомити про це REHAU.

(8) REHAU зберігає за собою право з міркувань безпеки видалити дані для доступу, які не використовувались для входу на Портал протягом 12 місяців. Користувач, дані якого були видалені, може бути знову підключений до системи в будь-який час.

§ 3 Послуги REHAU

(1) Користувач може отримати та завантажувати інформацію, що надається на Порталі REHAU. Що стосується доступу Користувача до документації різних відділів та REHAU Академії, то тут Користувач отримує виключно дозвіл на перегляд і читання; він не може ні змінити, ні видалити збережені там документи.

(2) REHAU має право повністю або частково призупиняти роботу Порталу. Через певні проміжки часу проводиться технічне відключення Порталу для оновлення програмного забезпечення. REHAU не несе відповідальності за перерви в доступі до Порталу.

§ 4 Обов’язки Користувача

(1) Користувач несе відповідальність за будь які дії, що проводяться з його реєстраційними даними на Порталі.

(2) Користувач, зокрема, не повинен:

a. завдавати шкоду будь-яким особам та порушувати їх особисті права;

b. використовувати Портал для рекламних та інших комерційних цілей.

У разі порушення цих умов REHAU залишає за собою право негайно заблокувати Користувачеві доступ до Порталу. REHAU, окрім того, зберігає за собою право видаляти тексти та матеріали, що порушують вказані вище умови. При несанкціонованому використанні Порталу Користувач несе відповідальність перед REHAU і можливими третіми особами та звільняє REHAU від можливих претензій третіх осіб.

(3) Після кожного використання Користувач має вийти з Порталу (вийти з облікового запису). Якщо йому стане відомо про несанкціоноване використання його даних для доступу та якщо він має підозру про зловживання – Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це REHAU.

§ 5 Права користування для Користувача

(1) REHAU надає Користувачеві невиключне право та право, що не підлягає подальшій передачі, на використання розміщеної на Порталі інформації, а також документації та їх застосування у відповідності до вказівок REHAU.

(2) Користувач не має права передавати третім особам розміщену на Порталі інформацію та документацію ні безкоштовно ні за плату, ані повністю ані у вигляді витягів, окрім випадків, якщо на Порталі офіційно вказано, що ці тексти призначаються для розповсюдження та передачі третім особам.

(3) Користувачеві не дозволяється виставляти чи розміщувати веб-сайти, що відносяться до Порталу, або їх зміст, в допоміжних вікнах (рамках) за допомогою гіперпосилань.

(4) Окрім окреслених тут для Користувача прав на використання або інших прав, йому не надається жодних інших прав будь-якого типу, зокрема на використання фірмових найменувань та комерційних авторських прав (таких як патенти, комерційні зразки, торгівельні марки тощо), і при цьому компанія РЕХАУ не зобов’язана надати такі права Користувачеві.

§ 6 Права на розміщену на Порталі інформацію – інтелектуальна власність

(1) REHAU зберігає за собою авторські та всі інші юридичні права на всі сторінки Порталу, включаючи макети, а також всі розміщені на них матеріали.

(2) Користувач повинен поважати права REHAU та, зокрема, не вносити змін та не видаляти/змінювати жодних повідомлень про авторські права, торгівельні марки чи інші дані змісту.

§ 7 Гіперпосилання

Якщо REHAU посилається на веб-сайти третіх осіб, то REHAU не несе ніякої відповідальності за інформацію, розміщену на веб-сайтах третіх осіб. REHAU не розглядає інформацію з веб-сайтів третіх осіб як власну. REHAU не має можливості постійно контролювати зміст веб-сайтів третіх осіб. Використання або посилання на веб-сайти третіх осіб, доступ до яких здійснюється за посиланнями REHAU, Користувач проводить на власний розсуд.

§ 8 Відшкодування

REHAU надає можливість використання власного Порталу своїм клієнтам як безкоштовну послугу.

§ 9 Відповідальність

(1) Віруси. REHAU постійно намагається забезпечити безпеку веб-сайтів Порталу від вірусів та зловмисного програмного забезпечення. Однак REHAU не може гарантувати повну безпеку від вірусів. Користувач має потурбуватись про відповідні заходи безпеки, зокрема про застосування ефективної антивірусної програми перед завантаженням інформації та для захисту власних програм, а також для запобігання потраплянню зловмисних програм на Портал.

(2) REHAU не несе відповідальності та не бере на себе гарантій і зобов’язань стосовно правильності, актуальності та повноти розміщеної на Порталі інформації.

(3) REHAU бере на себе необмежену відповідальність:

- у разі зловмисних дій або грубої недбалості;

- у разі завдання шкоди життю та здоров’ю;

- за дотримання вимог Закону про гарантії якості продукції, а також

- в межах гарантійних зобов’язань REHAU.

При незначному ненавмисному порушенні зобов’язань, що мають значення для досягнення цілей угоди (основні обов’язки), відповідальність REHAU обмежується розміром суми збитків, що є типовим для такого виду спірного правочину. Продавець не несе додаткової відповідальності.

§ 10 Персональні дані та статистика користування

(1) REHAU при реєстрації, використанні та обробці персональних даних Користувача дотримується положень діючих нормативних актів про захист персональних даних.

Більш детальну інформацію про захист персональних даних можна отримати на сайті: Захист даних

(2) Для вдосконалення сервісів, що надаються на Порталі, REHAU зберігає за собою право проводити автоматичний збір статистичних даних про характер використання різних функцій Порталу та обробляти ці дані.

§ 11 Суд та юрисдикція

(1) Якщо це дозволяє юрисдикція, то уповноваженим судом є суд в місті Київ.

(2) Цей документ регулюється правом України.

Engineering progress

Enhancing lives*