Síla managementu myslícího na budoucnost

Naší touhou je každodenní posouvání hranic možného, abychom podporovali udržitelnou budoucnost. Naše podnikové hodnoty utvářejí naši práci, kulturu a chování. Naším cílem je moto „Engineering progress. Enhancing lives.“


AdobeStock_308202976_CL - 1080151

Síla managementu myslícího na budoucnost

Naší touhou je každodenní posouvání hranic možného, abychom podporovali udržitelnou budoucnost. Naše podnikové hodnoty utvářejí naši práci, kulturu a chování. Naším cílem je moto „Engineering progress. Enhancing lives.“


Hodnoty REHAU

Naše podnikové hodnoty utvářejí naši práci, kulturu a chování. Všechny své zaměstnance a partnery podporujeme, aby tyto hodnoty sdíleli a trvale je prosazovali ve své práci.

Jsme důvěryhodní

Mezi důvěrou a důvěryhodností je velký rozdíl. Ve společnosti REHAU se snažíme získávat a odměňovat důvěru zákazníků i zaměstnanců každý den, protože společně uskutečňujeme velké věci.

Jsme inovativní

Dobré nápady a tvůrčí přístup při řešení problémů máme v krvi. Od vývoje výrobku po organizaci služeb vášeň k čerstvému myšlení a odvaha přijímat vypočítaná rizika umožňuje REHAU vést tam, kde jiní následují.

Jsme spolehliví

Naše důvěryhodnost závisí na naší spolehlivosti a na tom, že děláme, co říkáme. Jednáme transparentně a vždy se snažíme plnit sliby.


Vedení podniku

Jobst_Wagner_Supervisory_Board - 56491

Jobst Wagner

předseda dozorčí rady skupiny REHAU 

MA-D800 - 76262

Dr. Veit Wagner

místopředseda dozorčí rady skupiny REHAU
 

Dr. Uwe H. Böhlke, CEO REHAU Industries

Dr. Uwe H. Böhlke

CEO REHAU Industries

Dodržování shody

REHAU se považuje za odpovědnou rodinnou společnost, která usiluje o integritu v obchodních záležitostech i udržitelnosti. Základní hodnoty a pravidla jednání jsou uvedeny v našich interních pravidlech chování a v podrobnější protikorupční směrnici. Tato pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance REHAU po celém světě, bez ohledu na pozici či hierarchickou úroveň. Od svých partnerů v dodavatelském řetězci očekáváme, že budou naše hodnoty a zásady sdílet, a tedy schválí naše pravidla chování dodavatelů.

Více informací


AdobeStock_92124529_CL - 1080150

Dodržování shody

REHAU se považuje za odpovědnou rodinnou společnost, která usiluje o integritu v obchodních záležitostech i udržitelnosti. Základní hodnoty a pravidla jednání jsou uvedeny v našich interních pravidlech chování a v podrobnější protikorupční směrnici. Tato pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance REHAU po celém světě, bez ohledu na pozici či hierarchickou úroveň. Od svých partnerů v dodavatelském řetězci očekáváme, že budou naše hodnoty a zásady sdílet, a tedy schválí naše pravidla chování dodavatelů.

Více informací


Seznamte se s námi

Cíl a hodnoty

Úspěch v číslech

Více

Inovativní řešení

Více

REHAU Česká republika

Více

Nákup

Více

Kariéra

Více

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection