Adatvédelmi információk

A REHAU örül annak, hogy Ön érdeklődik társaságunk és termékeink iránt. Azt szeretnénk, hogy Ön jól érezze magát a REHAU-val való kapcsolattartás során. Emiatt nagy súlyt fektetünk a REHAU-val való kapcsolatfelvétel során a birtokunkba kerülő személyes adatainak – név, cím, telefonszám vagy e-mail-cím – biztonságára.

A jelen adatvédelmi tájékoztató mindenkire érvényes, aki kapcsolatba kerül a REHAU-val, beleértve a vevőket, potenciális vevőket, szállítókat, szolgáltatókat, egyéb üzletfeleket, érdeklődőket, weboldalaink látogatóit, appjaink/alkalmazásaink felhasználóit, a termékeinket és szolgáltatásainkat használókat, és a telephelyeinkre látogatókat (együttesen „Ön” vagy ragozott alakjai). Az ÁAR 13. és 14. cikk szerinti információt tartalmaz.

1. Fogalmak

A személyes adatok kezelése a törvényi rendelkezések keretében történik.

A „személyes adat” minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. A „személyes adatok kezelése” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

A további adatvédelmi jogi fogalmak használata az ÁAR 4. cikken alapul.

2. Az adatkezelő(k) neve és címe

REHAU Forgalmazó Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália park 9

3. Általános adatkezelési célok és jogalapok

A REHAU az Ön személyes adatait különösen a következő esetekben gyűjti és kezeli:

Kérjük, segítsen nekünk adatait naprakészen tartani, és tájékoztasson bennünket, ha megváltoznak a személyes adatai, különösen az elérhetőségei.

Amennyiben a REHAU személyes adatokat kezel, akkor azok különösen az Ön nevét, valamint céges elérhetőségeit érintik, mint például a cég neve, az ön beosztása, telefonszáma vagy e-mail-címe, valamint a szerződéssel és az ügylettel kapcsolatos adatokat. Különleges célokra, amelyeket részletesen ismertetünk, további kategóriákba tartozó adatok gyűjthetők.

Az Ön adatainak a weboldalunkon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapokon történő gyűjtése mellett, amennyiben az adott célra szükséges, közvetlenül Öntől, illetve általánosan elérhető forrásokból (pl. cégjegyzék, hatóságok, internet) is gyűjtünk adatokat.

4. Egyes adatkezelési célok és jogalapok

A következőben tájékoztatjuk arról, hogy a REHAU milyen célokra milyen személyes adatokat kezel. A REHAU nem ismétlődő tényállás esetén rendszerint a konkrét adatkezelési helyzetben ismételten külön felhívja a figyelmet erre az információra, és szükség esetén kiegészítő információt nyújt.

4.1. Szerződések előkészítéséhez, megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése

A REHAU termelő vállalatként személyes adatokat kezel a felvásárlási (ezzel kapcsolatban lásd az 4.10. szakaszt is) és értékesítési folyamatok során, valamint szerződések lebonyolításához kapcsolódóan. Erre a célra adatokat kezel különösen a szerződések előkészítése, az ajánlatok kidolgozása, a vevői tanácsadás, a beszerzés, az áruk gyártása és kiszállítása, a szerződéskezelés és a reklamációs ügyintézés céljából.

A fenti tevékenységek keretében különösen a következő kategóriákba tartozó adatokat kezeli:

Ennek során szükség lehet arra, hogy az adatokat ajánlatkészítés és a szerződés lebonyolítása céljából továbbadjuk a szállítási láncba bevont, vagy egyéb módon szükséges, harmadik félnek.

Üzletfeleink fizetőképességének vizsgálata céljából kezelünk olyan adatokat, amelyeket a törvényes előfeltételek betartása mellett céginformációs szolgálatoktól kapunk (mint például a Schufa).

Amennyiben az adatgyűjtés közvetlenül egy ajánlatkérés ügyintézése, illetve egy szerződés végrehajtása céljából történik, úgy a REHAU minden esetben közli azt, hogy milyen adatok kötelezően szükségesek.

Amennyiben Ön nem saját maga, hanem munkáltatója, vagy egy Önnel vagy az Ön munkáltatójával szerződéses kapcsolatban álló harmadik fél a szerződő fél, akkor az adatkezelés a GDPR 6. cikk I. bek. f) pontja alapján történik. Az adatokat abban az esetben kezeljük, ha az adatok a szerződés lebonyolításához, vagy további jogi, pl. termékfelelősségi jogi feladatok és kötelezettségek (pl. tájékoztatási, felvilágosítási és figyelmeztetési kötelezettség) teljesítéséhez szükségesek.

A GDPR 6. cikk I. f) alapján történő kezelés esetén Ön bármikor tiltakozhat a kezelés ellen olyan okokból, amelyek különleges helyzetéből adódnak.

4.2. A vevőportál használata

A REHAU a megrendelések egyszerűsített lebonyolítása, a meghatározott termékkonfigurációkhoz és más szolgáltatásokhoz való hozzáférés céljából vevői portál használatát kínálja a vevőknek. A regisztráció során tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen adatok szükségesek a vevői portál használatához. A cél és a jogalap leírása a 4.1. pontban található. A további, önként közölt adatokat kapcsolatfelvételre használjuk (ezzel kapcsolatban lásd az 4.10. pontot).

A vevői portál használata során az egyes tranzakciókat tároljuk, és a törvényben foglalt megőrzési előírásoknak megfelelően a GDPR 6. cikk I. bek. c) pont szerint archiváljuk.

A vevői portál használatát, és személyes adatainak a vevői portálon történő tárolását bármikor befejezheti, amennyiben az nem szükséges egy szerződés teljesítéséhez. Ehhez vegye fel a kapcsolatot az illetékes értékesítési irodával („Kapcsolatfelvétel” hivatkozás a vevői portálon). A már megtörtént tranzakciók tárolását ez nem érinti.

4.3. A beszállítói portál használata

A REHAU beszállítói portált üzemeltet. Amikor Ön regisztrál beszállítóként, tájékoztatjuk a regisztrációhoz szükséges adatok jellegéről és terjedelméről. Az adatokat az áruk és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos minden üzleti folyamatban használjuk, beleértve a minőségbiztosítási intézkedéseket, a beszállítói kapcsolatok szabályozását, a szerződések lebonyolítását, a kockázatkezelést, a belső folyamatok optimalizálását, valamint a beszállítói portál adminisztrációját. A felsorolt célokra szükséges lehet az Ön személyes adatainak a REHAU csoporton belüli más vállalatok részére történő átadása és a csoport érintett társaságai részéről történő kapcsolatfelvétel.

4.4. Jelentkezési eljárások (GDPR 6. cikk I. bek. b) pont)

A jelentkezési eljárásokra kiegészítő adatvédelmi irányelvek érvényesek, amelyeket a jelentkezés keretében külön közünk.

4.5 Részvétel rendezvényeken és helyi látogatás (GDPR 6. cikk I. bek. f) pont)

Örömmel ismerkedünk meg Önnel személyesen egy helyi látogatás, vagy egy rendezvényünkön történő részvétel alkalmából. Ennek során az Ön személyes adatait a rendezvények szervezésére és lebonyolítására, valamint arra használjuk, hogy tájékoztató anyagokat bocsássunk az Ön rendelkezésére. Rendezvények esetén az adatokat adott esetben továbbítjuk az előadóknak és a résztvevőknek. Ez fontos a rendezvény zavartalan lebonyolításának garantálása érdekében. Ezenkívül az általunk gyűjtött adatokat a rendezvények kiértékelésére és utólagos teendőkre használjuk.

A REHAU visszajelzések gyűjtésére a survey monkey funkcióit is használja. Amennyiben Ön részt vesz egy megfelelő felmérésben, akkor arra a survey monkey adatvédelmi tájékoztatója érvényes (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

A rendezvények dokumentálása, valamint sajtó- és PR-tevékenység céljára a rendezvényeken fényképek és videófelvételek készülhetnek. Ennek során személyes (kép-)adatok kezelésére is sor kerül. Ön bármikor tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen olyan okokból, amelyek különleges helyzetéből adódnakIlyen esetben kérjük, hogy előzetesen közölje a fényképésszel, vagy rendezvényszervezővel ezeket az okokat, akik figyelembe fogják venni az Ön tiltakozását, és megteszik a szükséges intézkedéseket.

4.6. Szolgáltatások (tanácsadás) igénybevétele

A REHAU termékei és rendszermegoldásai mellett átfogó szolgáltatásokat is kínál. Ebbe beletartoznak olyan tanácsadási és szervizszolgáltatások is, amelyeket többek között telefonon, e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, valamint adott esetben helyben kínálunk Önnek. Ezzel a szolgáltatással támogatni kívánjuk Önt a REHAU rendszerek kiválasztása, használata és alkalmazása során.

A szolgáltatás keretében az ehhez szükséges adatokat, amelyeket Ön a szolgáltatás iránti ajánlatkéréssel együtt közöl velünk, mint pl. elérhetőségek / főbb személyes adatok (vezeték- és utónév, cím, e-mail-cím stb.) az érintett termékekkel és problémafelvetéssel együtt tároljuk. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy esetleges későbbi kérdések felmerülésekor a korábban nyújtott szolgáltatások alapján célzottan tudjunk további tanácsokat nyújtani Önnek. A tárolás alapja az idő múltán is kifogástalan és hatékony tanácsadói tevékenységhez fűződő jogos érdekünk. Az Ön adatait a szolgáltatással közvetlen összefüggésben tároljuk. Amennyiben a szolgáltatási adatok a felelősségi, így különösen a termékfelelősségi esetek elhárításához is jelentőséggel bírnak, úgy a REHAU ebből a célból is kezeli az adatokat. Az adatokat töröljük, ha a fenti célra már nem szükségesek, legkésőbb a felelősségre érvényes elévülési határidő lejártával.

Amennyiben az adatok kezelése kizárólag a GDPR 6. cikk I. bek. f) pont alapján történik, úgy Önnek joga van a tárolás ellen a személyes okból tiltakozni.

4.7. Belépés az üzemi területre áruszállítás, szolgáltatás vagy megbízás teljesítése céljából

Ilyen esetben az Ön szerződéses viszonya megvalósításához közvetlenül szükséges adatain kívül, mint vezeték- és utónév, számlázási adatok, gépjármű forgalmi rendszám, az Ön REHAU-nál történő tartózkodásának időtartamát is rögzítjük a GDPR 6. cikk I. bek. f) pont alapján. A cél az, hogy vészhelyzet és egy esetlegesen szükséges kiürítés esetén tudomásunk legyen az épületben, illetve a területen tartózkodó személyekről. Amennyiben Ön üzleti célból tartózkodik nálunk, úgy tartózkodása időtartamát a belső folyamatok felülvizsgálata és optimalizálása céljára, valamint a teljesítési adatok (pl. számlák) megalapozottságának felülvizsgálatára is használhatjuk.

Áruszállításkor a logisztikai folyamatok felügyelete céljából különböző helyeken kamerákat is használunk.

A törvényi követelmények, illetve a GDPR 6. cikk I. bek. f) pont alapján a közlekedésbiztonsági kötelezettségek teljesítésének igazolása céljából dokumentáljuk a látogató részére nyújtott biztonsági tájékoztatást is.

Természetesen a GDPR 6. cikk I. f) alapján történő használat ellen bármikor tiltakozhat olyan okokból, amelyek különleges helyzetéből adódnak.

Telephelyeinken csak nyílt videófelügyeletet alkalmazunk. Erre a megfelelő tájékoztató táblák figyelmeztetik Önt. Ez a videófelügyelet termelésünk és adatfeldolgozó berendezéseink vagyonvédelmére szolgál. Ezáltal garantált a személyes adatok még nagyobb védelme.

4.8. Vállalati kommunikáció és külső megjelenés (GDPR 6. cikk I. bek. f) pont)

A rendezvényeinken való részvétel, vásári standjaink és egyéb eseményeink felkeresése keretében a rendezvény dokumentálása, sajtó- és PR-tevékenység, valamint vállalati kommunikáció céljára az eseményeken fényképek és videófelvételek készülnek. Ennek során személyes (kép-)adatok kezelésére is sor kerül.

A képanyagot elektronikusan, közösségi oldalakon, pl. a Facebookon, valamint nyomtatott sajtótermékekben egyaránt közzétesszük. Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi alaprendelet 6. cikk I. bek. f) pontja a vállalati kommunikációról.

Amennyiben az ténylegesen elvárható, az egyes rendezvények során a fényképezésre külön figyelmeztetünk. A képek GDPR 6. cikk I. f) alapján történő kezelése esetén Ön bármikor tiltakozhat a használatuk ellen olyan okokból, amelyek különleges helyzetéből adódnak. Ön ezt a jogát úgy gyakorolhatja, hogy az okait előzetesen közli a fényképésszel, aki a munkája során ezt megfelelően figyelembe fogja venni. A részletekről szívesen tájékoztatjuk a mindenkori rendezvényhez kapcsolódóan.

4.9. Megfelelőség, jogérvényesítés, és bűncselekményekkel szembeni védekezés (GDPR 6. cikk I. bek. f) pont)

A REHAU a törvényben megengedett esetekben a személyes adatokat jogi igények érvényesítésére és jogvita esetén védekezés céljára használja. A vállalati törvényi megfelelésre vonatkozó előírások keretében az adatokat bűncselekmények megakadályozására, felvilágosításra, illetve megelőzésre is használhatjuk.
Ehhez az előzőekben megnevezett mellett, amennyiben a célra szükségesek, fizetőképességi adatokat, látogatási adatokat, számlaadatokat, valamint levelezési, beszerzési és értékesítési adatokat is használunk. A REHAU egy belső jelentéstételi rendszert is alkalmaz a megfelelőséggel kapcsolatos előírások névvel és név nélkül történő bejelentése céljából. Ezeket az adatokat a mindenkor irányadó törvények keretében, illetve közvetlenül a mindenkori eset lezárulta után töröljük, vagy teljes mértékben anonimizáljuk.

A biztonságot szolgálják rendszerint épület- és létesítményvédelmi, valamint az adatfeldolgozó berendezéseink védelmét szolgáló, pl. beléptető vagy térfigyelő rendszerek is. A nevezett ellenőrzések telephelyeinken csak nyílt módon történnek. Erről részletesen tájékozódhat a helyszínen is.

Az Ön személyes adatait kezeljük továbbá üzletfeleinknek a megfelelőségi követelmények keretében szokásos felülvizsgálatok során. Amennyiben az Ön személyes adatait nem közvetlenül Öntől kértük be, úgy azokat az átvilágítás (due diligence) keretében nyilvánosan hozzáférhető forrásokból és adatbázisokból gyűjtöttük. Az ilyen forrásokból gyűjtött adatokat kizárólag erre a célra kezeljük, és amint már nem szükségesek erre a célra, töröljük. Az adatkezelés történhet a GDPR 6. cikk I. bek. c) pontja alapján, amennyiben az átvilágítás törvényi követelményeken alapul, illetve a GDPR 6. cikk I. bek. f) pontja, azaz a vállalkozásnak az üzletfelei kockázatcsökkentés céljából történő értékeléséhez fűződő jogos érdeke alapján. Ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk I. bek. f) pontján alapul, akkor tiltakozhat ellene személyes okokból.

4.10. Reklámkommunikáció, valamint piackutatás (GDPR 6. cikk I. bek. f) pont)

Amennyiben jogilag a GDPR 6. cikk I. bek. f) pont alapján megengedett, vagy amennyiben Ön a beleegyezését adja (GDPR 6. cikk I. bek. a) pont), úgy az Ön adatait különösen reklámkommunikáció, vevői elégedettségi felmérések, reklámakciók és nyereményjátékok végrehajtása céljából kezeljük. Így tovább tudjuk javítani termék- és szolgáltatáskínálatunkat, és célzottabban tudunk fellépni.

A felsoroltak keretében kezelhetjük a tevékenységekhez szükséges adatokat, mint pl. elérhetőségek / főbb személyes adatok (vezeték- és utónév, cím, e-mail-cím stb.).

Az erre a célra rendelkezésünkre bocsátott további adatokat, pl. érdeklődési kör, személyes preferenciák, szakmai helyzet, csak a megfelelő engedély birtokában kezeljük.

Már fennálló ügyfélkapcsolat esetén, vagy amennyiben Ön beleegyezését adta, a nevezett információkat rendszerint elektronikus levélben kapja meg. Egyéb esetben olyan ügyfeleknél, akik nem fogyasztók, a tájékoztatás telefonon, vagy hasonló módon történik.

A felsorolt célokra szükséges lehet személyes adatainak a REHAU-csoporton belüli vállalatok részére történő továbbítása, hogy az Ön kívánságait jobban teljesíthessük, vagy hogy a termékeinket és szolgáltatásainkat folyamatosan fejleszthessük.

Bármelyik esetben bármikor tiltakozhat az adatok közvetlen reklámozás céljából történő használata ellen az GDPR 21. cikk 2. bek. szerint, illetve a megfelelő beleegyezését bármikor visszavonhatja a jövőre nézve a GDPR 7. cikk 3. bek. szerint.

Termékeink, szolgáltatásaink és üzleti folyamataink továbbfejlesztése, valamint piackutatás céljából elemezzük az ügyletekkel, szerződésekkel és ajánlatkérésekkel kapcsolatban rendelkezésünkre álló adatokat. Ezek semmilyen esetben nem vezethetők vissza természetes magánszemélyekre.

Magától értetődően tiszteletben tartjuk azt, ha a személyes adatait nem kívánja átengedni a részünkre az ügyfélkapcsolatok támogatása – így különösen közvetlen értékesítés vagy piackutatás céljára.

4.11. Jogi kötelezettségeknek való megfelelés (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk I. bek. c) pont)

A REHAU-ra számos további törvényi kötelezettség hárul a személyes adatok kezelése és megőrzése tekintetében. Ezek például a kereskedelmi törvénykönyv és az adótörvény szerinti kereskedelmi és adójogi megőrzési előírásokat érintik.

Ezen kötelezettségek teljesítése céljából az Ön adatait a szükséges mértékben feldolgozzuk, és szükség szerint a törvény szerinti bejelentési kötelezettség keretében továbbadjuk a felelős hatóságoknak.

4.12. További adatkezelési célok

Adatkezelésre kerül sor továbbá a minőségirányítás keretében, a vevői elégedettség megállapítása és javítása, a termékek és szolgáltatások továbbfejlesztése, kutatás és fejlesztés végrehajtása, valamint az informatikai biztonság és az informatikai működés javítása céljából. Az utóbbi kategóriába beletartozik a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférés felismerése és elhárítása céljából történő adatkezelés is.

Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk I. bek. f) pontja. Beleegyezés hiányában alapvetően az adatokat semmilyen módon nem vezetjük vissza természetes magánszemélyekre.

Ön a mindenkori esetben tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen olyan okokból, amelyek különleges helyzetéből adódnak. 

4.13. Adatok harmadik félnek történő továbbadása

A fent nevezett célokra az adatok továbbadhatók harmadik feleknek, akik az adatkezelőt a nevezett célok elérésében támogatják. A továbbadás ekkor történhet megbízáson alapuló adatkezelés keretében a GDPR 28. cikk alapján, közös felelősség alapján a GDPR 26. cikk alapján, vagy szakmai szolgáltatások megbízásba adása keretében történő adattovábbításként.

Harmadik országbeli címzett részére történő adattovábbítás (lásd a lenti 6. pontban).

5. A tárolás időtartama

Személyes adatait csak addig tároljuk, amíg azok szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez rögzítették ezeket, ill. amíg a tárolást törvényben vagy hatósági előírások keretében elrendelték. Töröljük, ill. zároljuk adatait, amennyiben azokra már nincs szükség.

Továbbá haladéktalanul töröljük, ill. zároljuk adatait hozzájárulása visszavonása, valamint a feldolgozás elleni jogos ellentmondás esetén.

6. Tervezett adattovábbítás harmadik államba

A személyes adatait továbbadhatjuk más REHAU társaságoknak az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban megnevezett célokra. A többi társaság az Ön személyes adatait saját érdekében ugyanazokra a célokra használhatja, amire mi is. Különösen ezeket a személyes adatokat a megnevezett célokra saját érdekében feldolgozhatja. A REHAU csoporton belül a munkatársak csak annyira kapnak hozzáférést az Ön személyes adataihoz, amennyire ez tevékenységük teljesítéséhez szükséges.

Az Európai Gazdasági Térségen kívüli fióktelepeknek való adattovábbítás vagy a Bizottság méltányossági határozata alapján (az Adatvédelmi alaprendelet 45. cikkely 3. bekezdése) vagy a standard adatvédelmi záradékok alapján (az Adatvédelmi alaprendelet 46. cikkely II. bekezdés c pontja) megfelelő garanciákat tartalmaz az érintettek számára.

A standard adatvédelmi záradékok szövegét a https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en címen tették közzé.

Az Ön személyes adatai továbbá a REHAU társaságokon kívüli harmadik félnek is továbbadhatók, azért, hogy műszaki és szervezési szolgáltatásokat vehessen igénybe, melyekre a megnevezett célok vagy egyéb üzleti tevékenység teljesítéséhez szükségünk van. Szolgáltatóinkat szerződésben kötelezzük arra, hogy a személyes adatokat kizárólag megbízásunkból és utasításaink szerint dolgozzák fel. Szolgáltatóinkat kötelezzük azon műszaki és szervezeti intézkedések betartására is, melyek biztosítják a személyes adatok védelmét. Amennyiben a szolgáltatók olyan országokban találhatók, melyekben az alkalmazandó törvények nem biztosítják a személyes adatok európai joggal összehasonlítható védelmét, szerződésben fogjuk biztosítani azt, hogy az érintett szolgáltatók a törvényben előírt adatvédelmi szintet betartsák (standard adatvédelmi záradékok, ill. az EU és az USA közötti adatvédelmi védőpajzsról szóló keretmegállapodás – Privacy Shield Framework). Részletesebb tájékoztatást adatvédelmi megbízottunktól kaphat.

7. Online adathasználat / weboldalaink felkeresése

A következőkben megtudhatja, hogy milyen információkat gyűjtünk adott esetben a weboldalaink felkeresésekor, és hogyan kezeljük őket. A REHAU weboldalai hivatkozásokat tartalmazhatnak más szolgáltatók weboldalaira, amelyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki.

Amikor Ön felkeresi a weboldalunkat, akkor adatokat rögzítünk a böngészőre és operációs rendszerre, a dátumra, és a látogatás pontos idejére, valamint az IP-címre vonatkozóan. Ezek az adatok az oldal funkcióihoz kapcsolódóan, így különösen a zökkenőmentes kapcsolatlétesítés és a weboldalaink elvárható használatának garantálásához szükségesek. Ezeket az adatokat nem tudjuk Önhöz társítani.

Az Ön közreműködése nélkül semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk honlapjainkon keresztül. Kizárólag Ön dönt arról, hogy kíván-e ilyen adatokat közölni velünk pl. regisztráció, megrendelés vagy véleményfelmérés keretében, vagy nem.

Ezenkívül a weboldalunkon különösen a következő technológiákat használjuk:

7.1. SnapEngage valós idejű csevegőeszköz

Ez a weboldal SnapEngage-t, a SnapEngage élő csevegő szolgáltatását (LLC) használja. Amikor Ön hozzájárul a cookie-k használatára figyelmeztető oldalakon a funkció használatához, illetve aktívan használja a SnapEngage valós idejű csevegőeszközt, számítógépén cookie-kat tárolunk, amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy Ön miként használja a weboldalt. Ezeket a generált információkat kizárólag egy az EU-ban lévő SnapEngage-szerverre továbbítják és ott mentik el, azért, hogy a csevegések használatát kiértékelhessék és beszámolóként rendelkezésünkre bocsássák. A SnapEngage ezeket az információkat adott esetben harmadik félnek is továbbítja, feltéve, ha azt törvény írja elő, vagy az adatokat a SnapEngage megbízásából harmadik fél dolgozza fel. A SnapEngage semmilyen esetben nem köti össze az Ön rövidített IP-címét a SnapEngage más adataival. További információt a SnapEngage adatvédelmi tájékoztatójában talál, amelyet itt tekinthet meg: http://snapengage.com/privacy-policy/
A SnapEngage ezeket az adatokat kérésre továbbítja a részünkre. Ez kizárólag belső használatra, és amennyiben megengedett, úgy adott esetben az Önnel való kapcsolatfelvétel céljára történik.

7.2. Chatbot / DialogFlow

Ha Ön használni kívánja a „REHAU Chatbot” nevű szolgáltatásunkat (például a www.rehau.com weboldalunkon keresztül vagy mobilalkalmazásokban), akkor kifejezetten hozzá kell járulnia az alkalmazáshoz a cookie-k használatára figyelmeztető oldalakon. Ebben az esetben a személyhez köthető adatokat, többek között a csevegéseket, IP-címeket és cookie-kat a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország és a Botcopy Inc, a Santa Monica, CA székhelyű Deleware Corporation szolgáltatók gyűjtik és tárolják. Ezek az információk a „REHAU Chatbot” szolgáltatás nyújtásához szükségesek.
További információkat itt talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu és https://www.botcopy.com/privacy/ és https://www.botcopy.com/gdpr/.

7.3. Google Analytics webelemző szolgáltatás

Ha Ön a cookie-k használatára figyelmeztető oldalakon elfogadja weboldalunk feltételeit, akkor a weboldal a Google Inc. Google Analytics nevű webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics „cookie-kat”, az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat használ annak elemzésére, hogy miként használja a weboldalt. A weboldal használatáról szóló, cookie-kkal létrehozott információkat rendszerint a Google Egyesült Államokban lévő szerverére küldik át, és ott tárolják. A REHAU aktiválta az IP-cím anonimizálását ezen a weboldalon, ezért a Google az Ön IP-címét ezen a weboldalon az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Közösségről szóló egyezmény más szerződéses államain belül előzőleg lerövidíti. Csak kivételes esetekben küldik át a teljes IP-címet a Google Egyesült Államokban lévő szerverére és rövidítik le ott. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra használja ezeket az információkat, hogy a weboldal Ön általi használatát kiértékelje, hogy jelentéseket állítson össze a weboldalhoz kapcsolódó tevékenységekről, illetve további, a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. A Google keretében a böngészője által átküldött IP-címet a Google nem fogja összevezetni más adatokkal. A cookie-k tárolását böngésző-szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy nem fogja tudni használni a weboldal minden funkcióját teljes mértékben Ezenkívül megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címének) rögzítését, valamint az adatok Google általi feldolgozását a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en hivatkozáson elérhető, böngészőbe beépülő modul letöltésével és telepítésével.   
Ezzel beállít egy letiltó, opt-out cookie-t, amely megakadályozza adatainak a weboldal jövőbeni felkeresésekor történő rögzítését.

A használati feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információk itt találhatók: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html, illetve https://policies.google.com/?hl=hu.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy weboldalunkon a Google Analytics-et a „gat._anonymizeIp();“ kóddal bővítettük, hogy biztosítható legyen az IP-címek anonimizált rögzítése (úgynevezett IP-maszkolás).

7.4. Google Tag Manager

Ha Ön a cookie-k használatára figyelmeztető oldalakon elfogadja a weboldal működését, akkor a weboldal a Google Inc. Google Analytics nevű webelemző szolgáltatását használja. A Tag Manager nem rögzít személyes adatokat. Az eszköz más címkék (tagek) kiváltására szolgál, amelyek a maguk részéről adott esetben adatokat rögzíthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Tartomány- vagy cookie-szinten történt kikapcsolás esetén érvényben marad a Google Tag Manager használatával megvalósult minden követési címkére (tracking tag). A Google ezen eszközzel kapcsolatos adatvédelmi irányelveit itt találja: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

7.5. Google Ads remarketing

Ha Ön a cookie-k használatára figyelmeztető oldalakon elfogadja weboldalunk feltételeit, akkor weboldalunk a Google Ads remarketing funkcióit használja, ezekkel hirdetjük weboldalainkat a Google keresési eredményei között, valamint harmadik felek weboldalain A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”). Erre a célra a Google az Ön végberendezésének böngészőjében egy cookie-t helyez el, amely automatikusan, egy pszeudoním cookie-azonosító használatával és az Ön által felkeresett oldalak alapján lehetővé teszi az érdeklődésen alapuló reklámozást. 
Ezen túlmenően adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha Ön a Google felé beleegyezését adta ahhoz, hogy a Google az internetes és böngészőelőzményeket összekösse az Ön Google-fiókjával, és az Ön Google-fiókjából származó információkat az Ön által a weben megtekintett hirdetések személyre szabására használja. Ha Ön ilyen esetben webhelyünk egyes oldalainak felkeresésekor be van jelentkezve a Google-fiókjába, akkor a Google az Ön adatait a Google Analytics adataival együttesen célcsoportlisták összeállítására és meghatározására használja több készülékre kiterjedő remarketing célokra. Ehhez a Google az Ön személyes adatait átmenetileg összeköti a Google Analytics adataival, hogy célcsoportokat képezzen. A cookie-k reklámcélú elhelyezését állandó jelleggel kikapcsolhatja a következő hivatkozáson letölthető böngésző-plugin letöltésével és telepítésével: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hu.

7.6. A Google reCaptcha használata

Kapcsolatfelvételi űrlapjainkon, amelyeken keresztül szerviz- és információkéréseket küldhet a REHAU-nak, a Google reCAPTCHA szolgáltatását használjuk.
A lekérdezés célja a weboldalaink ellen intézett támadások felismerése az ember általi és az automatizált, gépi adatbevitel megkülönböztetésével. Az alkalmazás használata szükséges a REHAU által a kapcsolatfelvételi űrlapjain keresztül nyújtott szolgáltatáshoz, ennélfogva az ÁAR 6. cikk I b pontján alapul. Szükséges a szolgáltatásnyújtáshoz, máskülönben a weboldal nem lenne kellően védett az automatizált megfigyeléssel, a visszaélésekkel és a spamekkel szemben. Használata ezért a szolgáltatás igénybe vevőjének érdekében is áll. Erre a célra az Ön által megadott adatokat a Google-nak továbbítjuk, ahol a továbbfeldolgozásuk történik. Az IP-címet és adott esetben további, a Google által a szolgáltatáshoz használt adatokat továbbítjuk a Google részére.

Kapcsolatfelvételi űrlapjainkat ezért csak akkor használhatja, ha beleegyezik a Google reCaptcha használatába az oldal védelme érdekében.

Ennek során az Ön adatait kivételes esetekben kielégítő adatvédelmi színvonallal nem rendelkező, az Európai Unión kívüli országokban (úgynevezett harmadik államokban) is feldolgozhatják.

Annak érdekében, hogy ebben az esetben is biztosított legyen a kielégítő adatvédelmi színvonal a személyes adatok továbbításakor, további intézkedéseket teszünk az ÁAR 44. ff cikke értelmében, ezzel biztosítva azt, hogy a továbbítás alapvetően megengedett legyen (például szokványos EU-szerződések megkötésével).

Amennyiben a szokványos szerződési záradékok hatásossága nem véglegesen tisztázott, akkor az adattovábbítást segítségképpen az ÁAR 49. cikkére, így különösen az Ön kifejezett beleegyezésére, illetve a kapcsolatfelvételi űrlapok kockázatmentes rendelkezésre bocsátásához való szükségességre alapozzuk.

Az EU az USA-t olyan országnak tekinti, amelyben nem kielégítő az adatvédelem színvonala, így különösen fennáll annak a veszélye, hogy az USA hatóságai az Ön adatait adott esetben kielégítő jogvédelmi lehetőségek nélkül, ellenőrzési célokra használja.

A Google reCAPTCHA szolgáltatásával kapcsolatos részletes információkat, valamint az adatvédelmi nyilatkozatot itt találja: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html vagy https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Az adatfeldolgozásért a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország felelős.

Az adatkezelő a következő adatokat kapja meg az önálló szolgáltatásnyújtás, az ellenséges támadások elhárítása céljából: az Ön webes lekérdezése, IP-címe, böngészőjének típusa, a böngésző nyelve, a lekérdezés dátuma és pontos ideje, egy vagy több cookie, amelyek adott esetben azonosítják az Ön böngészőjét.

Amennyiben nem járul hozzá a Google reCAPTCHA használatához, akkor nem töltheti ki azokat a kapcsolatfelvételi űrlapokat, amelyek a Google reCAPTCHA szolgáltatást használják!

Amennyiben szeretné a REHAU szervizszolgáltatásait igénybe venni a Google reCAPTCHA használata nélkül, akkor bármikor írhat nekünk egy e-mailt vagy egy levelet, mi pedig egyéb módon fogunk intézkedni a megkeresésével kapcsolatban.

7.7. Facebook-plugin

Ha Ön a cookie-k használatára figyelmeztető oldalakon elfogadja a weboldal működését, akkor a weboldal a Facebook Inc. „látogatói művelet pixelét” használja. Így a felhasználók viselkedése követhetővé válik, miután a Facebook-hirdetésre való kattintással a szolgáltató weboldalára irányítottuk őket. Ez az eljárás arra szolgál, hogy a Facebook-hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célokra kiértékeljék és hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőbeli reklámintézkedéseket optimalizálják. A gyűjtött adatok számunkra anonimok, tehát azokból semmilyen módon sem tudunk visszakövetkeztetni a felhasználó kilétére. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és kezeli, így azok az adott felhasználói profilhoz köthetők, és a Facebook saját hirdetési céljaira használhatja az adatokat a Facebook adatkezelési irányelve szerint: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/.

Az adatok lehetővé tehetik a Facebook és partnerei számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a Facebookon és a Facebookon kívül. Továbbá ezekre a célokra a számítógépén cookie-k helyezhetők el.

A Facebook általi pixelrögzítés és adatainak Facebook-reklámhirdetések megjelenítésére történő használat ellen tiltakozhat. Ehhez meg kell nyitnia a Facebook által erre a célra fenntartott oldalt, és követnie kell a használat alapú reklámmal kapcsolatos beállításokra vonatkozó utasításokat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
vagy ehelyett a http://www.youronlinechoices.com/ weboldalon is bejelentheti a tiltakozását. A beállítások platformtól függetlenek, azaz minden készülékre, így például asztali számítógépekre vagy mobil készülékekre egyaránt alkalmazhatók.

7.8. Facebook remarketing

Webhelyünk a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”) „Custom Audiences” remarketing funkcióját használja. A funkció célja, hogy a weboldal látogatóját célzottan meg tudjuk szólítani az érdeklődésének megfelelő reklámmal a Facebook közösségi hálózaton. A weboldalon erre a célra a Facebook remarketing címkéjét alkalmazzuk. A címke segítségével a weboldal felkeresésekor közvetlen kapcsolat jön létre a Facebook szervereivel. Ezáltal a Facebook-szerver felé továbbításra kerül, hogy Ön melyik oldalunkat kereste fel. A Facebook hozzárendeli ezt az információt az Ön személyes Facebook-felhasználói fiókjához. Amikor Ön ezután felkeresi a Facebook közösségi hálózatát, személyre szóló, az Ön érdeklődésének megfelelő Facebook-hirdetések jelennek meg. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. f pontja alapján, a fenti célhoz fűződő jogos érdekből történik.

Önnek jogában áll különleges helyzetéből adódó okokból tiltakozni személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ehhez itt kikapcsolhatja a „Custom Audiences” remarketing funkciót. Az adatgyűjtéssel és az adatok Facebook általi használatával, az ezzel kapcsolatos jogaival és magánélete védelmének lehetőségeivel kapcsolatban a Facebook adatvédelmi tudnivalóiban talál részletes információt a https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/ címen.

7.9. Facebook Lead Ads

Ha Ön a cookie-k használatára figyelmeztető oldalakon elfogadja a weboldal működését, akkor a Facebook Lead Ads funkció használatával gyűjtjük a Facebookon a termékeink és szolgáltatásaink iránt érdeklődő felhasználók elérhetőségeit. A Facebookos hirdetéseink ezáltal további interakciós lehetőségekkel bővülnek, különösen  annak lehetőségével a felhasználó számára, hogy egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül további információkat kérjen termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Amikor egy érdeklődő elküld egy ilyen űrlapot, a felhasználó által megadott adatokat leadként tárolja a Facebook és továbbítja részünkre. Ezeket az adatokat kizárólag a lead generáló hirdetésben megadott célokra használjuk fel. Ilyen lehet például a név a személyes megszólításhoz, az e-mail-cím, ahova a kívánt termékinformációk megküldését kéri vagy a telefonos kapcsolatfelvételhez megadott telefonszám. Az ezzel kapcsolatos további információkat lásd közvetlenül a Facebookon: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/.

7.10. YouTube-plugin

Ha Ön a cookie-k használatára figyelmeztető oldalakon elfogadja a weboldal működését, akkor weboldalainkon a videók megjelenítéséhez többek között a (Google Inc. által képviselt) YouTube LLC pluginjeit használjuk. Ebben az esetben amikor Ön a weboldalunkat használja, akkor a YouTube-szerverekhez kapcsolódunk, és ennek során jelenítjük meg a plugint. Ehhez a YouTube szerverre megküldjük, hogy mely oldalainkat látogatta meg. Ha Ön a YouTube-on tagként van bejelentkezve, akor a YouTube ezt az információt hozzárendeli személyes felhasználói fiókjához. A plugin használatánál a videó indító gombjára való kattintással ezt az információt is hozzárendelik személyes felhasználói fiókjához. Ön ezt a hozzárendelést megakadályozhatja úgy, hogy a weboldalaink használata előtt kijelentkezik a YouTube-felhasználói fiókjából, valamint a YouTube LLC és a Google Inc. más felhasználói fiókjaiból, és törli a cégek megfelelő cookie-jait. Az adatfeldolgozásra vonatkozóan további tájékoztatást és a YouTube (Google) általi adatvédelemre vonatkozóan utasításokat talál a következő linken: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

7.11. Microsoft-plugin

Ha Ön a cookie-k használatára figyelmeztető oldalakon elfogadja a weboldal működését, akkor a weboldal a Microsoft Corporation Conversion Tracking szolgáltatását használja. Ennek során a Microsoft Bing Ads egy cookie-t helyez el a számítógépén, amennyiben Ön egy Microsoft Bing hirdetésen keresztül érkezett weboldalunkra. Microsoft Bing és mi ily módon vagyunk képesek felismerni azt, hogy valaki egy hirdetésre kattintott, ami a weboldalunkra vezette és elért egy előre meghatározott céloldalt (konverziós oldalt). Ennek során csak a felhasználók összesített számát ismerjük meg, akik rákattintottak egy Bing-hirdetésre, és ezután átirányítódtak a konverziós oldalra. A felhasználó kilétére vonatkozó személyes információk közlése nem történik meg. Ha Ön nem kíván részt venni a követési (tracking) eljárásban, akkor elutasíthatja az ehhez szükséges cookie elhelyezését – például böngészőbeállítással, amely általánosságban inaktiválja a cookie-k automatikus elhelyezését. Az adatvédelemmel és a Microsoft Bing által használt cookie-kkal kapcsolatban további információt a Microsoft weboldalán talál: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement/.

7.12. Outbrain

Ha Ön a cookie-k használatára figyelmeztető oldalakon elfogadja a weboldal működését, akkor weboldalunkon az Outbrain UK Ltd. szolgáltató technológiáját használjuk, amellyel felhasználóink figyelmét felhívjuk a weboldalunkon és harmadik felek weboldalain található további tartalmakra, amelyek adott esetben érdekelhetik őket. Az Outbrain által pl. egy cikk alatt beépített további olvasási ajánlások a felhasználó által korábban olvasott tartalom alapján kerülnek meghatározásra. Az Outbrain cookie-kat használ az érdeklődésen alapuló további tartalom megjelenítéséhez. Az IP-cím anonimizálásához az IP-cím utolsó nyolc számjegye eltávolításra kerül a teljes anonimizálás biztosítása érdekében.
Az Outbrain általi, érdeklődés-alapú ajánlások céljából való nyomon követés ellen bármikor tiltakozhat a https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home oldalon.

7.13. Adform

Ha Ön a cookie-k használatára figyelmeztető oldalakon elfogadja weboldalunk feltételeit, akkor a weboldal az Adform A/S technológiáját használja. Ez a rendszer cookie-kat használ a digitális hirdetési kampányok nyomon követésére és irányítására. A cookie-k használatával az Adform nem tárol semmilyen személyes adatot, például nevet, e-mail-címet vagy más személyes adatot. Minden információ tisztán anonimizált, és olyan technikai információkat tartalmaz, mint a hirdetések megjelenítésének gyakorisága és időpontja, a használt böngésző vagy a telepített operációs rendszer. Az Ön személyére nem lehet visszakövetkeztetni. Mivel az IP-címek Németországban személyes adatoknak minősülnek, az Adform soha nem tárolja Németországban a teljes IP-címeket, hanem az adatvédelmi törvényeknek való megfelelés érdekében az utolsó nyolc számjegyet levágja.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Erre a célra használja a következő linket: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Ez egy úgynevezett OptOut cookie-t ment el az Ön eszközén, amely jelzi a technikai rendszereknek, hogy a jövőben nem lehet további adatokat mérni, és nem lehet cookie-kat használni.

7.14. REHAU Account / cidaas

Ha Ön a „REHAU Account” szolgáltatást használja (például a https://accounts.rehau.com-en keresztül, vagy mobilalkalmazásokon belül), akkor lekérdezzük és tároljuk a szolgáltatás elérhetővé tételéhez legalább szükséges személyes adatait. Az alapul szolgáló szolgáltatást – termékmegnevezés: „cidaas” – az adatfeldolgozónk, a Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim nyújtja.
Ezzel kapcsolatban további információt itt talál: https://www.cidaas.com/privacy-policy/.

7.15. Cloudflare

Ha Ön használja a „REHAU Account” szolgáltatásunkat (például a https://accounts.rehau.com oldalon vagy a mobilalkalmazásban) a Cloudflare, Inc., (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA) gyűjti a személyes adatokat, többek között az anonimizált IP-címeket és cookie-kat, és azokat legfeljebb hét napig tárolja. Ezek az információk a szolgáltatás biztonságának növeléséhez szükségesek, és ezeket kizárólag ebből a célból gyűjtik.
Ezzel kapcsolatban további információt itt talál: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies és https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

7.16. További cookie-k

A cookie-k olyan kis, szöveges fájlok, amelyeket többnyire egy weboldal helyez el a számítógépen. A cookie-k eközben sokoldalú célokat szolgálnak. Azonban technikailag sohasem kockázatosak, mivel hiányzik belőlük mindenféle „aktív” képesség. Ez azt jelenti, hogy nem képesek káros aktivitásokra. Szinte kizárólag csak azzal kapcsolatban tartalmaznak információt, hogy Ön kényelmesen használhassa az internetet. Ezenkívül mi magunk is meghatároztunk egy határidőt a cookie-k törlésére vonatkozóan. Az Ön újbóli beleegyezése nélkül ezeket az első adatgyűjtést követően legfeljebb 12 hónapig tároljuk. Ennek érdekében technikai intézkedésekkel szavatoljuk az automatikus törlést.

Klasszikus példák a cookie-k feladataira: belépési adatok tárolása, árukosár tartalmának tárolása, felhasználó analízis, nyomtatványmezők. Cookie-kban tárolható információk például az élettartam, a szervernév, az egyedi azonosító és a tartalomadatok.

Cookie-k használata:

Minden más cookie-t csak akkor használunk, ha Ön ahhoz a cookie-k használatára figyelmeztető Cookie Consent Manager oldalakon a hozzájárulását adta. A cookie-k felépítése a következő:

Süti szolgáltatók listája
Sütik listája

Consentmanager:

A Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Svédország, info@consentmanager.net) „consentmanager” (www.consentmanager.net) nevű hozzájárulás-kezelő programját bekötöttük a weboldalunkba, hogy hozzájárulást kérjünk az adatkezeléshez, valamint a cookie-k használatához vagy hasonló funkciókhoz. A consentmanager használatával Önnek lehetősége van megadni vagy visszatartani hozzájárulását weboldalunk bizonyos funkcióihoz, pl. külső elemek, streaming tartalom, statisztikai elemzés, közönségmérés és személyre szabott reklámok beépítése céljából. A consentmanager használatával Ön megadhatja vagy visszatarthatja hozzájárulását az összes funkcióhoz, vagy megadhatja hozzájárulását egyes célokra vagy egyes funkciókhoz. Az Ön által elvégzett beállításokat Ön utólag is módosíthatja. A consentmanager beépítésének célja, hogy a weboldalunk felhasználói dönthessenek az előzőekben említett kérdésekben, és a weboldalunk további használatával összefüggésben lehetőséget biztosítsunk a már elvégzett beállítások módosítására. A consentmanager használata során személyes adatok, valamint a használt végberendezésekre vonatkozó információk, például az IP-cím, kezelése történik.
Az adatkezelés jogalapja az ÁAVR 6. cikke 1. bek. c) pontja az ÁAVR 6. cikke 3. bek. a) pontja az ÁAVR 7. cikke 1 bek., valamint másodlagosan az f) pontja Az adatok kezelésével a consentmanager segít nekünk (az ÁAVR szerinti adatkezelőnek), hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek (pl.  bizonyítási kötelezettség). Az adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk a felhasználói beállítások és preferenciák tárolása a cookie-k és egyéb funkciók használatával kapcsolatban. A consentmanager addig tárolja az adatait, amíg aktívak a felhasználói beállításai. A felhasználói beállítások elvégzését követő két év elteltével ismét megkérjük hozzájárulását. Az elvégzett felhasználói beállításokat ezután ismét elmentjük erre az időszakra.
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az Önt a tiltakozáshoz való jog a saját helyzetével kapcsolatos okokból illeti meg. Hozzájárulásának visszavonásához kérjük, írjon egy e-mailt a info@consentmanager.net címre.

8. Adatbiztonság

Műszaki és szervezeti biztonsági eljárásokkal rendelkezünk az Ön személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében és azért, hogy az Ön személyes adatait megvédjük a jogosulatlan vagy jogtalan feldolgozástól és/vagy nem szándékos elvesztéstől, módosítástól, közzétételtől vagy hozzáféréstől.

9. Az Ön jogai

Az adatvédelmi előírások betartását a következő szervek ellenőrzik, melyekhez bárki fordulhat:

Adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Telefon: 09283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Illetékes felügyeleti hatóság a GDPR 56. cikk értelmében:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Falk Miksa utca 9-11
1055 Budapest
Telefon: 030 683-5969
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Önnek is lehetősége van ellenőrizni azt, hogy a REHAU betartja-e az adatvédelmi jogi előírásokat. Ehhez a következő jogok állnak rendelkezésére:

Ha személyes adatai feldolgozására vonatkozó jogokkal kapcsolatban kérdései vannak, fordulhat adatvédelmi megbízottunkhoz, aki tájékoztatás kérése, kezdeményezések vagy panaszok esetén rendelkezésre áll. Kérésre REHAU a lehető legrövidebb úton és a hatályos törvényeknek megfelelően tájékoztatja Önt, hogy tárolunk-e Önről személyes adatot, és ha igen, melyek ezek. Amennyiben igyekezetünk ellenére ezek az adatok hibásak, vagy elavultak, kérésre javítjuk ezeket.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection