Jogi tudnivalók

Szeretettel köszöntjük honlapunkon, és köszönjük érdeklodését cégünk és termékeink iránt. Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni az interneten Önök elé tárt információk kezelésével kapcsolatos jogi tudnivalókról.

I. Honlapunk felhasználásával kapcsolatos megállapodások

A honlapunkon rendelkezésre álló információkat és javaslatokat (a továbbiakban „információk") legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint állítottuk össze. A megjelent információkat igyekszünk állandóan aktualizálni, hogy bármely idopontban, amikor Ön megtekinti azokat, mindig helyes és a legutóbbi állásnak megfelelo adatokkal találkozhasson.
A REHAU-csoport (a továbbiakban: a vállalat) azonban semmilyen körülmények között nem köteles a weboldalon közzétett információk aktualizálására vagy helyesbítésére. Ezenkívül a vállalat fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor, elozetes bejelentés nélkül módosítsa vagy helyesbítse. Ezen információk teljességére vagy pontosságára vonatkozóan semmilyen biztosítékot vagy garanciát nem vállalunk.
A vállalat nem szavatol olyan károkért, amelyek ezen információk felhasználásából, az ilyen információkba vetett bizalom vagy bármilyen, ezzel összefüggésben álló termék miatt keletkeztek.

Ezeket az információkat nem szabad bármilyen tájékoztatás, termék, folyamat, felszerelés vagy megfogalmazás felhasználására vonatkozó javaslatként értelmezni. Kizárt minden kifejezett vagy hallgatólagos garancia a cselekvoképességre vonatkozóan, a meghatározott célokra való alkalmasságot illetoen vagy a törvények meg nem szegésére vonatkozóan.
A vállalat semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos biztosítékot vagy garanciát nem ad arra, hogy ezeknek az információknak a felhasználása nem sért valamilyen szabadalmat, szerzoi jogokat vagy áruvédjegyet. Az információkat tilos akként értelmezni, hogy azok bármilyen szabadalommal, szerzoi jogokkal vagy áruvédjeggyel ellentmondásban álljanak.

II. Szellemi tulajdon
Szerzoi jogok
Az ezen a honlapon található információk a vállalat tulajdonát képezik, és a honlapon való megjelenés idopontjában érvényes szerzoi jogok védelme alá tartoznak.
A weboldalon lévo dokumentummásolatokat csak tájékoztatási célra és csupán magáncélra szabad felhasználni.

Kereskedelmi márkák
Amennyiben másként nem határozunk, vagy a körülmények alapján egyértelmuen más nem következik, akkor az internetes oldalainkon megjelent cégnevek, logók, valamint a bejegyzett termékek és áruvédjegyek (® illetve ™ jelzéssel ellátva) a vállalat tulajdonát képezik.
A vállalat elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatók fel.

A felhasználó kötelezettsége
Internetes oldalunk valamennyi látogatója, aki a vállalat számára információkat bocsát rendelkezésre, a vállalatnak korlátlan transzfer jogokat biztosít ezekre az információkra vonatkozóan, és felhatalmazza a vállalatot arra, hogy az saját belátása szerint felhasználja ezeket az információkat. A látogatók által rendelkezésre bocsátott információk nem számítanak bizalmasnak. Precíz és jogszeru információknak kell lenniük, és nem sérthetik harmadik fél érdekeit.

Hypertext hivatkozások
A vállalat semmi esetre sem felel azon weboldalak tartalmáért, amelyekre a hivatkozások vezetnek. Ezeket a hivatkozásokat a vállalat honlapjának(/honlapjainak) felhasználói számára helyezik el szolgáltatásként. Tartalmukat a vállalat határozottan nem tekinti sajátjaként.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection