Vragen en antwoorden voor uw klanten over RAUKANTEX FP


De belangrijkste antwoorden en vragen over RAUKANTEX FP.

Hoogbouw

In Duitsland definieert bijvoorbeeld de modelbouwverordening (Musterbauordnung (MBO)) objecttypes waarvoor brandveiligheidseisen zijn voorgeschreven:

  • Infrastructuurgebouwen: bv. in de gezondheidszorg, sociale voorzieningen, scholen
  • Hoogbouw > 22m hoogte
  • Handelsgebouwen > 800m²
  • Kantoor- en administratiegebouwen > 400m²
  • Verblijfsaccommodaties > 12 bedden
  • Eetgelegenheden > 40 zitplaatsen

Daarnaast zijn er voorschriften en richtlijnen (b.v. bouwverordeningen van de deelstaten, richtlijnen voor schoolgebouwen) waarin de exacte brandveiligheidseisen zijn vastgelegd.

Deze beoordeelt het brandgedrag van een bouwmateriaal op basis van specifieke beproevingsmethoden en grenswaarden. In de EU-zone moet hij worden toegepast op nieuw geïntroduceerde producten. In vergelijking met DIN 4102-1 kijkt hij meer gedetailleerd naar de rook- (s = smoke) en afdruipeigenschappen (d = droplets) van een bouwmateriaal. Deze beoordeling vindt plaats voor de bouwmateriaalklassen A2 tot D. Moeilijk ontvlambare bouwmaterialen mogen niet zelfstandig blijven branden nadat de ontstekingsbron is weggenomen. Deze zijn dus zelfdovend. In de Europese classificatie geeft de bouwmateriaalklasse aan in welke mate het bouwmateriaal bijdraagt aan de brand.

Dit is slechts een oriënterende indeling. De werkelijke bouwmateriaalklasse kan alleen worden bepaald door middel van een beproeving!
DIN 4102-1EN 13501-1
A1, A2 - onbrandbaarA1 - onbrandbaar
A2 - onbrandbaar / moeilijk ontvlambaar
B1 - moeilijk ontvlambaarB, C - moeilijk ontvlambaar
B2 - normaal ontvlambaarD, E - normaal ontvlambaar
B3 - licht ontvlambaarF - licht ontvlambaar

s + smoke = rookontwikkeling
s1 - geen / nauwelijks rookontwikkeling
s2 - matige rookontwikkeling
s3 - sterke rookontwikkeling

d + droplets = brandend afdruipen / afvallen
d0 - geen afdruipen / afvallen
d1 - beperkt afdruipen / afvallen
d2 - sterk afdruipen / afvallen

Voor een classificatie in klasse B, C en D zijn de beproevingsnormen EN 13823 SBI (Single Burning Item, thermische belasting door een enkel brandend voorwerp voor bouwproducten) en EN ISO 11925-2 (Ontvlambaarheid van bouwproducten bij directe blootstelling aan vlammen - Deel 2: Beproeving met vlammen uit één bron) van toepassing. De indeling gebeurt op basis van de grenswaarden.

Spoor

Het gevaarniveau (HL) wordt bepaald door de combinatie van gebruiksklasse en ontwerpklasse. We onderscheiden de categorieën HL1, HL2 en HL3, waarbij HL3 het hoogste gevaarniveau is. Het HL wordt gespecificeerd door de gebruiker. Vaak wordt HL3 geëist om een maximale veiligheid te garanderen

Gebruiksklasse

 

Ontwerpklassen

  
 N: StandaardvoertuigenA: Automatische rijmodusD: DubbeldeksvoertuigenS: Slaaprijtuigen en couchetterijtuigen

Oppervlaktevoertuigen

HL1HL1HL1HL2
Tunnel <= 5 kmHL2HL2HL2HL2
Tunnel > 5 kmHL2HL2HL2HL3
Tunnel, zijdelingse evacuatie niet mogelijkHL3HL3HL3HL3


De brandveiligheidseisen voor alle componenten zijn ondergebracht in 26 eisenpakketten (bv. R1, R22, R24, ...). Deze zijn afhankelijk van de gebruikswijze (functie) en de installatieplaats. Ten dele bestaat er een lijst van componenten. Voor andere componenten wordt gekeken naar de blootgestelde oppervlakte, de brandbare massa en de omgeving. Elk eisenpakket bestaat uit duidelijk omschreven beproevingsmethoden en specifieke grenswaarden (afhankelijk van HL1, HL2, HL3). Het eisenpakket wordt opgegeven door de gebruiker. Een R-eis definieert bv. zuurstofverbruik, thermisch vermogen en toxiciteit.

R24: brandbare massa < 500 g afgewerkt bouwelement, bv.: 23x1 10m: 277 g

R22: brandbare massa >= 500 g afgewerkt bouwelement

Product

PU-lijm (zie testverslag voor preciezere specificatie)

Hoogbouw: gecombineerde beproeving met specifieke combinatie van kantenband, plaat en lijm. Zie hiervoor onze technische informatie op www.rehau.com/ti-raukantex.
Spoor: RAUKANTEX FP werd in het kader van DIN EN 45545-2 als materiaal getest. Daarom is er hier geen samenhang met een plaat.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection