50 Sustainability & Climate Leaders

50 Sustainability & Climate Leaders

REHAU je eno od 50 vodilnih podjetij na področju trajnosti in varstva podnebja.

28.10.2020

Uresničevanje vseh možnosti zaokrožene verige vrednosti izdelkov, od oblikovanja do recikliranja izdelka, niso le nedosegljive sanje podjetja REHAU, ampak resničnost. Podjetje že desetletja razvija trajnostne pristope v celotni verigi vrednosti in jih izvaja v praksi. Priznanje za ta prizadevanja je vključitev podjetja REHAU v serijo »50 Sustainability & Climate Leaders« (50 vodilnih podjetij na področju trajnosti in varstva podnebja), ki predstavlja skupno pobudo agencije za medijsko produkcijo TBD Media Group in Združenih narodov.

Zemljini naravni viri so omejeni, zato je ključnega pomena, da jih podjetja izrabljajo odgovorno in na trajnosten način. Cilj kampanje »50 vodilnih podjetij na področju trajnosti in varstva podnebja« je opozoriti na ta problem in povečati ozaveščenost o njem, kot tudi podjetjem ponuditi platformo, na kateri bodo lahko mednarodni javnosti predstavili svoje trajnostne projekte in zavzetost. »REHAU ima kot družinsko podjetje dolgoročen pristop glede svoje odgovornosti do prihodnjih generacij«, pojasnjuje William Christensen, izvršni direktor skupine REHAU. »Biti med 50 vodilnimi podjetji na področju trajnosti in varstva podnebja je resnična spodbuda za naših 20.000 zaposlenih, da si še naprej prizadevajo za večjo trajnost in varstvo okolja. Skratka, želimo biti svetilnik na poti krožnega gospodarstva.«

Do leta 2025 podjetje REHAU načrtuje povečanje stopnje recikliranja v celotni skupini na več kot 15 %, ob hkratnem zmanjšanju emisij emisije CO2 za najmanj 30 %. »Verjamemo v trajnost kot filozofijo, ki se odraža v treh temeljnih vrednotah: zaupanje, zanesljivost in inovacije. Želimo razvijati napredne tehnologije, ki prispevajo k boljšemu življenju«, izpostavlja dr. Veit Wagner, član nadzornega sveta skupine REHAU. Z uporabo recikliranih materialov v proizvodnji namesto novih je mogoče zmanjšati emisije CO2 za do 88 %. Poleg priprave sistemskih rešitev za proizvodnjo trajnostnih polimerov, ki prispevajo k ohranjanju virov, je podjetje REHAU usmerjeno tudi na visokokakovostno obdelavo in ponovno uporabo poporabniških in postindustrijskih odpadnih materialov. Podjetje REHAU že razvija in proizvaja visokokakovostne izdelke iz recikliranih materialov v okviru svojih dejavnosti v industriji pohištva, gradbeništvu in avtomobilski industriji.

S podpisom sporazuma »UN Global Compact« maja 2020 je skupina REHAU jasno pokazala svojo predanost odgovornemu korporativnemu upravljanju in trajnosti. »Nenehno in z vsemi našimi oddelki delamo na oceni naše trajnostne strategije«, potrjuje Christensen. »In se še nadalje razvijamo.«

50_SCL_LOGO white_bg - 116518

MA-D979 - 117787

William Christensen, izvršni direktor skupine REHAU

MA-D975 - 115713

Dr. Veit Wagner, član nadzornega sveta skupine REHAU

Dodatne informacije in video »REHAU: Spodbujanje krožnega gospodarstva in ohranjanje planeta za prihodnje generacije« so na voljo na naslovih: www.50climateleaders.com/rehau in www.rehau.com/sustainability


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection